Detail publikace

Recent Advances in Evolutionary Synthesis and Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits

GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. Recent Advances in Evolutionary Synthesis and Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011. ISBN 978-80-214-4417-1.
Název česky
Nové přístupy v evoluční syntéze a optimalizaci běžných a polymorfních obvodů
Typ
odborná monografie
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Tato monografie se zabývá evolučním návrhem a optimalizací jak běžných, tak polymorfních digitálních obvodů. V práci jsou uvedena a vyhodnocena nová rozšíření kartézského genetického programování (Cartesian Genetic Programming, CGP), která umožňují zkrácení výpočetního času a získávání kompaktnějších obvodů. Další část práce se zaměřuje na nové metody syntézy polymorfních obvodů. Uvedené metody založené na polymorfních binárních rozhodovacích diagramech a polymorfním multiplexovaní rozšiřují běžné reprezentace digitálních obvodů, a to s ohledem na začlenění polymorfních hradel. Z důvodu snížení počtu hradel v obvodech syntetizovaných uvedenými metodami je provedena evoluční optimalizace založená na CGP. Implementované polymorfní obvody, které jsou optimalizovány s využitím CGP, reprezentují nejlepší známá řešení, jestliže je jako cílové kritérium brán počet hradel obvodu.

Rok
2011
Strany
111
ISBN
978-80-214-4417-1
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@BOOK{FITPUB9908,
   author = "Zby\v{s}ek Gajda and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
   title = "Recent Advances in Evolutionary Synthesis and Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits",
   pages = 111,
   year = 2011,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-4417-1",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9908"
}
Nahoru