Detail předmětu

Tvorba webových stránek (v angličtině)

ITWe Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod, principy internetu, adresování, umístění dokumentů. Jazyk HTML, základy, prostředky prezentace. Kaskádové styly, integrace do HTML. Úvod do JavaScriptu. Jazyk XHTML, varianty, principy, rozdíly oproti HTML. Návrh webové prezentace, navigační struktura. Použitelnost a přístupnost webových stránek. Optimalizace pro vyhledáváče.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 12 hod. pc laboratoře
 • 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 40 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 60 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled v současných technologiích pro tvorbu webových stránek. Schopnost vytvořit kvalitní webovou prezentaci s ohledem na správný návrh informační a navigační struktury, vhodnou volbu technologií a přístupnost pro různé skupiny uživatelů.

Cíle předmětu

Získat znalosti potřebné k vytvoření kvalitní prezentace na stránkách WWW. Ziskat přehled o současných technologiích a trendech. Znalost různých aspektů tvorby prezentace - navigační struktura, přístupnost, optimalizace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelská znalost práce s WWW. Schopnost pracovat OS Windows nebo Linux. Práce s textovým editorem. Základy programování.

Literatura studijní

Osnova přednášek

 • Internet a služba WWW, principy, adresování, umístění dokumentů
 • Úvod do jazyka HTML - základní prvky
 • Jazyk HTML, pokročilé prostředky prezentace
 • Vizuální nástroje pro tvorbu stránek
 • Kaskádové styly a jejich začlenění do HTML
 • Pokročilé vlastnosti kaskádových stylů
 • JavaScript - nutné základy
 • Jazyk XHTML - principy, rozdíly oproti HTML
 • Interakce s uživatelem
 • Návrh prezentace, navigační struktura
 • Různé aspekty volby technologie a optimalizace
 • Přístupnost webových stránek
 • Optimalizace pro vyhledávače

Osnova počítačových cvičení

 • Úvod do Internetu a sítí, adresování, umístění dokumentů
 • Jazyk HTML
 • Kaskádové styly
 • JavaScript
 • Volba formy a poskytovatele umístění prezentace
 • Samostatné řešení projektů

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Základní prezentace v HTML
 • Pokročilá prezentace s využitím XHTML, CSS a JavaScriptu

Průběžná kontrola studia

 • Dva testy během semestru - 40 bodů
 • Dva samostatné projekty - 60 bodů

Podmínky zápočtu

Získání nejméně 50 bodů v průběhu semestru.

Nahoru