Detail předmětu

Angličtina C1-1

0A9 FSI 0A9 Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 3 kredity

Předmět nabízí rozšíření znalostí a prohlubování dovedností na úrovni C1 s využitím komunikativní metody.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce minimálně na vstupní úrovni C1. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě. Mohou být rovněž významnou podporou přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Pro vstup do kurzu jsou vyžadovány velmi dobré znalosti anglického jazyka na úrovni B2.

Průběžná kontrola studia

Hodnocení kurzu provádí vyučující na základě aktivní účasti v kurzu a na základě závěrečného testu.


Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující lze kontaktovat prostřednictvím školní emailové adresy nebo osobně v konzultačních hodinách.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po cvičení výuky A4/602 16:0017:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Pavlíková
Út cvičení výuky A4/602 14:0015:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Pavlíková
Čt cvičení výuky A4/602 12:0013:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Pavlíková

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru