Detail předmětu

Tvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)

TAMa Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Specifika mobilních zařízení: hardwarová, softwarová omezení, specifika uživatelských rozhraní; přehled a charakteristiky existujících mobilních platforem. Vývoj pro Android: přehled platformy, historie, verze, základní principy vývoje, moderní přístupy. Návrh uživatelských rozhraní pro mobilní přístroje: specifika, postup návrhu, návrhové jazyky, testování, zjišťování informací od uživatelů a testerů. Architektury mobilních aplikací: komunikace v síti, klient-server, synchronizace informací, distribuce výkonu.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 30 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 70 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámit se s vlastnostmi současných mobilních zařízení a s principy tvorby aplikací, získat přehled o existujících hardwarových platformách a operačních systémech, jejich vzájemném srovnání. Naučit se procesu tvroby mobilní aplikace od návrhu, přes grafický design, testování prvků UX, implementace, testování, zveřejnění a další údržbu. Zaměřit studenta na jednu z platforem a v rámci týmu vytvořit aplikaci funkční na zvoleném mobilním zařízení; procvičit tvorbu projektové dokumentace a obhajobu projektu.

 • Student se seznámí s vlastnostmi současných mobilních zařízení a s principy tvorby aplikací.
 • Student získá přehled o existujících hardwarových platformách a operačních systémech, jejich vzájemném srovnání.
 • Naučí se základy tvorby aplikací v systémech Android / iOS.
 • Naučí se specifika návrhu mobilních aplikací - co tvoří úspěšnou a užitečnou mobilní aplikaci, čím jsou mobilní aplikace specifické, které jevy při návrhu jsou ne/intuitivní.
 • Naučí se principům návrhu uživatelských rozhraní - se zaměřením na mobilní aplikace.
 • Student se zaměří na jednu z platforem a v rámci týmu vytvoří aplikaci funkční na zvoleném mobilním zařízení; vytvoří projektovou dokumentaci a projekt obhájí.


 • Student se naučí vyhledávat informace v angličtině k velice aktuálním technologiím
 • Student se naučí vytvářet projekty v malém týmu
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků v malém projektu
 • Student bude veden ke kreativnímu a inovativnímu návrhu projektu
 • Student bude veden ke kritické analýze a komentování existujících řešení

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základní znalost tvorby uživatelských rozhraní (předmět ITU).
 • Znalost základů počítačové grafiky a 3D vykreslování s hardwarovou akcelerací (předmět PGR).
 • Znalost objektově orientovaného návrhu aplikací (+ jeden z jazyků C++, C#, Java)
 • Znalost základů operačních systémů (v rozsahu bakalářského studia FIT)

Osnova přednášek

This list might not be up to date. Fresh information is always at the private course pages.

 1. Úvod do předmětu a problematiky, organizace předmětu.
 2. Projektový workshop
 3. Vývoj pro Android I
 4. Vývoj pro Android II
 5. Projektový workshop
 6. Návrh mobilních aplikací
 7. Návrhové jazyky pro MT: Material Design a další
 8. Pervasive Computing: Designing Services for the Future
 9. Projektový workshop
 10. Unix na MT - Nokia, BlackBerry (QNX), Tizen, ...
 11. Zkušenosti z praktických projektů
 12. Zkušenosti z praktických projektů
 13. Příprava na zkoušku, závěrečné informace

Osnova ostatní - projekty, práce

Skupinové projekty (cca 4 studenti na projekt) s tvorbou dokumentace a obhajobou, výsledkem projektů budou aplikace funkční na mobilním zařízení zvolené platformy.

Průběžná kontrola studia

 • Hodnocený projekt s obhajobou - 70 bodů
 • Půlsemestrální test / essay - 30 bodůRozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po ostatní 2024-01-22 L224 12:0013:00 Klasifikovaný zápočet TAMa
St přednáška výuky D0206 11:0012:50154 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NADE xx Herout

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru