Detail předmětu

Směrování a přepínání v páteřních sítích (ENCOR)

CE1 Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Kurz CCNP Enterprise Core Networking (CCNP ENCOR v8) vyučuje studenty základní koncepty pro konfiguraci směrovačů a přepínačů v podnikovém prostředí. Tato zařízení usnadňují připojení zařízení, aplikací a dat přes Internet a přes jiné počítačové sítě. Na konci kurzu mohou studenti provádět pokročilé konfigurace směrovačů a přepínačů pro vytváření a konfiguraci podnikových lokálních sítí (LAN) a rozsáhlých sítí (WAN), které integrují schémata adresování IP, směrovací a přepínací protokoly, zabezpečení sítě a zabezpečení sítě .

Aktuální informace

Finální termín laboratorních cvičení bude určen na prvním cvičení, 21.9. v 8:00 v C304.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

 • 40 bodů půlsemestrální test (10 bodů písemná část, 30 bodů ústní část)
 • 30 bodů numerická cvičení
 • 30 bodů laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Přehled technologií pro směrování v rozlehlých sítích WAN. Implementace a konfigurace směrovacích protokolů EIGRP, OSPF pro více oblastí, interní a externí BGP. Redistribuce a optimalizace směrování. IPv6. Propojování a směrování pobočkových LAN sítí pomocí širokopásmového připojení.
Studenti porozumí technikám směrování v rozsáhlých sítích WAN a naučí se je konfigurovat. Naučí se rozlišovat mezi vnitřními (interior) a vnějšími (exterior) směrovacími protokoly a převádět směrovací informace mezi těmito systémy. Porozumí technologii IPv6 a jejímu použití v praxi. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky CCNP 350-401 ENCOR.
Na konci kurzu budou studenti schopni:

 • Nakonfigurovat redundanci L2 v podnikové síti.
 • Nakonfigurovat EIGRP pro optimalizaci výkonu v podnikové síti.
 • Implementovat pokročilé funkce OSPF ke zlepšení výkonu v podnikových sítích IPv4 i IPv6.
 • Nakonfigurovat eBGP v síti pro vzdálený přístup s jednou doménou.
 • Vysvětlit pojmy provozu skupinového vysílání (multicast) a kvalitu služeb QoS v podnikové síti.
 • Nakonfigurovat služby IP a VPN tak, aby podporovaly zabezpečené sítě typu site-to-site a vzdálený přístup.
 • Vysvětlit, jak bezdrátové topologie a antény umožňují párování přístupových bodů s WiFi kontrolerem WLC v podnikové síti. Implementovat zabezpečené bezdrátové sítě pro správu a podporu bezdrátového roamingu.
 • Implementovat pokročilé technologie na podporu zabezpečené a škálovatelné podnikové síťové architektury.
 • Nakonfigurovat síťové technologie tak, aby poskytovaly zabezpečený přístup k infrastruktuře.
 • Vysvětlit účely a charakteristiky virtualizace a automatizace sítě.

Proč je předmět vyučován

Jedná se o přípravný kurz na certifikaci CCNP 350-401 ENCOR pro budoucí síťové správce a administrátory.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je jedno z následujícího:

 • úspěšné ukončení kurzu CCNA kurzů I1C a I2C na FIT VUT;
 • zdárné absolvování CCNA kurzů na jiné akademie;
 • složení certifikační zkoušky 200-301 CCNA;
 • pozitivní vztah k sítím a ochota doučit se související problematiku vlastními silami.

Literatura studijní

 • CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 Official Cert Guide 1st Edition by Kevin Wallace (Author), Brad Edgeworth (Author), Jason Gooley (Author), David Hucaby (Author), Ramiro Garza Rios (Author), 2019, ISBN-13: 978-1587145230.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Přepínání paketů.
 2. Protokol STP a jeho konfigurace, MSTP. Sítě VLAN. Agregace portů pomocí EtherChannel. 
 3. Základy směrování v IP sítích.
 4. Protokol EIGRP.
 5. Protokoly OSPFv2 a OSPFv3.
 6. Protokol BGP.
 7. Skupinové směrování, kvalita služeb. Tunelování.
 8. Bezdrátové technologie. Infrastruktura sítí WiFi. Roaming a lokalizace. Zabezpečení sítí WiFi.
 9. Podniková architektura počítačových sítí.
 10. Technologie pro přepínání paketů.
 11. Zajištění přenosu v sítích.
 12. Bezpečný přístup do sítí. Zabezpečení zařízení a síťové infrastruktury.
 13. Virtualizace sítí. Základy síťového programování a automatizace.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 30 bodů).
 • Challenge lab (30 bodů).
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 30 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 10 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu/předmětu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.

 

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Čt laboratoř 1., 3., 7., 11. výuky C304 08:0011:5020 1MIT 2MIT NBIO - NSPE xx Veselý
Čt laboratoř 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12., 13. výuky C304 08:0011:5020 1MIT 2MIT NBIO - NSPE xx Grégr

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru