Detail předmětu

Mikroprocesorové a vestavěné systémy

IMP Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Vestavěné systémy, základní pojmy, aplikace. Architektura mikrokontrolérů. Paměťový subsystém.Programovací model, programování ARM jádra mikrokontroléru a využití zásobníku, podsystém přerušení a jehoprogramování. Periferní jednotky na čipu a jejich programování: generátor hodin, časovač, komunikačnírozhraní UART, IIC a SPI, analogový a číslicový vstup a výstup. Specifikaprogramování vestavěných systémů v jazyce C.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 6 hod. cvičení
 • 8 hod. laboratoře
 • 12 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 19 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 16 bodů laboratoře
 • 14 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

 • Detailní informace o organizaci semestru najdete na této stránce
 • Přednášky jsou streamovány z posuchárny D105

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou obeznámeni s obecnou strukturou mikrokontrolérů a specifiky návrhu vestavěných systémů s využitím mikrokontrolérů. Studenti jsou schopni vytvořit a odladit podprogramy a inicializační rutiny pro jednotlivé periferníobvody. Umí používat základní techniky ladění aplikačních programů vytvořených v jazyce C.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s realizací vestavěných systémů mikrokontrolérem a architekturami mikrokontrolérů. Seznámit s činností jejich jednotlivých podsystémů a to zejména: CPU-programovací model, flash paměť, časovač, podsystém přerušení, komunikační rozhraní, AD převodník. Naučit studenty zásady a techniky programování vestavěných systémů ve vyšším programovacím jazyce C.

Proč je předmět vyučován

Vestavné počítačové systémy dnes tvoří obrovský a stále rostoucí trh, který s příchodem internetu věcí pravděpodobně ještě dále poroste. Na jednu stranu jde o programování a aplikaci počítačů, jak je známe, na druhou stranu však vestavné počítačové systémy mají při své aplikaci a programování některá specifika a zvláštnosti, které u klasických počítačů nejsou tak důležité nebo je není třeba řešit. To je dáno zejména silnou vazbou vestavného počítače na hardware a okolní procesy. Typickým představitelem počítače pro vestavné aplikace je tzv. mikrokontrolér, obsahující na jednom čipu celý počítač s různými rozhraními a řadou podpůrných hardwarových modulů, které slouží k zjednodušení, zrychlení nebo usnadnění programování aplikací. Mikrokontrolérů se celosvětově ročně vyrobí a nasadí v nejrůznějších aplikacích desítky miliard. Umožňují díky flexibilitě softwarového řešení nejen inovovat a zlevňovat spousty existujících systémů a aplikací (od hraček přes domácí spotřebiče a automobily až po výrobu a průmyslové stroje), ale přináší neustále i nové možnosti, produkty a otevírají nové trhy (např. již zmíněný internet věcí), které by bez existence této formy počítačů nebyly vůbec možné. V předmětu IMP se studenti seznámí s použitím a programováním typických současných mikrokontrolérů, poznají typické moduly, které jsou na čipech k dispozici, jejich použití v aplikacích, základní problémy vestavěných systémů s mikrokontroléry a jejich řešení.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost struktury základní procesorové jednotky (CPU) a souvisejících počítačových obvodů, základů elektroniky a techniky programování počítačů na strojové úrovni. Základní znalosti programování v jazyce C.

Technické vybavení

 

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály, materiály z democvičení a HW cvičení.

Osnova přednášek

 1. Úvod do vestavěných systémů.
 2. Jádro ARM pro mikrokontroléry. 
 3. Paměť mikrokontrolérů, přerušení. 
 4. Programování v jazyce C.
 5. Komunikační rozhraní.
 6. Připojení vstupu a výstupu k mikrokontroléru, porty.
 7. Časování, čítače, časovače.
 8. Připojení analogového vstupu a výstupu.
 9. Generování hodin.
 10. Napájení a spotřeba vestavěných systémů.
 11. Praktické aspekty návrhu vestavěných systémů s mikrokontroléry.
 12. Platforma ESP32.
 13. Systémy reálného času.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Seznámení s laboratorním kitem, sériová komunikace.
 2. Číslicový vstup/výstup.
 3. Programování časovače, PWM.
 4. Analogový vstup.

Osnova ostatní - projekty, práce

Povinný individuální nebo výjimečně i týmový projekt v rozsahu 12 hodin.

Průběžná kontrola studia

Řešení čtyř laboratorních úloh s obhajobou řešení (celkem 16 bodů).

Půlsemestrální písemný test (až 19 bodů).

Vypracování projektu s povinným odevzdáním do IS za až 14 bodů, přičemž pro získání zápočtu je podmínkou dosažení minimálního hodnocení 5 bodů za projekt.

Písemná semestrální zkouška za až 51 bodů, podmínkou úspěšného složení zkoušky je získání alespoň 20 bodů z této písemné zkoušky.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách a demonstračních cvičeních v tomto předmětu není kontrolována. Kontrolovanou výukou jsou laboratoře a projekt. Laboratorní cvičení se nenahrazuje s výjimkou řádně doložené a uznané překážky ve studiu a po dohodě s vyučujícím v laboratoři.

Podmínky zápočtu

Vypracování projektu s povinným odevzdáním do IS a dosažením minimálního hodnocení 5 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru