Detail předmětu

Tvorba uživatelských rozhraní (v angličtině)

ITUe Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Rozhraní mezi uživatelem a počítačem, informační propustnost uživatelských rozhraní, různé způsoby implementace rozhraní, historie uživatelských rozhraní, historie nástrojů pro tvorbu aplikací a rozhraní, rozhraní soudobých operačních systémů - Windows, iOS, X-Window a jiných, řízení událostmi, prostředky programování aplikací a uživatelských rozhraní, tradiční, objektový a komponentní model rozhraní, prvky rozhraní - tlačítka, listboxy, editační boxy, apod., vlastnosti základních stavebních bloků uživatelských rozhraní, perspektivy tvroby uživatelských rozhraní.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 12 hod. pc laboratoře
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 20 bodů půlsemestrální test
 • 25 bodů numerická cvičení
 • 55 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučí se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámí se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkouší si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučí se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámí s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopí rozdíly implementace v X-Window či iOS. Získají potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.
Studenti se naučí hledat si partnery do týmu a řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučit se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámit se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkoušet si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučit se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámit s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopit rozdíly implementace v X-Window či iOS. Získat potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++.

Literatura studijní

 • Yu-kai Chou: Actionable Gamification - Beyond Points, Badges, and Leaderboards. Octalysis Media, ISBN 978-1511744041, 2015.
 • Rubin, J., Chisnell, D., Spool, J.: Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests. Wiley, ISBN 978-0470185483, 2008.
 • Steve Krug: Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders, ISBN 978-0321965516, 2014.

Literatura referenční

 • Preece J.: Human-Computer Interaction. Addison-Wesley, Wokingham, ISBN 0-201-62769-8, 1995.
 • Lee Zhi Eng: Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5: Build stunning cross-platform applications and widgets with the most powerful GUI framework. Packt Publishing, ISBN 978-1788397827, 2018.
 • Sheridan Yuen: Mastering Windows Presentation Foundation: Master the art of building modern desktop applications on Windows. Packt Publishing, ISBN 978-1785883002, 2017.

Osnova přednášek

 1. Organizace předmětu, úvod do problematiky GUI
 2. Základy GUI, návrh a historie
 3. Základní principy realizace GUI pomocí WinAPI
 4. Pokročilé nástroje a knihovny pro Windows (WPF, .NET) 
 5. Qt + QML
 6. Webová rozhraní
 7. Testování GUI
 8. Mobilní platformy
 9. GUI pro iOS
 10. GTK (průmysl, v angličtině)
 11. React
 12. UX v praxi - prototypování (průmysl)
 13. Test a Závěr

Osnova počítačových cvičení

Během cvičení budou řešeny drobné úlohy a cvičení budou průběžně bodována. Procvičované technologie jsou WinAPI, Qt, WPF, web/AJAX a návrh testování GUI. Práce na cvičení je individuální a výsledné řešení musí být autorské. 

Osnova ostatní - projekty, práce

Projekt v délce trvání po celou dobu kursu. Cílem projektu je navrhnout, zrealizovat, otestovat a vyhodnotit uživatelské rozhraní. Hodnocení projektu bude zaměřeno na tyto atributy. Projekty se řeší v týmech. Odevzdání projektu probíhá elektronicky a musí být doplněno obhajobou a demonstrací výsledků. Obhajoba a demonstrace je povinná a je možná až po elektronickém odevzdání. Vyhodnocení řešení musí popisovat důležité prvky řešení. Do dokumentace se uvádí vše, co se týká vypracování projektu, jeho implementace a testování. Obhajoba projektu bude v laboratořích cvičení. Veškeré termíny jsou vyvěšeny v IS.

Průběžná kontrola studia

 • Test - až 20 bodů 
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 25 bodů
 • Individuální projekty - až 55 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje individuální projekt, půlsemestrální test a bodovaná počítačová cvičení. Půlsemestrální test nemá náhradní termín.

Podmínky zápočtu

Úspěšná realizace projektu. Studenti musí na své části projektu pracovat samostatně a vypracovat autorské řešení.

Nahoru