Detail předmětu

Projektová praxe 1 (v angličtině)

PP1e Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

  • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý definují cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Studenti se budou na projekty přihlašovat podobně jako na diplomovou práci. Konečné právo výběru má školitel. Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. předchozí praxe, dosažený studijní průměr).
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

  • 56 hod. projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Seznam témat

Školitel Ústav Téma
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. UPGM Anotace prostředí s využitím rozšířené reality
Szőke Igor, Ing., Ph.D. UPGM Deployment rozpoznávače řeči
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. UITS Detection and Classification of Damage in Fingerprint Images
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. UITS Detection of Specific Objects in Image
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. UPGM Detekce pohyblivých objektů ve video záznamu z dronu
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. UITS Enhancement of Synthetic Fingerprints Generator
Homoliak Ivan, Ing., Ph.D. UITS Informačný systém pre centralizovanú kryptozmenárňu s dôveryhodným hardwarom
Malinka Kamil, Mgr., Ph.D. UITS Návrh a implementace automatizované testovací infrastruktury pro vývoj blockchainových aplikací
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. UITS Presentation attack detection using finger veins
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. UITS Search for the specific object in the image
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. UITS Transformation of fingerprint to different type
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. UIFS Web Browser Extensions for Page Analysis

Cíle předmětu

Seznámit vybrané talentované studenty magisterského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Proč je předmět vyučován

Jde o výběrový předmět pro velmi nadané studenty. Umožňuje jim již během studia se v rámci výuky účastnit řešení reálných projektů, které jsou obvykle pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia. Předmět se učí, protože umožní velmi nadaným studentům se v rámci výuky dostat ke špičkovým technologiím i řešením, kterým mohou věnovat dostatečný čas. Dále jim umožní se naučit sepisovat zprávy o své činnosti a tyto obhajovat.

Literatura studijní

  • Podle zaměření individuálního projektu.

Osnova ostatní - projekty, práce

  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele

Průběžná kontrola studia

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.

Kontrolovaná výuka

  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Podmínky zápočtu

Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínkou pro pokračování v navazujícím předmětu "PP2e - Projektová praxe 2" je zisk alespoň 70 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru