Detail publikace

Estimation of missing values in traffic density maps

PETRLÍK Jiří, KORČEK Pavol, FUČÍK Otto, BESZÉDEŠ Marián a SEKANINA Lukáš. Estimation of missing values in traffic density maps. In: Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012, s. 632-637. ISBN 978-1-4673-3062-6.
Název česky
Výpočet chybějících hodnot zátěžových map pomocí evolučního algoritmu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Petrlík Jiří, Ing. (UPSY FIT VUT)
Korček Pavol, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT)
Beszédeš Marián, Ing., Ph.D. (CAMEA)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

V dopravních zátěžových mapách (TDM) je reprezentována hustota provozu na komunikaci jako počet projetých vozidel za určitý časový interval. Dopravní zátěžové mapy jsou používány dopravními experty jako hlavní podklad pro plánování nové infrastruktury, nebo pro informování řidičů o aktuální dopravní situaci. Předkládáme dvě metody pro odhad chybějících hodnot v TDM. V první metodě je problém formulován poměrně striktně jako úloha kvadratického programování (QP) a využívá QP solver k získání řešení. Druhá, více obecná metoda je založena na multikriteriálním genetickém algoritmu, který nám umožňuje nalézt vhodný kompromis mezi několika kritérii, která může formulovat dopravní expert. Obě tyto metody mohou pracovat automaticky, nebo mohou být použity dopravním expertem k iterativnímu odhadu. Popisujeme výsledky experimentálního vyhodnocení prováděné na reálných a náhodně vygenerovaných datech.

Rok
2012
Strany
632-637
Sborník
Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems
Konference
15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Anchorage, US
ISBN
978-1-4673-3062-6
Vydavatel
IEEE Intelligent Transportation Systems Society
Místo
Anchorage, US
DOI
UT WoS
000312599600105
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9899,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Petrl\'{i}k and Pavol Kor\v{c}ek and Otto Fu\v{c}\'{i}k and Mari\'{a}n Besz\'{e}de\v{s} and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Estimation of missing values in traffic density maps",
  pages = "632--637",
  booktitle = "Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems",
  year = 2012,
  location = "Anchorage, US",
  publisher = "IEEE Intelligent Transportation Systems Society",
  ISBN = "978-1-4673-3062-6",
  doi = "10.1109/ITSC.2012.6338757",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9899"
}
Nahoru