Detail předmětu

Umělá inteligence a strojové učení

SUI Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Přehled metod řešení úloh UI včetně hraní her. Logika a její využití při řešení úloh a plánování. Základní úlohy strojového učení a metriky pro určování kvality. Základní přístupy ke strojovému učení - rozhodovací stromy, prostory verzí, reinforcement learning, active learning. Pravděpodobnostní přístup ke klasifikaci a rozpoznávání, Gaussovský model, jeho interpretace a trénování, lineární a logistická regrese, support vector machines. Neuronové sítě - základní stavební bloky, principy učení, praktická práce s "hlubokými" NN, sekvenční varianty NN. Aplikace AI.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. seminář
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 20 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML), které jsou základními kameny moderních vědeckých metod, průmyslových systémů a produktů pro široké masy - např. samořiditelných aut, kognitivní robotiky, doporučovacích systémů, rozpoznávání objektů v obraze, chatbotů a mnoha jiných. Ukázat tradiční techniky provázané s v současnosti dominantními hlubokými neuronovými sítěmi. Dát základní vhled do matematického formalismu AI a ML, který mohou studenti rozvinout ve specializovaných předmětech. Podat přehled softwarových nástrojů pro AI a ML.

 

Studenti:

 • se seznámí se základním názvoslovovím v oblasti strojového učení s důrazem na moderní neuronové sítě
 • porozumí vztahu mezi úlohou, modelem a procesem učení
 • si připomenou klasické metody umělé inteligence založené na prohledávání a získají představu o jejich kombinaci se strojovým učením
 • se seznámí se základními modely strojového učení (guassovské modely, gaussovské klasifikátory, lineární regrese, logistická regrese)
 • se seznámí s moderními neuronovými sítěmi pro řešení různých druhů úloh (klasifikace, regrese, úlohy v prostředích s posilovaným učením) nad různými druhy dat (nestrukturovanými, obrazovými, textovými, zvukovými) a s metodami jejich učení

Proč je předmět vyučován

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) jsou v dnešní době všude - od míst, kde by je člověk očekával (Google, Facebook) až po doporučovací systémy v elektronických obchodech, hry, vyhledání cestovních itinerářů nebo zaostřování fotoaparátů. Kurs SUI dává základní přehled algoritmů a aplikací AI a ML pro všechny studenty magisterského programu na FIT a naplňuje tak slova "umělá inteligence" v jeho názvu. Umělé neuronové sítě a jiné komponenty systémů pro ML a AI by pro Vás po absolvování tohoto kurzu měly přestat být "magické černé krabičky". Budete vědět, na čem jsou postaveny - mnohým z Vás bude tato informace stačit, zájemci pak mohou jít hlouběji ve specializovaných kurzech.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Očekává se základní znalost prohledávání stavových prostorů (BFS, DFS, A*) a hraní jednoduchých her (MiniMax), přibližně v rozsahu předmětu IZU.

Literatura studijní

 • Materiály k přednáškám dostupné v Moodlu
 • C. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006
 • Russel,S., Norvig,P.: Artificial Intelligence, Prentice-Hall, Inc., third edition 2010, ISBN 0-13-604259-7
 • Ertel, W.: Introduction to Artificial Intelligence, Springer, second edition 2017, ISSN 1863-7310
 • Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.: Deep Learning. MIT Press, 2016.

Osnova přednášek

 1. Úvod do umělé inteligence, strojového učení a jejich vzájemný vztah
 2. Prohledávání stavového prostoru, hraní her
 3. Lokální prohledávání, řešení úloh s omezeními (CSP)
 4. Základní úlohy strojového učení - detekce, klasifikace, regrese, predikce, rozpoznávání sekvencí, metriky pro určování kvality.
 5. Základní přístupy ke strojovému učení - rozhodovací stromy, prostory verzí, reinforcement learning, active learning.
 6. Pravděpodobnostní přístup ke klasifikaci a rozpoznávání - základy Bayesovské teorie. 
 7. Gaussovský model, jeho interpretace a trénování, PCA.
 8. Lineární a logistická regrese, Support vector machines - základní formulace a kernel trick.
 9. Neuronové sítě - základní stavební bloky, principy učení.
 10. Praktická práce s hlubokými NN - mini-batch, normalizace, regularizace, randomizace, data augmentation. 
 11. Sekvenční varianty NN: RNN, LSTM, BLSTM, autoencoders, attention models, využití NN embeddings
 12. Posilované učení s neuronovými sítěmi i bez nich
 13. Aplikace AI.

Osnova seminářů

Demonstrační cvičení (1h týdně) navazují na přednášku a demonstrují studentům přednášené techniky na datech a reálném kódu (především v pythonu a navázaných AI a ML toolkitech). Kód a data pro příklady budou k dispozici studentům.

Osnova ostatní - projekty, práce

Součástí předmětu je trojice domácích úloh na procvičení látky:

 1. Řešení problému prohlédáváním (hra FreeCell)
 2. Modelování dat a jednoduché klasifikátory
 3. Tvorba jednoduché neuronové sítě

Průběžná kontrola studia

 • půlsemestrální zkouška (20b)  
 • tři domácí úlohy (20b) 
 • semestrální zkouška 60b, nutno absolvovat nejméně na 20b.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út zkouška 2024-01-23 D105 16:0017:50 1. termín
Čt zkouška 2023-11-09 E104 E105 E112 16:0017:00 Půlsemestrální zkouška
Čt zkouška 2024-02-01 E112 16:0017:50 2. termín
Čt přednáška 1., 9., 10., 11., 12. výuky E104 E105 E112 16:0017:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE NHPC - NEMB NISY NSEC - NGRI xx Hradiš
Čt přednáška 3., 4., 5. výuky E104 E105 E112 16:0017:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE NHPC - NEMB NISY NSEC - NGRI xx Beneš
Čt přednáška 6., 7., 8. výuky E104 E105 E112 16:0017:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE NHPC - NEMB NISY NSEC - NGRI xx Burget
Čt přednáška 2023-12-14 E104 E105 E112 16:0017:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE NHPC - NEMB NISY NSEC - NGRI xx Dočekal, Hradiš
Čt seminář 1., 9., 10., 11., 12. výuky E104 E105 E112 18:0018:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE NHPC - NEMB NISY NSEC - NGRI xx Hradiš
Čt seminář 3., 4., 5., 13. výuky E104 E105 E112 18:0018:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE NHPC - NEMB NISY NSEC - NGRI xx Beneš
Čt seminář 6., 7., 8. výuky E104 E105 E112 18:0018:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE NHPC - NEMB NISY NSEC - NGRI xx Burget
zkouška 2024-01-12 D0206 D0207 D105 11:0012:50 řádná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru