Detail předmětu

Inteligentní systémy

SIN Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Inteligentní a distribuované systémy řízení, aplikace. Průmysl 4.0. Hierarchické řízení, holonické a agentní systémy. Kyber-fyzické systémy. Prvky a architektury inteligentních a distribuovaných řídicích systémů - PLC, SCADA, DCS, IoT. Modelování a programování DCS - IEC61499, Node-Red, ROS, PowerDEVS. Softcomputing v řídicích systémech - fuzzy řízení, reinforcement learning. Rekonfigurovatelné a agentní systémy řízení. Inteligentní budovy, Smart cities a inteligentní doprava.

 

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 70 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Seznámit studenty s principy, architekturami a metodami návrhu inteligentních řídicích systémů.
Předmět je vhodný pro studenty všech specializací, vyučovaných na FIT.
Schopnost modelovat a navrhovat inteligentní (smart) systémy a jejich řízení s využitím soudobých postupů a technologií.
Studenti získají přehled o principech, architekturách  a metodách návrhu smart systémů různých typů za použití soudobých technologií.

Proč je předmět vyučován

Předmět propojuje teoretické znalosti z oblastí modelování systémů a metod umělé inteligence s technologiemi, používanými v praktické realizaci řízení inteligentních (smart) systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie systémů a simulace.
Jakékoliv případné další speciální znalosti mohu studenti využit při realizaci individuálního projektu.

Literatura studijní

 • Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 • David, R., Alla, H.: Petri Nets and Grafcet: Tools for Modelling Discrete Event Systems, Prentice Hall, 1992, ISBN-10: 013327537X, ISBN-13: 978-0133275377,
 • Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 • Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Studijní opory

Osnova přednášek

 1. Inteligentní a distribuované systémy řízení, aplikace.
 2. Základní principy řízení procesů.
 3. Hierarchické řízení, holonické a agentní systémy, Kyber-fyzikální systémy (CPS).
 4. Architektury řídicích systémů a SCADA.
 5. Principy IoT a protokol MQTT.
 6. Modelování a programování DCS podle IEC 61499.
 7. Programování PLC podle IEC 61131-3. Standardní funkční bloky.
 8. Modelem řízený vývoj CPS, hierarchické modelování v PowerDEVS, Node-RED a 4diac.
 9. Hierarchické a rekonfigurovatelné systémy, agentní řízení.
 10. Expertní řídicí systémy. Základní principy fuzzy řízení.
 11. Učící se agent a posilované učení (reinforcement learning).
 12. Inteligentní budovy, KNX a další technologie pro BAS.
 13. Inteligentní dopravní systémy.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální projekt - realizace distribuovaného inteligentního řízení v simulovaném prostředí. Aplikační oblastí může být Smart Home, dopravní telematika, Smart Manufacturing apod.

Průběžná kontrola studia

 • Individuální projekt
 • Prezentace projektu


Podmínky zápočtu

 • Minimálně 7 bodů za projekt.
 • U zkoušky se požaduje minimálně 30 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út zkouška 2024-01-23 E105 10:0011:50 1. opravný termín
Út zkouška 2024-01-16 E105 14:0015:50 řádná zkouška
Čt přednáška 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. výuky L314 13:0015:5030 1MIT 2MIT NISY - NIDE xx Janoušek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru