Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací

PDI Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Společné charakteristiky distribuovaných prostředí. Principy, algoritmy a systémy distribuovaných výpočtů. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a model distribuovaných algoritmů. Distribuované operační a souborové systémy. Cloud Computing. Data-centric computing. Webové služby. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 6 hod. pc laboratoře
 • 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 15 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 10 bodů laboratoře
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled o moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.


Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

 • Student se naučí odborné terminologii v dané oblasti
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v oblasti distribuovaných systémů
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků

Proč je předmět vyučován

Předmět seznamuje studenta s aktuálními technologiemi distribuovaných systémů, což mu umožní podílet se na vývoji moderních aplikací zpracování velkých dat.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • schopnost algoritmizace a programování
 • znalost diskrétní matematiky 
 • základní znalosti počítačových sítí

Technické vybavení

Běžné počítačové vybavení a vývojové nástroje pro zvolený programovací jazyk. K dispozici je také výpočetní mini cluster pro tvorbu a demonostraci projektů. 

Literatura studijní

 • B. Burns: Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services,  O'Reilly Media, 1st edition, 2018.
 • S. Saxena, S. Gupta: Real-Time Big Data Analytics,  Packt Publishing, 2016.

Literatura referenční

 • Kshemkalyani, Singhal: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.

Osnova přednášek

 1. Principy a modely distribuovaných výpočtů
 2. Fyzický a logický čas
 3. Globální stavové a snapshotové algoritmy
 4. Skupinová komunikace
 5. Autentizace v distribuovaných systémech
 6. Grafové a směrovací algoritmy 
 7. Algoritmy voleb koordinátora a vzájemného vyloučení
 8. Virtualizace a cloudové počítání
 9. Programovací model MapReduce a Apache Hadoop
 10. Apache Spark
 11. Apache Flink
 12. Enterprise Service Bus
 13. Distribuované výpočty s BOINC

Osnova počítačových cvičení

 1. Apache Hadoop/Spark 
 2. Windows Azure Applications

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Implementace distribuovaného systému ve zvoleném/zadaném prostředí.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů


 • Bodované laboratorní cvičení, pro které jsou vypsány minimálně dva termíny. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.
 • Půlsemestrální zkouška v rámci přednášky. 
 • Hodnocené projekty s obhajobou ve formě prezentace výsledků. 

Podmínky zápočtu

 • zápočet není udělován/vyžadován

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út zkouška 2024-01-16 A112 12:0013:50 1. termín
Út zkouška 2024-01-02 E112 16:0017:50 řádná
St zkouška 2023-11-01 G202 06:0007:00 Půlsemestrální zkouška
St přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky G202 08:0009:5080 1MIT 2MIT NADE NNET xx Ryšavý
St přednáška 9., 10., 11., 12. výuky G202 08:0009:5080 1MIT 2MIT NADE NNET xx Rychlý
St přednáška 2023-11-08 G202 08:0009:5080 1MIT 2MIT NADE NNET xx Pluskal
St přednáška 2023-12-13 G202 08:0009:5080 1MIT 2MIT NADE NNET xx Hranický
Čt ostatní 2023-11-16 N104 N105 12:0014:00 Cvičení Azure
Čt poč. lab 2023-11-30 N104 N105 12:0013:5040 1MIT 2MIT NADE NNET xx Rychlý jednorázové cvičení MapReduce
zkouška 2024-01-26 E104 16:0017:50 2. termín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru