Detail předmětu

Automatizované testování a dynamická analýza

ATA Ak. rok 2022/2023 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Kritéria pokrytí. Graf toku řízení. Jednotkové testování. Testovací dvojníci. Testování založení na požadavcích. Lokalizace chyb. Testování řízené daty. Automatické generování testovacích dat. Fuzz testování. Výkonnostní testování. Verifikace za běhu. Testování paralelních programů. Management testů. Spolehlivost testovacích reportů.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 40 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Získat přehled o různých přístupech k testování softwaru. Pozornost je věnována automatizaci ověřování softwaru. Získat praktické dovednosti se sledováním běhů programů a komunikace softwarových systémů. Získat praktické dovednosti s testováním softwaru na úrovni potřebné pro osobu odpovědnou za návrh testovacího přístupu (QA analyst).

Proč je předmět vyučován

Testování softwaru je v popředí při ověřování kvality. V době zvyšující se složitosti návrhů systémů se zvyšují i požadavky na automatizaci každé vývojové fáze včetně ověřování kvality. Studenti se v předmětu naučí různé přístupy automatizovaného testování softwaru a přístupy automatické analýzy založené na sledování běhů programů. Absolventi předmětu se pro jejich získané znalosti stávají potřebnými členy každého vývojového týmu.

Literatura studijní

 • Spillner, A., Linz, T. , Schaefer, H.: Software Testing Foundations : A Study Guide for the Certified Tester Exam. Rocky Nook Computing. 2014. 296 s.. ISBN 9781937538422
 • Kaner, C., James, B., Pettichord, B.: Lessons Learned in Software Testing: A Context-Driven Approach. Wiley Computer Publishing, 2002, 286 s., ISBN 0-471-08112-4.
 • Marick, B.: The Craft Of Software Testing, Subsystem Testing, Prentice Hall PTR, 1995, ISBN 0-13-177411-5.
 • Ammann, P., Offutt, J.: Introduction to Software Testing. Cambridge University Press, 2008, 322 s. ISBN 978-0-511-39330-3.

Literatura referenční

 • Myers, G. J., Sandler, C., Badgett, T.: The Art of Software Testing, 3. vydání. John Wiley & Sons, 2011, 256 s., ISBN 978-1118031964
 • Farrell-Vinay, P.: Manage Software Testing. Auerbach Publications, 2008, 537 s., ISBN 978-0-8493-9383-9

Osnova přednášek

 1. Testování založené na modelech I 
  • Graf toku řízení, interprocedurální CFG.
  • Generování testovacích případů řízené pokrytím.
 2. Testování založené na modelech II
  • Automatizace jednotkových testů.
  • Návrhové vzory jednotkových testů xUnit.
 3. Stálost testů a testovací dvojníci
  • Stálost testů podle xUnit.
  • Testovací dvojníci a platformy pro mocking.
 4. Testování založené na požadavcích
  • Klasifikace požadavků.
  • Stopovatelnost požadavků.
  • Automatizace testů v chováním řízeném vývoji (BDD).
 5. Testování řízené daty I 
  • Kombinační testování.
  • Minimalizace testovacích dat.
 6. Testování řízené daty II
  • Testování aplikačního rozhraní.
  • Systematické generování testovacích dat.
 7. Testování řízené daty III
  • Mutační testování.
  • Pokrytím řízené fuzz testování
 8. Výkonnostní testování
  • Měřitelné výkonnostní parametry.
  • Typy výkonnostního testování.
  • Proces výkonnostního testování.
 9. Verifikace za běhu I 
  • Testovací vlastnosti, temporální vlastnosti, parametrické vlastnosti.
  • Instrumentace programů
 10. Testování paralelních programů I 
  • Klasifikace paralelních chyb.
  • Kontrakty pro paralelismus.
  • Systematické vs. náhodné testování.
  • Metody vkládání šumu.
 11. Testování paralelních programů II
  • Algoritmy Atomrace, Eraser.
  • Vektorové hodiny.
  • Algoritmus Fasttrack.
 12. Verifikace za běhu II
  • Nízkoúrovňové stopování.
  • Post-mortem analýza.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Návrh automatizované testovací sady se znalostí zdrojových kódů a/nebo požadavků.
 2. Implementace monitoru pro RV (verifikace za běhu).

Průběžná kontrola studia

Dva hodnocené projekty po 20 bodech a závěrečná zkouška za 60 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru