Detail předmětu

Bayesovské modely pro strojové učení (v angličtině)

BAYa Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Teorie pravděpodobnosti a rozdělení pravděpodobnosti, Bayesovská Inference, Inference v Bayesovských modelech s konjugovanými apriorními pravděpodobnostmi, Inference v Bayesovských sítích, Expectation-Maximization algoritmy, Přibližná inference v Bayesovských modelech pomocí Gibbsova vzorkování, Inference pomocí variačního Bayese (VB), Stochastický VB, Modely s nekonečným počtem směsných komponentů, Dirichletovy procesy, Chinese Restaurant procesy, Pitman-Yor proces pro modelování jazyka, Praktické aplikace bayesovské inference

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. cvičení
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 24 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 25 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Demonstrovat omezení hlubokých neuronových sítí (DNN), které se staly velmi populární v mnoha oborech, ale fungují dobře jen v případě dostatečného množství dobře popsaných trénovacích dat. Presentovat Bayesovské modely (BM) umožňující činit spolehlivá rozhodnutí i v případech omezených dat, jelikož berou v úvahu nepřesnosti v odhadu parametrů modelu. Zavést koncept latentních proměnných, které činí BM modulárními (komplexní modely mohou být tedy rozloženy na jednodušší) a vhodné pro případy s chybějícími daty (např. trénování bez učitele v případě chybějících popisů dat). Uvést základní vědomosti a intuice k BM a pokročit ke složitějším tématům: techniky přibližné inference nutné pro složité modely, modely s nekonečným množstvím směsných komponentů v neparametrických BM. Kurs je veden v angličtině.

Proč je předmět vyučován

V životě kolem nás není nic jistého. Nejistota nás provází i ve strojovém učení, klasifikaci a rozpoznávání - v základních kursech se naučíte, jak trénovat parametry Gaussovských modelů nebo neuronových sítí, ale jsou opravdu dobře? Můžeme si být jisti výsledkem? Jak dopadne model, pokud ho použijeme na data odlišná od trénovacích? Kurs BAY Vás naučí ničemu nevěřit a pokud možno vše vyjadřovat ne jako tvrdá čísla, ale jako pravděpodobnostní rozložení. Užijete si v něm matematiku, ale jestli to se strojovým učením myslíte vážně, nemůžete se na něj dívat jen jako na spojování krabiček, ale mít pevné matematické základy.

Technické vybavení

volně dostupné

 • Python

Osnova přednášek

 1. Teorie pravděpodobnosti a rozdělení pravděpodobnosti. 
 2. Bayesovská Inference (apriorní pravděpodobnosti, nejasnost odhadu parametrů, předpovězená hodnota posteriorních pravděpodobností)
 3. Inference v Bayesovských modelech s konjugovanými apriorními pravděpodobnostmi. 
 4. Inference v Bayesovských sítích (loopy belief propagation)
 5. Expectation-Maximization algoritmy (s aplikacemi na Gaussovské směsné modely)
 6. Přibližná inference v Bayesovských modelech pomocí Gibbsova vzorkování 
 7. Inference pomocí variačního Bayese (VB) 
 8. Modely s nekonečným počtem směsných komponentů. Dirichletovy procesy. Chinese Restaurant procesy 
 9. Pitman-Yor proces pro modelování jazyka. 
 10. Praktické aplikace bayesovské inference

Osnova numerických cvičení

Demonstrační cvičení budou následovat okamžitě po přednáškách a budou obsahovat příklady, především v Pythonu. Kód a data pro příklady budou k dispozici studentům a budou tvořit základ projektu.

Osnova ostatní - projekty, práce

Projekt bude následovat demonstrační cvičení, jeho náplní bude zpracování poskytnutých reálných nebo simulovaných dat. Studenti budou pracovat v týmech v "evaluačním" módu a presentovat své výsledky na poslední přednášce/cvičení.

Průběžná kontrola studia

 • půlsemestrální zkouška (24b)  
 • odevzdání a presentace projektu (25b) 
 • semestrální zkouška 51b.

Pro získání bodů ze zkoušky je nutné získat min. 20 bodů, jinak je zkouška hodnocena 0 body.


Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St zkouška 2024-01-31 A113 15:0016:50 3rd term
St zkouška 2023-11-01 E105 17:0018:00 Midterm
St přednáška výuky E105 17:0018:5070 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NMAL xx Diez
St cvičení výuky E105 19:0019:5070 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NMAL xx Diez
Čt zkouška 2024-01-11 E112 17:0018:50 řádná
zkouška 2024-01-26 E105 16:0017:50 1. termín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru