Detail předmětu

Tvorba webových stránek

ITW Ak. rok 2022/2023 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod, principy internetu, adresování, umístění dokumentů. Jazyk HTML, základy, prostředky prezentace. Kaskádové styly, integrace do HTML. Úvod do JavaScriptu. Jazyk XHTML, varianty, principy, rozdíly oproti HTML. Návrh webové prezentace, navigační struktura. Použitelnost a přístupnost webových stránek. Optimalizace pro vyhledávače.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 12 hod. pc laboratoře
 • 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 40 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 10 bodů laboratoře
 • 50 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled v současných technologiích pro tvorbu webových stránek. Schopnost vytvořit kvalitní webovou prezentaci s ohledem na správný návrh informační a navigační struktury, vhodnou volbu technologií a přístupnost pro různé skupiny uživatelů.

Cíle předmětu

Získat znalosti potřebné k vytvoření kvalitní prezentace na stránkách WWW. Získat přehled o současných technologiích a trendech. Znalost různých aspektů tvorby prezentace - navigační struktura, přístupnost, optimalizace.

Proč je předmět vyučován

Návrh a implementace webové prezentace je jedna z nejvíce požadovaných dovedností absolventů IT oborů. Ačkoliv tvorba webové prezentace jako takové je poměrně specifický úkol, probírané principy a technologie mají uplatnění v mnoha dalších oblastech IT.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelská znalost práce s WWW. Schopnost pracovat v OS Windows nebo Linux. Práce s textovým editorem. Základy programování.

Literatura studijní

 • Michálek, M.: Vzhůru do CSS3, e-kniha, 2015, https://www.vzhurudolu.cz/ebook-css3.
 • Andrew, R.: Get Ready for CSS Grid Layout, A Book Apart, 2016, https://abookapart.com/products/get-ready-for-css-grid-layout.

Literatura referenční

 • Hyslop, B., Castro, E.: HTML5 a CSS3: Názorný průvodce tvorbou WWW stránek, Computer Press, 2012.

 • Petr Staníček: CSS Kaskádové styly, Computer Press, 2003, ISBN: 80-7226-872-4.

Osnova přednášek

 1. Internet a služba WWW, principy, adresování, umístění dokumentů
 2. Úvod do jazyka HTML - základní prvky
 3. Jazyk HTML, pokročilé prostředky prezentace
 4. Vizuální nástroje pro tvorbu stránek
 5. Kaskádové styly a jejich začlenění do HTML
 6. Pokročilé vlastnosti kaskádových stylů
 7. JavaScript - nutné základy
 8. Jazyk XHTML - principy, rozdíly oproti HTML
 9. Interakce s uživatelem
 10. Návrh prezentace, navigační struktura
 11. Různé aspekty volby technologie a optimalizace
 12. Přístupnost webových stránek
 13. Optimalizace pro vyhledávače 

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvod do Internetu a sítí, adresování, umístění dokumentů
 2. Jazyk HTML
 3. Kaskádové styly
 4. JavaScript
 5. Volba formy a poskytovatele umístění prezentace
 6. Samostatné řešení projektů

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Základní prezentace v HTML
 2. Pokročilá prezentace s využitím XHTML, CSS a JavaScriptu

Průběžná kontrola studia

 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Dva testy během semestru - 40 bodů
 • Dva samostatné projekty - 20+30 bodů

Kontrolovaná výuka

Aktivní účast na laboratorních cvičeních (5 cvičení po 2 bodech). V případě nahlášené překážky ve studiu je možno po dohodě se cvičícím vypracovat cvičení dodatečně. Předvídatelné překážky je třeba hlásit předem.

Podmínky zápočtu

Získání nejméně 50 bodů v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru