Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Redundance od síťové vrstvy až po zařízení (Maximum pro síťovou jistotu)

PODERMAŃSKI Tomáš. Redundance od síťové vrstvy až po zařízení (Maximum pro síťovou jistotu). CONNECT!, roč. 10, č. 4, s. 18-20. ISSN 1211-3085.
Název anglicky
Resilency from the network layer up to device
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
Podermański Tomáš, Ing. (CVIS VUT)
URL
Abstrakt
Nároky na spolehlivost počítačových sítí rostou každým dnem. Tato skutečnost je dána stále vetší závislostí chodu každé organizace na IT a také postupnou konvergencí dalších systémů do IP. Výpadek sítě dnes už neznamená pouze kolaps účetního systému, ale mnohdy je v konečném důsledku postižena telefonní síť, kamerové a zabezpečovací systémy až například zvedání závory na parkovišti. Potíže vznikají nejen v případě poruchy, ale mnohdy je velice obtížné najít vhodný prostor pro údržbu takové sítě (upgrade firmware, obměna zařízení atd.). Následující text popisuje technologie a protokoly používané pro výstavbu plně zálohované (redundantní) sítě s eliminací jednoho bodu selhání (SOPF - single point of failure). Všechny prvky a propoje jsou duální, takže při výpadku kteréhokoliv z nich je nadále zachovaná plnohodnotná dostupnost síťových služeb. V článku jsou přednostně použity standardizované protokoly namísto jejich proprietálních ekvivalentů.
Rok
2010
Strany
18-20
Časopis
CONNECT!, roč. 10, č. 4, ISSN 1211-3085
Vydavatel
Computer Press, s.r.o
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9807,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Poderma\'{n}ski",
   title = "Redundance od s\'{i}\v{t}ov\'{e} vrstvy a\v{z} po za\v{r}\'{i}zen\'{i} (Maximum pro s\'{i}\v{t}ovou jistotu)",
   pages = "18--20",
   journal = "CONNECT!",
   volume = 10,
   number = 4,
   year = 2010,
   ISSN = "1211-3085",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9807"
}
Nahoru