Detail předmětu

Základy počítačové grafiky

IZG Ak. rok 2022/2023 letní semestr 6 kreditů

Přehled základních principů počítačové grafiky (vektorová, rastrová) a jejich důsledků pro tvorbu reálných grafických aplikací. Specifikace základních operací rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Specifikace principů a použití hlavních grafických rozhraní. Metody a algoritmy pro: rasterizaci úseček, kružnic a křivek (Bezier, NURBS), ořezávání polygonů, vyplňování vektorových i rastrových uzavřených oblastí. Metody a algoritmy pro: transformaci objektů ve 2D a 3D, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování, texturování. Základní principy metod fotorealistického zobrazení 3D scén. Metody geometrické reprezentace 3D objektů. Problematiku vzniku aliasu a metody jeho odstranění.

Aktuální informace

 • Informace k předmětu jsou zveřejněnovány v Moodle. Postupně tam naleznete aktualizované slidy z přednášek, zadání cvičení a projektu, informace ke zkouškám, atd.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 12 hod. pc laboratoře
 • 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 52 bodů závěrečná zkouška
 • 10 bodů půlsemestrální test
 • 18 bodů laboratoře
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Studenti porozumí základním principům rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky.
 • Studenti porozumí základním principům a použití hlavních grafických rozhraní.
 • Seznámí se s 2D algoritmy pro rasterizaci a ořezávání objektů a vyplňování oblastí.
 • Seznámí se s 3D algoritmy pro transformace objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování a texturování.
 • Seznámí se s metodami pro fotorealistické zobrazení 3D scén.
 • Seznámí se s metodami geometrické reprezentace 3D objektů.
 • Porozumí principům vzniku aliasu a metodám antialiasingu.
 • Naučí se vytvářet grafické aplikace pro zobrazení rastrových i vektorových dat.

Cíle předmětu

Získat přehled v oblasti základních principů rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Seznámit se základními algoritmy a metodami tvorby grafického zobrazení vektorových objektů ve 2D a 3D scénách, především: rasterizace 2D objektů; ořezávání a vyplňování 2D oblastí; transformace objektů; řešení viditelnost, osvětlení, stínování a texturování 3D objektů. Seznámit s principem a použitím hlavních 2D a 3D grafických rozhraní. Naučit se získané znalosti implementovat a používat v reálných grafických aplikacích.

Proč je předmět vyučován

S počítačovou grafikou se dnes setkáváme dennodenně od sledování filmů a hraní her (3D modelování, vizualizace) až po grafická uživatelská rozhraní. Grafické vyjádření je totiž velmi efektivní způsob předání informace mezi počítačem a člověkem.
Ať už se počítačové grafice budete věnovat na plno, nebo jen občas budete potřebovat 'něco vykreslit', je důležité pochopit základní principy a metody grafiky z pohledu programátora.
Ano, existuje množství grafických knihoven, které Vám usnadní práci, ale bez těchto základních znalostí s nimi efektivně pracovat nelze.
Přednášky se tak věnují teoretické stránce algoritmů a metod 2D i 3D grafiky (jak to funguje, co je problém, jak to řešit, atd.) a cvičení společně s projektem se věnují praktické implementaci přednášených algoritmů a metod (jak se to dělá, jak se to napíše, atd.).

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

   - Je nezbytné mít základní znalosti programování v jazyku C.

Technické vybavení

volně dostupné

 • Překladač jazyka C - GCC (MinGW for Windows) nebo MS Visual C++
 • Knihovna SDL - https://www.libsdl.org/
 • Knihovna OpenGL

Literatura studijní

 • Hughes, John F., et al., Computer Graphics: Principles and Practice, Third Edition, Addison-Wesley, 2014
 • Lengyel, E.: Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition, 3rd Edition, 2012
 • Watt, Alan H., 3D Computer Graphics, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1999. 
 • Gomes J., et al., Computer Graphics: Theory and Practice, CRC Press, 2012.
 • Sellers, G., et al., OpenGL Superbible: Comprehensive Tutorial and Reference, 7th Edition, 2015.
 • Materiály k přednáškám a video záznamy přednášek

Literatura referenční

 • Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P., Žára, J.: Moderní počítačová grafika, 2. vydání, ComputerPress, 2005

Osnova přednášek

 1. Rastrová a vektorová grafika. Barvy a barevné modely. Redukce barevného prostoru, barevný a monochromatický obraz.
 2. Generování základních objektů v rastru.
 3. Vyplňování uzavřených oblastí.
 4. Transformace ve 2D a 3D.
 5. Základy vykreslování 3D scény, 3D transformace a projekce.
 6. Základní principy 2D grafických API, minimalistické 2D kreslítko.
 7. Antialiasing. Ořezání ve 2D a 3D.
 8. Křivky v počítačové grafice.
 9. Reprezentace 3D objektů.
 10. Lokální osvětlovací modely a spojité stínování ploch. Úvod do OpenGL.
 11. Řešení viditelnosti 3D objektů.
 12. Textury a texturování. Moderní počítačová grafika a 3D grafická API.
 13. Základy fotorealistického zobrazování, raytracing a radiozita.

Osnova počítačových cvičení

 1. Redukce barevného prostoru.
 2. Generování základních objektů v rastru.
 3. Vyplňování uzavřených objektů ve 2D.
 4. 3D Transformace.
 5. Zobrazování 2D křivek v rastru.
 6. Zobrazování 3D scény a základy OpenGL.

Osnova ostatní - projekty, práce

Samostatně řešený projekt vztahující se k problematice předmětu.

Průběžná kontrola studia

 • Projekt - 20 bodů.
 • Plnění úkolů na cvičeních, 6 x 3 bodů - 18 bodů.
 • Půlsemestrální test - 10 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 52 bodů.
 • Minimum pro závěrečnou písemku je 20 bodů.
 • Hranice pro úspěšné absolvování předmětu podle pravidel ECTS - 50 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Bodovaný projekt studenti odevzdávají elektronicky prostřednictvím informačního systému a je hodnocen na konci semestru.
 • Počítačová cvičení jsou hodnocena v jejich průběhu.
 • Písemná půlsemestrální a závěrečná písemka.
 • V odůvodněných případech lze cvičení nahradit v jiném, než zapsaném termínu a půlsemestrální zkoušku rozšířením závěrečné zkoušky.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu a tím pro připuštění ke zkoušce musí student získat celkově nejméně 20 bodů dohromady z projektu, cvičení a půsemestrální písemky. Pokud však bude odhalena nedovolená spolupráce na projektech (plagiátorství), zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po poč. lab 2023-02-13 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Po poč. lab 2023-02-20 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Po poč. lab 2023-02-27 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Po poč. lab 2023-03-06 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Po poč. lab 2023-03-13 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Po poč. lab 2023-03-20 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Po poč. lab 2023-03-27 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Po poč. lab 2023-04-03 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Po poč. lab 2023-04-17 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Po poč. lab 2023-04-24 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Po poč. lab 2023-02-13 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Po poč. lab 2023-02-20 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Po poč. lab 2023-02-27 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Španěl
Po poč. lab 2023-03-06 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Španěl
Po poč. lab 2023-03-13 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Po poč. lab 2023-03-20 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Po poč. lab 2023-03-27 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Po poč. lab 2023-04-03 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Po poč. lab 2023-04-17 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Po poč. lab 2023-04-24 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Út poč. lab 2023-02-14 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Út poč. lab 2023-02-21 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Út poč. lab 2023-02-28 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Út poč. lab 2023-03-07 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Út poč. lab 2023-03-14 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Út poč. lab 2023-03-21 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Út poč. lab 2023-03-28 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Út poč. lab 2023-04-04 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Út poč. lab 2023-04-11 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Út poč. lab 2023-04-18 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Út poč. lab 2023-04-25 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Út poč. lab 2023-05-02 O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Út poč. lab 2023-02-14 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Út poč. lab 2023-02-21 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Út poč. lab 2023-02-28 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Út poč. lab 2023-03-07 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Út poč. lab 2023-03-14 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Út poč. lab 2023-03-21 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Út poč. lab 2023-03-28 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Út poč. lab 2023-04-04 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Út poč. lab 2023-04-11 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Út poč. lab 2023-04-18 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Út poč. lab 2023-04-25 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Út poč. lab 2023-05-02 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Út poč. lab *) 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Út poč. lab *) lichý O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Út zkouška 2023-06-06 D105 13:0014:502. oprava
Út poč. lab 2023-02-14 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Út poč. lab 2023-02-21 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Út poč. lab 2023-02-28 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Út poč. lab 2023-03-07 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Út poč. lab 2023-03-14 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Út poč. lab 2023-03-21 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Út poč. lab 2023-03-28 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Út poč. lab 2023-04-04 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Út poč. lab 2023-04-11 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Út poč. lab 2023-04-18 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Út poč. lab 2023-04-25 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Út poč. lab 2023-05-02 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Út poč. lab 2023-02-14 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Út poč. lab 2023-02-21 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Út poč. lab 2023-02-28 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Út poč. lab 2023-03-07 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Út poč. lab 2023-03-14 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Út poč. lab 2023-03-21 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Út poč. lab 2023-03-28 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Út poč. lab 2023-04-04 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Út poč. lab 2023-04-11 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Út poč. lab 2023-04-18 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Út poč. lab 2023-04-25 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Út poč. lab 2023-05-02 O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Út poč. lab *) 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Út poč. lab *) lichý O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
St zkouška 2023-05-17 D0206 D0207 D105 E112 09:0010:50řádná
St zkouška 2023-05-31 D0206 D105 09:0010:501. oprava
St poč. lab 2023-02-15 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
St poč. lab 2023-02-22 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
St poč. lab 2023-03-01 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
St poč. lab 2023-03-08 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
St poč. lab 2023-03-15 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
St poč. lab 2023-03-22 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
St poč. lab 2023-03-29 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
St poč. lab 2023-04-05 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
St poč. lab 2023-04-12 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
St poč. lab 2023-04-19 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
St poč. lab 2023-04-26 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
St poč. lab 2023-05-03 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
St poč. lab 2023-02-15 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
St poč. lab 2023-02-22 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
St poč. lab 2023-03-01 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
St poč. lab 2023-03-08 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
St poč. lab 2023-03-15 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
St poč. lab 2023-03-22 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
St poč. lab 2023-03-29 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
St poč. lab 2023-04-05 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
St poč. lab 2023-04-12 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
St poč. lab 2023-04-19 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
St poč. lab 2023-04-26 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
St poč. lab 2023-05-03 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
St poč. lab 2023-02-15 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
St poč. lab 2023-02-22 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
St poč. lab 2023-03-01 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
St poč. lab 2023-03-08 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
St poč. lab 2023-03-15 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
St poč. lab 2023-03-22 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
St poč. lab 2023-03-29 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
St poč. lab 2023-04-05 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
St poč. lab 2023-04-12 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
St poč. lab 2023-04-19 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
St poč. lab 2023-04-26 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
St poč. lab 2023-05-03 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
St poč. lab *) 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
St poč. lab *) lichý O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
St zkouška 2023-03-15 D0206 D0207 D105 17:0018:00Půlsemestrální zkouška Středa
St přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. výuky D0206 D105 17:0019:509999 1BIA 1BIB 2BIB 3BIT xx 20 - 29 Milet
St přednáška 2023-05-03 E105 E112 17:0019:509999 1BIA 1BIB 2BIB 3BIT xx 20 - 29 Milet
St poč. lab *) 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
St poč. lab *) lichý O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čt poč. lab *) 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čt poč. lab *) lichý O204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čt poč. lab 2023-02-16 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Čt poč. lab 2023-02-23 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Čt poč. lab 2023-03-02 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Čt poč. lab 2023-03-09 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Čt poč. lab 2023-03-16 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Čt poč. lab 2023-03-23 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Čt poč. lab 2023-03-30 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Čt poč. lab 2023-04-06 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Čt poč. lab 2023-04-13 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Čt poč. lab 2023-04-20 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Čt poč. lab 2023-04-27 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Čt poč. lab 2023-05-04 O204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Čt poč. lab 2023-02-16 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Čt poč. lab 2023-02-23 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Čt poč. lab 2023-03-02 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Čt poč. lab 2023-03-09 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Čt poč. lab 2023-03-16 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Čt poč. lab 2023-03-23 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Čt poč. lab 2023-03-30 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Čt poč. lab 2023-04-06 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Čt poč. lab 2023-04-13 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Čt poč. lab 2023-04-20 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Čt poč. lab 2023-04-27 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Čt poč. lab 2023-05-04 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Čt zkouška 2023-03-16 E104 E105 E112 14:0015:00Půlsemestrální zkouška Čtvrtek
Čt přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11. výuky E104 E105 E112 14:0016:509999 1BIA 1BIB 2BIA 3BIT xx 10 - 19 Španěl
Čt přednáška 6., 12., 13. výuky E104 E105 E112 14:0016:509999 1BIA 1BIB 2BIA 3BIT xx 10 - 19 Milet
Čt poč. lab *) 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čt poč. lab *) lichý O204 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čt poč. lab 2023-02-16 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Čt poč. lab 2023-02-23 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
Čt poč. lab 2023-03-02 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Čt poč. lab 2023-03-09 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
Čt poč. lab 2023-03-16 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Čt poč. lab 2023-03-23 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
Čt poč. lab 2023-03-30 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Čt poč. lab 2023-04-06 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
Čt poč. lab 2023-04-13 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Čt poč. lab 2023-04-20 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
Čt poč. lab 2023-04-27 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Čt poč. lab 2023-05-04 O204 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
přednáška 2023-04-14 D105 12:0014:509999 1BIA 1BIB 2BIA 3BIT xx 10 - 19 Milet
poč. lab 2023-02-17 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
poč. lab 2023-02-24 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
poč. lab 2023-03-03 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
poč. lab 2023-03-10 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
poč. lab 2023-03-17 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
poč. lab 2023-03-24 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
poč. lab 2023-03-31 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
poč. lab 2023-04-14 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
poč. lab 2023-04-21 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
poč. lab 2023-04-28 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
poč. lab 2023-05-05 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
poč. lab 2023-02-17 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
poč. lab 2023-02-24 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vlnas
poč. lab 2023-03-03 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
poč. lab 2023-03-10 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vaško
poč. lab 2023-03-17 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
poč. lab 2023-03-24 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Munzar
poč. lab 2023-03-31 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Čižmarik
poč. lab 2023-04-14 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
poč. lab 2023-04-21 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Reich
poč. lab 2023-04-28 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
poč. lab 2023-05-05 O204 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Milet
Na výuku se nelze registrovat ve Studis. (Termíny cvičení mohou být v případě potřeby otevřeny dodatečně, ale nemusí být využity vůbec.)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru