Detail předmětu

Pokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítí

CCS Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen

Návrh komplexní topologie z hlediska bezpečnosti. Protokoly BGP, MPLS, MPLS VPN, VxVLAN. Řešení komplexních síťových problémů - multihoming, mobilita, renumbering. Nasazení protokolu IPv6 a jeho současných přechodových mechanismů. Optické sítě, konektory, oprava optických tras. Nástroje pro automatickou konfiguraci sítě, IPAM, principy DevOps a NetOps.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

 • 20 bodů půlsemestrální test
 • 54 bodů numerická cvičení
 • 26 bodů laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí koncepci návrhu, zabezpečení a následného provozu enterprise sítě. Mezi nabytými vědomostmi bude detailní znalost protokolů BGP, MPLS, VxVLAN, nastavování VPN tunelů a jejich koncentrátorů, aplikace QoS na provoz a jeho plánování, schopnost navrhovat a konfigurovat pokročilé technologie na aktivních síťových prvcích.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými technologiemi z oblasti počítačových sítí. Zaměření zejména na bezpečné nasazení technologií používaných v sítích velkých telekomunikačních operátorů. Studium problematiky směrování ve velkých sítích a přechod na protokol IPv6. Praktická aplikace na aktivních síťových prvcích a operačním systému GNU/Linux.

Proč je předmět vyučován

Předmět připravuje student na roli správců velkých sítí u síťových operátorů ISP.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutným předpokladem pro absolvování kurzu je zkušenost se správou aktivních síťových zařízení. Vhodným předpokladem je absolvování předmětů CCNA R&S, POS, případně CCNP Route.

Literatura studijní

 • Omar Santos, John Stuppi. CCNA Security 210-260 Official Cert Guide. Cisco Press, 2015.
 • Přednáškový text v angličtině.
 • Anthony Bruno, Steve Jordan. CCDA 200-310 Official Cert Guide, 5th Edition. Cisco Press, 2016.
 • Ivan Pepelnjak, Jim Guichard, MPLS and VPN Architectures, 2000 by Cisco Press.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Úvod, problémy a výzvy tradičního TCP/IP.
 2. Stavové firewally, IDS/IPS systémy.
 3. Cisco ASA - Adaptive Security Appliance.
 4. BGP - směrování mezi ASN, RR, Confederation
 5. BGP - PBR, filtrace, Community, Extended community
 6. LISP - Locator ID Separation Protocol
 7. IPv6 - nasazení v enterprise sítích, přechodové mechanismy, autokonfigurace
 8. MPLS a přepínání v síti ISP.
 9. MPLS VPN, ATOM
 10. VxVLAN
 11. QoS.
 12. Optika - konektory, optické trasy
 13. IPAM, automatická správa, devops

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 26 bodů).
 • Praktická laboratoř (max. 20 bodů).
 • Závěrečné konfigurační praktikum a test teoretických dovedností (max. 54 bodů).

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru