Detail publikace

Plánování úloh v systémech RT - I: závislé úlohy

STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - I: závislé úlohy. Automa, roč. 18, č. 10, 2012, s. 42-45. ISSN 1210-9592.
Název anglicky
Scheduling tasks in RT systems - I: dependent tasks
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
URL
Abstrakt

Tento první článek nového seriálu (Plánování úloh v systémech RT) je věnován principům přiřazování priorit závislým úlohám RT, tj. úlohám, mezi kterými existují časové a prostorové závislosti plynoucí ze specifikace systému. Díl představuje vliv těchto závislostí na způsob přiřazování priorit a typická řešení problémů spojených s těmito závislostmi. Začínající seriál je volným pokračováním seriálu (Návrh časově kritických systémů) dříve publikovaného v časopise Automa v číslech 10/2010 (str. 42-44), 12/2012 (str. 18-19), 2/2011 (str. 50-52) a 4/2011 (str. 58-60).

Rok
2012
Strany
42-45
Časopis
Automa, roč. 18, č. 10, ISSN 1210-9592
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9971,
   author = "Josef Strnadel",
   title = "Pl\'{a}nov\'{a}n\'{i} \'{u}loh v syst\'{e}mech RT - I: z\'{a}visl\'{e} \'{u}lohy",
   pages = "42--45",
   journal = "Automa",
   volume = 18,
   number = 10,
   year = 2012,
   ISSN = "1210-9592",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9971"
}
Nahoru