Detail předmětu

Serverové systémy Microsoft Windows

IW2 Ak. rok 2022/2023 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

 • Hlubší problematika TCP/IP, routing, NAT, Windows Firewall.
 • Active Directory: účty uživatelů a počítačů, organizační jednotky, uživatelské skupiny, Group Policy a správa uživatelských prostředí, zabezpečení a delegování správy, skriptování administrativních úkolů, vzdálené instalace software Remote Installation Services, Windows Deployment service.
 • Zálohování a obnova systému, záchrana systému po kolapsu, řešení problémů, hardware.
 • Internet Information Services. Úvod do problematiky bezpečnosti a kryptografie, EFS. Úvod do problematiky IPSec a VPN (PPTP a L2TP).

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

 • 80 bodů závěrečná zkouška (60 bodů písemná část, 20 bodů ústní část)
 • 20 bodů počítačová cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti serverových systémů Microsoft Windows. Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.

Cíle předmětu

Získat podrobné znalosti o Microsoft Windows Server. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti serverových technologií na bázi MS Windows a počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft MCP, MCITP.

Proč je předmět vyučován

Tento předmět navazuje na kurz IW1, tentokrát je však orientován na oblast Windows Serverů. Je prakticky orientovaný, přičemž ale staví na získaných teoretických znalostech z předmětů z oblastí operačních systémů, počítačových sítí, bezpečnosti a dalších. Naučíte se, jak se nastavují počítačové sítě v prostředí Windows, jejich zabezpečení, instalace a nastavení operačních systémů, ale též řešení problémů při provozu.

Úspěšný absolvent je schopen získat mezinárodní certifikaci Microsoft, což mu může pomoci při získání budoucího zaměstnání.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelské ovládání Windows, základy administrace a sítí, například z předmětu IW1.

Literatura studijní

 • Petr Šetka: Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003 Ze začínajícího správce expertem. ISBN: 80-251-0036-7
 • Petr Šetka: Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003 Ze začínajícího správce expertem. ISBN: 80-251-0036-7
 • Dauti, Bekim. Windows Server 2016 Administration Fundamentals. Birmingham: Packt Publishing, 2017.
 • Francis, Dishan. Mastering Active Directory : automate tasks by leveraging PowerShell for Active Directory Domain Services 2016. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017.
 • Moskowitz, Jeremy. Group policy : fundamentals, security, and the managed desktop. Indianapolis, Ind: Wiley, 2010.
 • Thomas, Orin. Inside out : Windows Server 2016. Microsoft, 2016.
 • Francis, Dishan. Mastering Active Directory : automate tasks by leveraging PowerShell for Active Directory Domain Services 2016. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017.
 • Moskowitz, Jeremy. Group policy : fundamentals, security, and the managed desktop. Indianapolis, Ind: Wiley, 2010.

Osnova přednášek

 1. Instalace a upgrade systému, minimální systémové požadavky, instalace a upgrade, RIS, WDS, sysprep a riprep - serverová část, instalace a nastavení RIS, ostatní imaging software třetích stran
 2. Hardware a výkon serveru, podpora serverového hardware, RAID, odlišnosti hardware od stanic, více procesorová podpora. Správce zařízení Botlencsk subsystems - procesor, paměť, disk, síť, Task manager, System monitor a Performance logs and alerts konzole
 3. Windows update services, distribuce nastavení pomocí skriptů, GPO apod., metody deploymentu hotfixů, instalace a požadavky WUS (SUS), administrace WUS, MBSA
 4. Síťové služby serveru (DHCP, TCP/IP), scopes, přidělované parametry, výpůjčky a rezervace
 5. Jmenné služby serveru (WINS a DNS), princip DNS, typy záznamů, root servery, aktualizace záznamů
 6. Architektura Active directory, využití, podmínky, vlastnosti AD. Pojmy: Sites, forest, domain, domain tree, Global katalog. Instalace AD a povýšení serveru na DC / member server
 7. Doménové účty a skupiny, výchozí nastavení skupin na serveru a v doméně, vlastnosti, výchozí zabezpečení uživatelského účtu v doméně, správa uživatelských účtů a skupin v AD (distribution a security skupiny), mandatory profil a roaming profil, Přidávání a správa stanic v doméně canonical name
 8. Distributed file system (DFS), strukturování zdrojů, distribuce
 9. Group policy objects (GPO), Gpupdate, gpmc, Security Configuration Tool Set.
 10. Internet information services (IIS), Web, virtuální adresáře, podpora skriptování, nastavení
 11. Řešení problémů přístupu k síťovým zdrojům, diskové kvóty, oprávnění, výpadky sítě
 12. Zálohování a obnova, automatická obnova, shadow copies, zálohování a obnova síťových služeb
 13. Terminal services a vzdálená správa systému, možnosti vzdálené správy, terminal servicec licencing, Remote desktop a řízení relací.

Průběžná kontrola studia

Pro získání zápočtu je potřeba min. 20 bodů ze semestru.

Metody vyučování

Studentům bude navržena možnost vyučovat předmět formou modulů. Po velmi pozitivní zpětné vazbě k této formě výuky věřím, že je to cesta, jak zlepšit kvalitu výuky a zvýšit interaktivitu.

Moduly bychom naplánovali na začátku semestru v momentu, co budou známé rozvrhy všech zapsaných studentů. Každý modul by měl 4-8h (s přestávkami a případnou pauzou na oběd). V modulu by se střídal teoretický výklad s praktickým cvičením. Výuka by byla vedena formou interaktivního workshopu v laboratoři C304.

Výhodou této intenzivní výuky je flexibilita a možnost úpravy tempa a obsahu za běhu. Finalizace předmětu je pak očekávána po 4-5 modulech (týdnech).

V případě nesouhlasu studentů bude provedena standardní výuka přednášky / cvičení.

 

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná. Cvičení lze nahradit v  libovolném jiném termínu (nelze ovšem garantovat volné místo v učebně - přednost mají zapsaní studenti).

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je potřeba min. 20 bodů ze semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru