Detail předmětu

Počítačová grafika

PGR Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Grafická knihovna OpenGL - reprezentace dat, základy vykreslování, vykreslování grafických primitiv, vlastnosti grafických primitiv, nastavení kamery, materiály, osvětlení, texturování, MIP maping, filtrace, rendering s využitím OpenGL, textury (generování textur, procedurální textury, speciální textury a texturování), zobrazování objemových dat,
vyšší metody sledování paprsku, pokročilé metody radiozity, globální viditelnost, virtuální realita, zpracování a zobrazování mračen bodů.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 6 hod. pc laboratoře
 • 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 7 bodů půlsemestrální test (testová část)
 • 12 bodů počítačová cvičení
 • 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Naučit se teoretickým východiskům prostorové počítačové grafiky. Seznámit se s nástroji pro modelování grafických scén. Naučit se omezení pro modelování fyzikálních jevů přo šíření světla v počítačové grafice. Naučit se podstatě moderních algoritmů a metod prostorové počítačové grafiky. Seznámit se s možnostmi algoritmů moderní počítačové animace. Naučit se strukturu a způsob použití knihovny OpenGL a vykreslovacího řetězce GPU. Získat praktické dovednosti pro vytváření aplikací s využitím počítačové grafiky a počítačové animace.


Studenti se naučí teoretickým východiskům prostorové počítačové grafiky. Seznámí se s nástroji pro modelování grafických scén. Naučí se omezení pro modelování fyzikálních jevů přo šíření světla v počítačové grafice. Naučí se též podstatě moderních algoritmů a metod prostorové počítačové grafiky. Seznámí se i s možnostmi algoritmů moderní počítačové animace. Naučí se strukturu a způsob použití knihovny OpenGL. Získají praktické dovednosti pro vytváření aplikací s využitím počítačové grafiky a počítačové animace.
Studenti se naučí řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++, základní principy počítačové grafiky (vektorová, rastrová), základní operace rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky, principy použití hlavních grafických rozhraní, metody a algoritmy pro rasterizaci úseček, kružnic a křivek, vyplňování uzavřených oblastí, metody a algoritmy pro transformaci objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování, texturování.

Literatura studijní

 • Sochor, J., Žára, J.: Algoritmy počítačové grafiky, lectures EF ČVUT, Prague 1994, ISBN 80-251-0454-0

Osnova přednášek

 1. Grafická knihovna OpenGL - reprezentace dat, základy vykreslování
 2. Grafická knihovna OpenGL - vykreslování grafických primitiv, vlastnosti grafických primitiv, nastavení kamery
 3. Grafická knihovna OpenGL - materiály, osvětlení
 4. Grafická knihovna OpenGL - texturování, MIP maping, filtrace
 5. Grafická knihovna OpenGL - pokročilé techniky, shadery
 6. Globální viditelnost; Level of Detail
 7. Zobrazování a zpracování objemových dat
 8. Realistické zobrazování - Ray Tracing
 9. Realistické zobrazování - Radiozita, Částicové metody, Sledování cest
 10. Textury (generování textur, procedurální textury, speciální textury a texturování)
 11. Body jako elementy scény
 12. 2D vektorový a rastrový morphing; Animace - částicové systémy
 13. Virtuální a rozšířená realita

Osnova počítačových cvičení

 1. 2D kreslení, 3D objekty, Nastavení kamery
 2. Stínování, Osvětlení, Materiály, Texturování
 3. Animace, Selection buffer, Stencil buffer

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávané projekty / Týmové projekty

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - až 7 bodů
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 12 bodů
 • Individuální projekt - až 30 bodů
 • Písemná zkouška - až 51 bodů, min. zisk 20 bodů


Půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.
Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body. Zameškané cvičení je možné nahradit v jiném termínu cvičení s týmž tématem.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-01-15 E112 13:0014:50 řádná
Čt přednáška 1., 3., 9., 10., 11., 12., 13. výuky E105 08:0010:5070 1MIT 2MIT NGRI NISY NVIZ xx Herout
Čt přednáška 4., 5., 6., 7., 8. výuky E105 08:0010:5070 1MIT 2MIT NGRI NISY NVIZ xx Milet
Čt zkouška 2024-01-25 E105 09:0010:50 1. termín
Čt poč. lab 1., 5., 6., 7. výuky O204 12:0013:5020 1MIT 2MIT xx Milet
Čt poč. lab 1., 5., 6., 7. výuky O204 14:0015:5020 1MIT 2MIT xx Milet
Čt poč. lab 5., 6., 7. výuky O204 18:0019:5020 1MIT 2MIT NBIO - NSPE xx Milet
zkouška 2024-02-02 E104 16:0017:50 2. termín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru