Detail předmětu

Pokročilá témata administrace operačního systému Linux

ILI Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Studenti v tomto kurzu získají praktické zkušenosti s moderními Linuxovými systémy. Kurz začíná u volby vhodné distribuce na základě požadavků plánovaného scénáře jejího použití. Studenti si mohou sami zvolit distribuci a na té pak pracovat po celý zbytek kurzu. Zvolené distribuce studenti nainstalují do virtuálního prostředí, kde mohou bez obav provádět změny a experimentovat s možností rychlé obnovy systému. Studenti získají znalosti ve vybraných oblastech souvisejících s instalací, konfigurací, údržbou a zabezpečením linuxového systému. Pozornost je také věnována virtualizaci a využití linuxových kontejnerů pro běh aplikací. Jednotlivá témata jsou v závěru kurzu propojena v komplexním scénáři nasazení aplikace nebo služby formou linuxového kontejneru.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. pc laboratoře
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 80 bodů průběžné testy
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti a praktické zkušenosti týkající se důležitých technologií, které jsou součástí moderních Linuxových systémů používaných v komplexních firemních prostředích. Studenti se naučí navrhovat a implementovat řešení praktických scénářů z různých oblasti nasazení serverových systémů Linux za použití technologií dostupných na těchto serverech. Hloubka získaných znalostí přibližně odpovídá úrovni požadované při certifikacích Red Hat. Prohloubení znalostí z oblasti operačních systémů a jejich správy.

Cíle předmětu

Předmět se věnuje pokročilým tématům administrace Linuxových/UNIXových operačních systémů a služeb na nich běžících. Kurz klade důraz na schopnost administrace systému a řešení problémů prostřednictvím nácviku praktických dovedností.

Proč je předmět vyučován

Předmět umožňuje studentům získat hlubší znalosti v oblasti různých pokročilých témat administrace Linuxových/UNIXových operačních systémů a služeb na nich běžících.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Dobrá znalost GNU/Linuxu na uživatelské úrovni.

Technické vybavení

komerční

 • Je vysoce žádoucí, aby zúčastnění studenti měli k dispozici vlastní notebook, na kterém by mohli provádět úlohy probírané v kurzu.

Korekvizitní znalosti a vědomosti

Pozitivní přístup k UNIXovým systémům.

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvod do linuxových distribucí, virtualizace, a instalace operačního systému Linux.
 2. Správa a řešení problém při startu a správě systémových služeb.
 3. SW balíčky a jejich správa.
 4. Vytváření a základy správy datového úložiště pro OS, aplikace, uživatelské data.
 5. Kryptografie a zabezpečení komunikace.
 6. Šifrování disků a záloha dat.
 7. Zvýšení bezpečnosti systému pomocí technologie SELinux.
 8. Správa, zabezpečení a analýza problémů síťových služeb.
 9. Vytváření s správa linuxových kontejnerů.
 10. Správa konfigurace a monitorování systémů.
 11. Pokročilé témata práce se systemd.
 12. Návrh řešení pro komplexní scénář použití Linuxu.
 13. Praktická zkouška.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Instalace a konfigurace systému Linux ve virtuálním stroji.
 2. Tvorba a nasazení vlastního obrazu linuxového kontejneru.
 3. Konfigurace šifrování disků a záloha dat.
 4. Správa služeb pomocí systemd.
 5. Vytvoření souborového systému nad LVM a SW RAID.
 6. Návrh řešení pro nasazení aplikace pomocí linuxových kontejnerů.

Průběžná kontrola studia

Úkoly i závěrečný praktický test budou bodovány na základě ohodnocení studenty nainstalovaných a nakonfigurovaných systémů, resp. jejich komponent. Podmínky zápočtu: Podmínkou udělení zápočtu je získání alespoň 50 bodů celkem.

Kontrolovaná výuka

Získané znalosti budou prověřeny prostřednictvím půlsemestrálního projektu (20 bodů) a dále závěrečným praktickým testem (80 bodů). Závěrečný test zahrnuje instalaci a konfiguraci systému podle zadaných požadavků v daném časovém limitu.

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je získání alespoň 50 bodů celkem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru