Detail předmětu

Systémy pracující v reálném čase (v angličtině)

RTSa Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Přednášky tohoto předmětu prezentují problém vývoje systému pracujícího v reálném čase komplexně, v jeho plné šíři a hloubce. Zvláštní důraz kladou na srozumitelnost a praktickou aplikovatelnost probíraných témat a na vzájemné provázání klíčových znalostí. Témata jsou doprovázena případovými studiemi systémů reálného času z různých aplikačních oblastí (automobilismus, letectví, vojenství, počítačové vidění, robotika, výkon a energie atd.), případovými studiemi časovaných vývojových prostředků (prostředky a nástroje pro specifikaci a verifikaci, platformy, programovací jazyky, operační systémy) a problémy, jejich příčinami a řešeními. Studenti se obeznámí se základy i náročností obdobného vývoje a dovedou se vypořádat s typickými problémy, které jej komplikují. Specializovaná cvičení umožňují studentům získat schopnosti a dovednosti takové problémy řešit. Své schopnosti a dovednosti mohou studenti dále prohloubit během řešení semestrálního projektu.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 10 hod. pc laboratoře
 • 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 15 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 12 bodů laboratoře
 • 18 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Představit a prověřit pojmy, principy, metody, nástroje a problémy související s vývojem systémů pracujících v reálném čase, od jejich specifikací po jejich nasazení v praxi. Poskytnout studentům teoretické základy a umožnit jim vypořádat se s praktickými inženýrskými problémy z oblasti vývoje systémů pracujících v reálném čase. Podpořit vyučovaná témata případovými studiemi z reálného světa, motivovat studenty k porozumění příčinám problémů a k diskuzi jejich řešení. Vybavit studenty znalostmi, schopnostmi a dovednostmi k vývoji systémů pracujících v reálném čase a umožnit studentům uplatnit nabyté znalosti v rámci specializovaných cvičení a témat projektů.
Studenti získají obecný přehled z oblastí systémů pracujících v reálném čase, jejich vývoje a rozšíření konvenčních, typicky nečasovaných, vývojových prostředků. Studenti budou schopni specifikovat požadavky kladené na systém pracující v reálném čase, modelovat takový systém a ověřit jeho vlastnosti, zkonstruovat systém reálného času vhodnými prostředky (hardware, operační systém atd.) a otestovat jej v provozních podmínkách. Studenti porozumí principům a složitosti vývoje (číslicového) systému splňujícího omezení kladené na (spojitý) reálný čas.
Studenti budou schopni vypořádat se s vývojovým cyklem skutečných, obvykle skrytých vestavných kyber-fyzikálních, systémů (např. pro řízení motoru či ABS v automobilu, řízení silničních a železničních uzlů a přejezdů či řízení autonomních, adaptivních, kooperativních a/nebo kolaborativních systémů), s nimiž se mohou setkat ve svém každodenním životě. Studenti propojí, prohloubí a rozšíří své znalosti, schopnosti a dovednosti nabyté v jiných, typicky izolovaných, oblastech informačních technologií (např. modelování a analýza, hardware, software, spolehlivost, operační systémy a jazyky) a budou schopni vidět tyto oblasti z nových hledisek.

Proč je předmět vyučován

Získáte zkušenosti s vývojem, mnohdy kritických, systémů pracujících v reálných provozních podmínkách (např. doprava, energetika, výroba, medicína, vojenství). Propojíte, prohloubíte a rozšíříte své znalosti, schopnosti a dovednosti nabyté v jiných, typicky izolovaně vyučovaných, oblastech a budete schopni vidět tyto oblasti z nových hledisek.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost základních principů z oblasti informačních technologií. Pokročilé počítačové dovednosti a schopnosti, středně pokročilé komunikační a samostudijní dovednosti v anglickém jazyce, základní schopnosti v oblasti abstraktního, analytického, logického a kritického myšlení, základní schopnosti pro řešení problémů, základní dovednosti v oblasti programování.

Literatura studijní

 • Butazzo, G.: Hard Real-Time Computing Systems, Predictable Scheduling Algorithms and Applications. Springer, 2011, 524 p., ISBN 978-1-4614-0675-4.
 • Wang, J.: Real-Time Embedded Systems. John Wiley & Sons, 2017, 310 p., ISBN 978-1118116173.
 • Williams, R.: Real-Time Systems Development. Butterworth-Heinemann, 2006, 320 p., ISBN 978-0-7506-6471-4.
 • Olderog, E.-R., Dierks, H.: Real-Time Systems Formal Specification and Automatic Verification. Cambridge University Press, 2008, 344 p., ISBN 978-0521883337.
 • Behrmann G., David A., Larsen K.G.: A Tutorial on Uppaal. In: Lecture Notes in Computer Science, vol 3185. Springer, Berlin, Heidelberg. SFM-RT, pp. 397-415, 2004. ISBN 978-3-540-23068-7.
 • David, A., Larsen, K.G., Legay, A. et al. Uppaal SMC Tutorial: In International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2015, Vol. 17, pp. 397-415. ISSN 1433-2787.
 • Lecture slides/notes available electronically - přednáškové materiály dostupné v elektronické podobě.

Literatura referenční

 • Kopetz, H.: Real-Time Systems, Design Principles for Distributed Embedded Applications. Springer, 2011, 378 p., ISBN 978-1-4419-8236-0.
 • Cheng, A. M. K.: Real-Time Systems: Scheduling, Analysis, and Verification. Wiley, 2002, 552 p., ISBN 0-471-18406-3.
 • Laplante, P. A.: Real-Time Systems Design and Analysis. Wiley-IEEE Press, 2004, 528 p., ISBN 0-471-22855-9.
 • Alur, R.: Principles of Cyber-Physical Systems. MIT Press, 2015. 446 p., ISBN 978-0-262-02911-7.
 • Cottet, F., Delacroix, J., Kaiser, C., Mammeri, Z.: Scheduling in Real-Time Systems. John Wiley & Sons, 2002, 266 p., ISBN 0-470-84766-2.
 • Butazzo, G.: Hard Real-Time Computing Systems, Predictable Scheduling Algorithms and Applications. Springer, 2011, 524 p., ISBN 978-1-4614-0675-4.
 • Baier, C., Katoen, J.-P.: Principles of Model Checking. MIT Press, 2008, 975 p., ISBN 978-0-262-02649-9.

Osnova přednášek

 1. Úvod k systémům pracujícím v reálném čase. Motivace ke studiu, organizační záležitosti.
 2. Podpora reálného času ve standardech, jazycích a nástrojích.
 3. Modelování, analýza, návrh a validace systémů pracujících v reálném čase. Formální specifikace a verifikace systémů pracujících v reálném čase.
 4. Hardwarová, softwarová a výpočetní hlediska systémů pracujících v reálném čase. 
 5. Čas, hodiny a uspořádání. Měření a základny času, synchronizace hodin.
 6. Model reálného času. Řízení událostmi a spouštění časem.
 7. Časové vztahy v systémech.
 8. Spolehlivost. Poruchová a zátěžová hypotéza, anomálie a robustnost systémů pracujících v reálném čase.
 9. Komunikace v reálném čase. Mnoho/více jádrové a distribuované systémy pracujících v reálném čase.
 10. Jádra a operační systémy pracující v reálném čase.
 11. Plánování a synchronizace úloh reálného času.
 12. Výkonnostní a energetická hlediska systémů pracujících v reálném čase.
 13. Výzvy, otevřené problémy, trendy a vize v oblasti systémů pracujících v reálném čase. Shrnutí a závěr.

Osnova počítačových cvičení

 1. Seznámení se s dostupným technickým a programovým vybavením.
 2. Praxe v oblasti modelování a analýzy systémů pracujících v reálném čase; specifikace a verifikace časovaných systémů.
 3. Praxe v oblasti měření času, synchronizace hodin a režií systémů pracujících v reálném čase na konkrétním technickém vybavení.
 4. Konstrukce a analýza jednoduchého systému pracujícího v reálném čase na základě řízení událostmi a spouštění časem.
 5. Konstrukce, analýza a testování komplexního systému pracujícího v reálném čase prostředky operačních systémů pracujících v reálném čase.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální nebo skupinový projekt.

Průběžná kontrola studia

 • Vypracování 4 technických zpráv s řešením úloh ze 4 cvičení (až 12 bodů),
 • vypracování půlsemestrálního písemného testu (až 15 bodů),
 • vypracování projektu s obhajobou a odevzdáním řešení do IS v daném termínu (až 18 bodů).
 • Každá aktivita musí být dokončena v předem daném termínu; pozdní dokončení je hodnoceno 0 body.
 • Pro složení závěrečné zkoušky je nutno získat z ní alespoň 15 bodů; jinak bude závěrečná zkouška hodnocena 0 body.
 • Kontrolována je účast a aktivita během přednášek, cvičení a postup prací na projektu.
 • Případné nahrazování zameškané výuky způsobené překážkou ve studiu bude realizováno dle povahy překážky a jí dotčené výuky, např. vypsáním náhradního termínu či zadáním samostatného (domácího) úkolu. Způsob řešení jiného druhu nepřítomnosti zde není upraven, tj. není vyloučen ani garantován.

Podmínky zápočtu

 • Bez podmínek.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út zkouška 2024-05-07 L314 12:0013:40 Řádná zkouška
Út zkouška 2024-05-21 L314 12:0013:40 1. opravná zkouška
Út zkouška 2024-06-04 L314 12:0013:40 2. opravná zkouška
St zkouška 2024-03-13 L306.1 12:0013:30 Půlsemestrální test
St přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. výuky L306.1 12:0013:5015 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NEMB xx Strnadel
St poč. lab 2., 4., 7., 8., 10. výuky L306.1 14:0015:5015 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE xx Strnadel

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru