Detail publikace

BUT-AGNITIO System Description for NIST Language Recognition Evaluation 2009

BRÜMMER Niko, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej, HUBEIKA Valiantsina, JANČÍK Zdeněk, KARAFIÁT Martin, MATĚJKA Pavel, MIKOLOV Tomáš, PLCHOT Oldřich a STRASHEIM Albert. BUT-AGNITIO System Description for NIST Language Recognition Evaluation 2009. In: Proceedings NIST 2009 Language Recognition Evaluation Workshop. Baltimore, Maryland, USA: National Institute of Standards and Technology, 2009, s. 1-7.
Název česky
Popis VUT-Agnition systému pro NIST LRE 2009 Workshop
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Brümmer Niko (Agnitio)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hubeika Valiantsina, Ing. (UPGM FIT VUT)
Jančík Zdeněk, Ing. (UPGM FIT VUT)
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Mikolov Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Strasheim Albert (USB)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o čtyřech různých systémech, které byly presentovány na NIST 2009 LRE Workshopu v Baltimore, USA. Systémy byly vytvořeny ve spolupráci mezi vědeckými týmy VUT a společnosti Agnitio.

Rok
2009
Strany
1-7
Sborník
Proceedings NIST 2009 Language Recognition Evaluation Workshop
Konference
The 2009 NIST Language Recognition, Baltimore, US
Vydavatel
National Institute of Standards and Technology
Místo
Baltimore, Maryland, USA, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9551,
   author = "Niko Br{\"{u}}mmer and Luk\'{a}\v{s} Burget and Ond\v{r}ej Glembek and Valiantsina Hubeika and Zden\v{e}k Jan\v{c}\'{i}k and Martin Karafi\'{a}t and Pavel Mat\v{e}jka and Tom\'{a}\v{s} Mikolov and Old\v{r}ich Plchot and Albert Strasheim",
   title = "BUT-AGNITIO System Description for NIST Language Recognition Evaluation 2009",
   pages = "1--7",
   booktitle = "Proceedings NIST 2009 Language Recognition Evaluation Workshop",
   year = 2009,
   location = "Baltimore, Maryland, USA, US",
   publisher = "National Institute of Standards and Technology",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9551"
}
Nahoru