Detail předmětu

Biometrické systémy (v angličtině)

BIOe Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Teoretické základy zpracování signálů, především obrazových, pro účely biometrie. Představení základních metod a využití jednotlivých biometrických vlastností. Rozpoznávání jedinců podle statických vlastností - pomocí otisku prstu, geometrie ruky a žil hřbetu ruky, obličeje a jeho termogramu, duhovky, sítnice, písma a podpisu. Rozpoznávání pomocí dynamických vlastností - pomocí pohybu rtů, psaní na klávesnici či dynamiky pohybu. Normy v biometrii. Možnosti nasazení biometrie.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 6 hod. laboratoře
 • 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška (40 bodů písemná část, 15 bodů testová část)
 • 15 bodů půlsemestrální test (11 bodů písemná část, 4 bodů testová část)
 • 12 bodů laboratoře
 • 18 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámit s aktuálními biometrickými technologiemi (otisk prstu, sítnice oka, duhovka oka, DNA atd.) a s jejich využitím v IT a v bezpečnostních systémech. Naučit metody pro hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů, včetně biometrických norem.

Po absolvování výuky student rozumí teorii zpracování signálů, funkčnosti různých biometrických technologií a jejich význam v bezpečnosti IT, včetně systémů určených pro policejní účely. Má znalosti metod pro hodnocení biometrických systémů.

Proč je předmět vyučován

Studenti se v průběhu kurzu seznámí s biometrickými systémy. Tento moderní způsob zabezpečení se dostává do každodenního života. Ať už formou biometrickým pasů či přístupových systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Student by měl být seznámen se základy zpracování jedno a dvourozměrného signálu.
 • Vyžadováno platné školení z Vyhlášky č. 50.

Literatura studijní

 • Drahanský, M.: Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018. ISBN 978-1-78561-224-4 (k dostání v knihovně FIT/available in FIT library)
 • Drahanský, M., Orság, F. a kol.: Biometrie, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-254-8979-6 (k dostání v knihovně FIT/available in FIT library)
 • Ashbourn, J.: Practical Biometrics - From Aspiration to Implementation, Springer Verlag, 2004, ISBN 1-85233-774-5
 • Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer Verlag, 2004, ISBN 0-387-40089-3
 • Chetty, G., Yang, J.: Advanced Biometric Technologies, InTech, 2011, p. 394, ISBN 978-953-307-487-0.
 • Nanavati, S., Thieme, M., Nanavati, R.: Biometrics - Identity Verification in a Networked World, Wiley Publishing, 2002, ISBN 0-471-09945-7
 • Yang, J.: Biometrics, InTech, 2011, p. 278, ISBN 978-953-307-618-8.
 • Yang, J., Nanni, L.: State of the Art in Biometrics, InTech, 2011, p. 326, ISBN 978-953-307-489-4.

Literatura referenční

 • Ashbourn, J.: Practical Biometrics - From Aspiration to Implementation, Springer Verlag, 2004, ISBN 1-85233-774-5
 • Bhanu, B., Tan, X.: Computational Algorithms for Fingerprint Recognition, Kluwer Academic Publishers, USA, 2004, ISBN 1-4020-7651-7
 • Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer Verlag, 2004, ISBN 0-387-40089-3
 • Drahanský, M.: Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018. ISBN 978-1-78561-224-4
 • Drahanský, M., Orság, F., Doležel, M. a kol.: Biometrie, Brno, CZ, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-254-8979-6
 • Chirillo, J., Blaul, S.: Implementing Biometric Security, Wiley Publishing, 2003, ISBN 0-7645-2502-6
 • Maltoni, D., Maio, D., Jain, A.K., Prabhakar, S.: Handbook of Fingerprint Recognition, Springer, New York, 2003, ISBN 0-387-95431-7
 • Nanavati, S., Thieme, M., Nanavati, R.: Biometrics - Identity Verification in a Networked World, Wiley Publishing, 2002, ISBN 0-471-09945-7
 • Woodward, J.D., Orlans, N.M., Higgins, P.T.: Biometrics - Identity Assurance in the Information Age, McGraw-Hill Osborne Media, 2002, ISBN 007-222227-1

Osnova přednášek

 1. Úvod do biometrických systémů
 2. Teorie zpracování zvukových a obrazových informací
 3. Hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů
 4. Rozpoznávání podle otisků prstů
 5. Detekce živosti na prstech
 6. Rozpoznávání podle geometrie ruky, žil ruky a nehtu
 7. Rozpoznávání podle obličeje a termogramu obličeje
 8. Rozpoznávání podle duhovky a sítnice
 9. Rozpoznávání podle písma a podpisu
 10. Dynamické biometrické vlastnosti
 11. DNA a její využití v biometrii
 12. Biometrické standardy
 13. Biometrické systémy budoucnosti

Osnova laboratorních cvičení

 • Otisky prstů, daktyloskopie, práce se senzory, spoofing, detekce živosti
 • Sítnice a duhovka oka, 3D model obličeje
 • Podpis a jeho falšování, 2D a 3D geometrie ruky, rozpoznávání žilního řečiště, termogram obličeje a ruky

 

Osnova ostatní - projekty, práce

Přesné zadání bude specifikováno v průběhu semestru. Bude možné vybírat z následujících kategorií:

 • Rozpoznávání podle otisků prstů
 • Detekce živosti
 • Rozpoznávání podle geometrie ruky, žil ruky a nehtu
 • Rozpoznávání podle obličeje a termogramu obličeje
 • Rozpoznávání podle duhovky a sítnice
 • Rozpoznávání podle písma a podpisu
 • Dynamické biometrické vlastnosti
 • DNA a její využití v biometrii
 • Biometrické normy

 

Průběžná kontrola studia

 1. Půlsemestrální písemný test.
 2. Účast na cvičeních.
 3. Projekt.

 

Kontrolovanou výukou jsou účast na cvičeních, projekty, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín, po termínu odevzdání není možné obdržet dodatečně body za projekt a laboratorní cvičení. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.

Podmínky zápočtu

Nejméně 15 bodů získaných během semestru a zároveň nejméně 3 body za projekt.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St zkouška 2024-01-31 D0206 10:0012:50 2. opravný termín
Čt ostatní 2023-11-16 S214 08:0010:00 Laboratorní cvičení 2
Čt zkouška 2024-01-11 E112 14:0016:50 Řádný termín
Čt ostatní 2023-11-02 S214 15:0017:00 Laboratorní cvičení 1
Čt ostatní 2023-11-30 S214 15:0017:00 Laboratorní cvičení 3
Čt zkouška 2024-01-25 E105 17:0019:50 1. opravný termín
Čt ostatní 2023-12-07 S206 17:0018:00 Obhajoby projektů
ostatní 2023-09-22 S202 08:1508:30 Zápočet
přednáška 1., 2., 3., 6. výuky M104 M105 11:0013:5041 1EIT 2EIT INTE xx Heidari
přednáška 4., 5., 7., 10., 11., 12., 13. výuky M104 M105 11:0013:5041 1EIT 2EIT INTE xx Kanich
přednáška 2023-11-10 M104 M105 11:0013:5041 1EIT 2EIT INTE xx Kavetskyi
zkouška 2023-11-03 M104 11:1512:15 Půlsemestrální zkouška
zkouška 2023-12-15 M105 11:5013:50 Předtermín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru