Detail předmětu

3D optická digitalizace 2

1ODI-L FaVU 1ODI-L Ak. rok 2022/2023 letní semestr 2 kredity

Aktuální akademický rok

Studenti navazujícího kurzu 3D optické digitalizace se zaměřují na praktické přípravy modelů a skenování objektů v rámci samostatných úkolů a tvůrčích projektů pomocí technologií dostupných na FaVU VUT (ATOS 1, Artec EVA, Artec studio 13).

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 6 hod. přednášky
  • 20 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají na základě samostatného řešení projektů praktické znalosti o přípravě modelů ke skenování a zpracování základních dat ze zařízení optické digitalizace.

Cíle předmětu

Kurz má v rámci praktických cvičení prohloubit znalosti a dovednosti potřebné k praktickému použití technologie 3D optické digitalizace, včetně přípravy podmínek pro skenování prostorových objektů pomocí zařízení ATOS 1.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Absolvování kurzu 3D optická digitalizace 1.

Literatura studijní

  • http://www.capture3d.com/applications-reveng-art-sculpture.html
  • http://www.gom.com/EN/measuring.systems/atos/system/system.html
  • http://www.4-construction.com/sk/vzdelavanie-kniznica/clanok/zaklady-fotogrametrie/sk
  • http://www.gom.com/metrology-systems/3d-scanner.html
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Trigonometry

Průběžná kontrola studia

Zápočet udělen na základě docházky a splnění zadaných úkolů.

Metody vyučování

Přednášky doprovázené instruktáží, práce na samostatných projektech vedoucí k osvojení konkrétních dovedností.

Kontrolovaná výuka

Přednášky jsou povinné ze 70 %. Účast na pracovních workshopech je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
Nahoru