Detail předmětu

Moderní trendy informatiky (v angličtině)

MTIa Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Předmět je vystavěn na sérii samostatných přednášek zaměřených na moderní trendy informatiky. Prvotní seznam témat je uveden níže.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 100 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Získat přehled o nových směrech výzkumu a vývoje v oblasti informatiky a informačních technologií, porozumět trendům v široké škále teoretických oblastí informatiky a jejich známých i předpokládaných aplikací, pochopit základní koncepty jednotlivých směrů a procesy, ovlivňující jejich dalšímu rozvoj.

Studenti se seznámí s moderními trendy informatiky a informačních technologií, které mají největší potenciál ovlivnit budoucí vývoj oboru. Samostatně nastudují vybrané téma a připraví referát o stavu poznání v dané oblasti a pokrocích v poslední době.

Díky kontaktu s odborníky v konkrétních odborných oblastech získají studenti schopnost proniknout do uvažování vědců a vývojářů v jednotlivých doménách. Prohloubí si také schopnosti získání přehledu v nové odborné oblasti, práce s literaturou a sledování aktuálního vývoje.

Proč je předmět vyučován

Předmět reflektuje nemožnost absolvovat specializovaný kurz v široké škále teoretických oblastí v rámci dvouletého magisterského jazyka. Je tedy jakousi ochutnávkou toho, co se na poli informatiky aktuálně děje, a co by zájemce mohl dále sledovat či přímo zkoumat.

Osnova přednášek

 1. Kvantové počítání
 2. Bezpečnost, spolehlivost a důvěryhodnost
 3. Aktuální vývoj v oblasti umělé inteligence
 4. Syntetická biologie
 5. Strojový překlad
 6. Astroinformatika
 7. Fyzikální modelování
 8. Předpovídání počasí pro celý kontinent
 9. Systémy autonomního řízení
 10. Modelování v medicíně
 11. Algoritmické obchodování
 12. Rozhraní mezi mozkem a počítačem
 13. Současné a budoucí superpočítače

Průběžná kontrola studia

 • Na konci většiny přednášek budou studenti odpovídat na několik otázek k přednesenému tématu. Odpovědi budou vyhodnoceny a studenti získají body, sčítané pro závěrečné hodnocení (přibližně 10 za přednášku). Každý, kdo pozororně naslouchal, by měl být schopen odpovědět správně. Podmínky zápočtu

 • Získání alespoň 50 bodů v součtu za průběžné testy po každé přednášce (v celkovém součtu 100 bodů)

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Čt přednáška výuky E104 E105 E112 10:0011:50294 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NBIO - NSPE xx Smrž

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru