Detail předmětu

Pokročilé databázové systémy

PDB Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Předmět v širší úrovni přibližuje tyto moderní databázové systémy: NoSQL databáze v různých variantách, NewSQL databáze, temporální databáze, distribuované databáze, pokročilé relační databáze. Dále jsou diskutovány principy moderních databázových systémů, porozumění databázovému schématu a způsob práce s moderními databázovými systémy. Zmíněny jsou i principy implementace moderních databázových systémů a způsoby zpracování údajů v moderních databázových systémech.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 6 hod. seminář
 • 6 hod. pc laboratoře
 • 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 20 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 25 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Podat širší pohled na postrelační databázové systémy (varianty NoSQL, NewSQL, temporální a distribuované) jak v jejich různorodosti tak v implementačních technikách.


Studenti budou schopni identifikovat postrelační DB systémy, u vybraných kategorií se budou orientovat v problematice implementace a užití takových systémů.

 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce
 • Student se zdokonalí v řešení malých projektů v malém týmu

Proč je předmět vyučován

Množství zdrojů dat ve světě stále roste, typ dat, která chceme ukládat se také rozrůstá, způsob zpracování také potřebuje různé přístupy. Proto tento předmět nabízí seznámení s různými typy systémů řízení báze dat.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie relačního modelu dat. Formalizace návrhu relační databáze. Organizace dat na interní úrovni. Bezpečnost a integrita dat. Transakce. Konceptuální modelování a návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Jazyk SQL. Prostorové, objektově-relační a XML databáze. Algoritmy pro indexování v prostorových databázích.

Literatura studijní

 • Podklady k přednáškám (slajdy, skripty, apod.)
 • Lemahieu, W., Broucke, S., Baesens, B.: Principles of Database Management. Cambridge University Press. 2018, 780 p.
 • Dunckley, L.: Multimedia Databases: An Object-Relational Approach. Pearson Education, 2003, p. 464, ISBN 0-201-78899-3
 • Gaede, V., Günther, O.: Multidimensional Access Methods, ACM Computing Surveys, Vol. 30, No. 2, 1998, pp. 170-231.
 • Perkins, L., Redmond, E., Wilson, J.: Seven databases in seven
  weeks: a guide to modern databases and the NoSQL movement. Second
  edition. Pragmatic Bookshelf, 2018. ISBN 978-1-68050-253-4

Osnova přednášek

 1. Úvod, definice postrelačních databázových systémů, rekapitulace (O-R, multimediální, XML, prostorové DB)
 2. NoSQL databáze - sloupcové a jejich indexy, grafové DB
 3. NoSQL databáze - klíč-hodnota, časové řady
 4. NoSQL databáze - agregace dat, datové sklady
 5. NewSQL databáze
 6. Sloupcové relační DB, srovnání s klasickým uložením
 7. Půlsemestrální zkouška
 8. Temporální databáze, úvod, předmět zájmu
 9. Modelování temporálních dat
 10. Algoritmy temporálních databází
 11. Distribuované databáze I
 12. Distribuované databáze II
 13. Závěr, srovnání, diskuze otevřených otázek, další typy DB (deduktivní, objektové, ...)

Osnova seminářů

 1. Demonstrační cvičení: úvod do NoSQL DB, sloupcové NoSQL DB, DB klíč-hodnota.
 2. Demonstrační cvičení: NoSQL DB + cloud - CQRS.
 3. Demonstrační cvičení: temporální databáze - úvod do temporálních databází, jazyk (A)TSQL2 a jeho interprety TimeDB2 a TSQL2lib, implementace (A)TSQL2 a problémy v temporálních databázích.

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvodní počítačové cvičení a NoSQL databáze - úvod do práce s vybranými typy NoSQL databází, indexace (sloupcové, klíč-hodnota).
 2. NoSQL databáze v prostředí cloud - SŘBD CQRS, práce v prostředí cloud, využití DB tam.
 3. Temporální databáze - úvod do jazyka (A)TSQL2 pro temporální databáze, dotazování nad temporálními daty pomocí (A)TSQL2.
 4. Obhajoba projektu

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Navrhnout a implementovat databázi pro nějakou dobře škálovatelnou aplikaci na principu CQRS (Command and Query Responsibility Segregation), tedy operace nad daty vést primárně cestou spolehlivé relační databáze a čtení cestou vysoce škálovatelné NoSQL databáze.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanoveném termínu.


 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou otázek, kde odpovědi se tvoří celou větou, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (vytvoření programu, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (25 bodů)
 • Závěrečná zkouška se skládá z otázek, kde odpovědi se tvoří celou větou. Maximální hodnocení zkoušky je 55 bodů, přičemž pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 23 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body. Zkouška má jeden řádný a dva opravné termíny. Řádný termín zkoušky bude realizován písemnou formou, opravné termíny budou realizovány formou písemnou nebo kombinovanou (tedy písemně i ústně v jeden den - ráno písemná, odpoledne ústní část). Forma opravných termínů zkoušky bude oznámena vždy po vyhodnocení předchozího termínu zkoušky, přičemž kombinovaná forma zkoušky bude zvolena tehdy, pokud se daného termínu zkoušky bude moci zúčastnit nejvýše 16 studentů.

Podmínky zápočtu

Student musí během semestru získat alespoň 20 bodů z možného maxima.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrální zkoušky, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2023-12-18 A113 13:4515:50 Předtermín
Po přednáška 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky A113 14:0015:5064 1MIT 2MIT NBIO NCPS NISD NISY xx Kolář
Po přednáška 3., 4., 5. výuky A113 14:0015:5064 1MIT 2MIT NBIO NCPS NISD NISY xx Rychlý
Út ostatní 2023-12-12 C226 08:0008:30 zápočet
Út zkouška 2024-01-16 E103 10:0011:50 řádná
Út poč. lab 3., 5., 7. výuky N104 N105 12:0013:5040 1MIT 2MIT xx Rychlý
Út seminář 2., 4., 6. výuky N104 N105 12:0013:5040 1MIT 2MIT xx Rychlý
St ostatní 2023-11-01 C228 10:0010:07 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-12-06 N105 10:0010:12 Projekt, finální obhajoba, ST 10:00
St ostatní 2023-11-01 C228 10:0710:14 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-12-06 N105 10:1210:24 Projekt, finální obhajoba, ST 10:12
St ostatní 2023-11-01 C228 10:1410:21 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-11-01 C228 10:2110:28 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-12-06 N105 10:2410:36 Projekt, finální obhajoba, ST 10:24
St ostatní 2023-11-01 C228 10:2810:35 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-11-01 C228 10:3510:42 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-12-06 N105 10:3610:48 Projekt, finální obhajoba, ST 10:36
St ostatní 2023-11-01 C228 10:4210:49 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-12-06 N105 10:4811:00 Projekt, finální obhajoba, ST 10:48
St ostatní 2023-11-01 C228 10:4910:56 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-11-01 C228 10:5611:03 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-12-06 N105 11:0011:12 Projekt, finální obhajoba, ST 11:00
St ostatní 2023-11-01 C228 11:0311:10 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-11-01 C228 11:1011:17 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-12-06 N105 11:1211:24 Projekt, finální obhajoba, ST 11:12
St ostatní 2023-11-01 C228 11:1711:24 Projekt, 1. obhajoba
St ostatní 2023-12-06 N105 11:2411:36 Projekt, finální obhajoba, ST 11:24
St ostatní 2023-12-06 N105 11:3611:48 Projekt, finální obhajoba, ST 11:36
St ostatní 2023-12-06 N105 11:4812:00 Projekt, finální obhajoba, ST 11:48
St ostatní 2023-12-06 N105 12:0012:12 Projekt, finální obhajoba, ST 12:00
St ostatní 2023-12-06 N105 12:1212:24 Projekt, finální obhajoba, ST 12:12
Čt zkouška 2024-01-25 A114 13:0014:50 1. opravný termín
zkouška 2024-02-02 C201 10:0011:50 2. opravný termín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru