Detail předmětu

Optické sítě

MPC-OSE FEKT MPC-OSE Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět se věnuje druhům optických vláken, výrobě optických vláken, konstrukci optických kabelů, spojování optických vláken a kabelů. Dále jsou řešeny teoretické problémy přenosu optickou sítí. Jsou diskutovány optické přístupové sítě, optické transportní sítě, globální sítě, multiplexování u optických přenosů, měření a dohled optických telekomunikačních sítí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. přednášky
  • 13 hod. cvičení
  • 13 hod. laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvent předmětu bude schopen:
- diskutovat výhody a nevýhody různých druhů optických vláken pro informační přenosy,
- bude umět spojovat svařováním optická vlákna,
- seznámí se s nasazením různých technologií do sítí,
- bude schopen navrhnout lokální a transportní optickou síť,
- získá znalosti s nasazováním vysokorychlostních technologií do optických sítí,
- získá znalosti z problematiky WDM – vlnových multiplexů,
- získá znalosti ze sítí: FTTx (vlákno do budovy, domů aj.),
- získá znalosti z měření na optických vláknech,
- získá orientaci z problematiky zkreslení – disperzí (chromatická CD, polarizační PMD),
- získá znalosti z dohledu optických sítí.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání znalostí o principech a technických prostředcích optických sítí lokálních, metropolitních, sítí přístupových a transportních
(LAN, MAN, WAN) a globálních sítí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Student by měl mít znalosti s přenosem signálů po vedeních. Předpokládají se zkákladní znalosti v problematice přenosu binárních signálů a umět řešit problematiku zkreslení při přenosu. Dopručuje se absolvování předmětu Přenosová média, vyučovaného ve druhém ročníku bakalářského programu. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Literatura studijní

  • Filka, M.: Optické sítě - laboratorní úlohy. VUT FEKT, Brno 2007
  • Filka, M.: Optické přenosy informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO
  • Filka, M: Optical Networks for joint teaching programme of BUT and VSB-TUO

Literatura referenční

  • Filka, M.: Optické sítě. Elektr. skripta. VUT FEKT, Brno 2012
  • Filka, M.: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. CENTA, Brno 2009

Osnova přednášek

Optické sítě
Vlastnosti optických vláken
Optická vlákna pro vysokorychlostní komunikace
Výroba optických vláken a kabelů
Spojování optických vláken a kabelů
Zdroje záření a modulace
Detektory optického záření
Teorie přenosu po optickém vlákně
Optické linkové zakončení
Optické přístupové sítě
Optické transportní sítě
Optické globální sítě
Měření optických sítí

Osnova numerických cvičení

Základní prvky optických sítí
Vlákna a přenosové charakteristiky
Vložný útlum optických spojů
Telekomunikační optické systémy - příklady
Návrh optické trasy
Simulace optické sítě
Pokládka a montáž optokabelů (Telecom, videopořad)

Osnova laboratorních cvičení

Příprava na práci v laboratoři, bezpečnost práce v optických komunikacích
Sváření vláken, měření sváru
Měření NA
Měření odrazu
Optické přenosy
Simulace optických přenosů

Průběžná kontrola studia

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Za laboratorní výuku až 30 bodů.
Za písemnou zkoušku až 70 bodů.

Metody vyučování

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Laboratorní výuka je povinná, zameškaná výuka se nahradí po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MITAI, obor NNET, libovolný ročník, volitelný
Nahoru