Detail předmětu

Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)

I1C Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Přehled síťové terminologie, vytváření kabelážních systémů, síťové standardy. Adresace. Základy směrování a směrovače. Konfigurace protokolů RIP. Tento předmět podporuje získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Pro dosažení úrovně potřebné pro dosažení certifikátu je nutné absolvovat další navazující předmět I2C.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 22 hod. přednášky
 • 24 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

 • 38 bodů půlsemestrální test (ústní část)
 • 62 bodů laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled a praktické dovednosti s vytvářením lokálních počítačových sítí. Konfigurace směrovačů a přepínačů. Detekce chyb na síti: fyzická, linková a síťová vrstva. Výběr a použití směrovacích protokolů. Konfigurace směrovačů a přepínačů. Obsahově pokrývá náplň standardních kursů CCNA 1 a část CCNA 2.

Cíle předmětu

Získat praktické zkušenost se základní konfigurací přepínačů, technologií Ethernet a virtuálními sítěmi VLAN. Dále se předmět zabývá směrováním, základní konfigurací směrovačů, nastavení směrovacích protokolů RIP. Obsah předmětu přináší znalosti a dovednosti standardních kursů Cisco CCNA 1 (Introduction to Networks) a část CCNA 2 (Switching, Routing, and Wireless Essentials).

Proč je předmět vyučován

Absolvováním předmětu si osvojíte praktické základy počítačových sítí. Porozumíte principům počítačové komunikace a naučíte se jak nastavit různá síťové zařízení, najít a odstranit chybu v sítové konfiguraci.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Převody číselných soustav (binární, hexadecimální, dekadická). Znalost operačního systému Unix a Windows. Schopnost studovat literaturu v angličtině.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu https://www.netacad.com.
 • Introduction to Networks Companion Guide. Cisco Press, 2014. ISBN 978-1-58713-316-4.
 • Routing and Switching Essentials Companion Guide, Cisco Press, 2014. ISBN 978-1-58713-318-3.
 • CCNA 200-301 Official Cert Guide Library, Cisco Press, 2019. ISBN 978-1-58714-714-2.

Osnova přednášek

 1. Úvod do sítí, síťové modely.
 2. Základy Ethernetu. Základy přepínání rámců v Ethernetu.
 3. Síťová vrstva, protokoly IP a ICMP.
 4. Adresování IPv4, IPv6, tvorba podsítí.
 5. Konfigurace směrovače a přepínače.
 6. Statické směrování.
 7. Dynamické směrovací protokoly.
 8. RIPv2 a RIPng.
 9. Technologie VLAN.
 10. Směrování mezi VLAN.
 11. Dynamické přidělování IPv4 a IPv6 adres.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Základní konfigurace IOS 1.
 2. Základní konfigurace IOS 2.
 3. Základní konfigurace IOS 3. NAT overload, výchozí cesta, IPv6
 4. Statické směrování IPv4 a IPv6.
 5. RIPv2.
 6. RIPng.
 7. Konfigurace VLAN.
 8. Inter-VLAN routing 1.
 9. Inter-VLAN routing 2.
 10. DHCPv4 a DHCPv6.
 11. Opakování.
 12. Final Exam

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 62 bodů).
 • Zkoušky z praktických dovedností (max. 38 bodů).
 • V případě zájmu lze souběžně s předmětem je možné absolvovat kurz CCNA1 Cisco Networking Academy. Pro získání certifikátu o absolvování kurzu CCNA1 musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.

Kontrolovaná výuka

 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních - 11 cvičení: první až 2 body, další až 6 bodů.
 • Náhrada cvičení není možná, náhrada cvičení v případě nemoci po individuální domluvě se svým cvičícím.

Podmínky zápočtu

 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru