Detail předmětu

Pokročilé směrování v páteřních sítích (ENARSI)

CE2 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

CCNP Enterprise: Advanced Routing (CCNP ENARSI v8) poskytuje studentům podrobné znalosti v implementaci a řešení potíží s pokročilými směrovacími technologiemi a službami, včetně služeb VPN L3, zabezpečení infrastruktury a infrastrukturních služeb používaných v podnikových sítích.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

 • 40 bodů půlsemestrální test (10 bodů písemná část, 30 bodů ústní část)
 • 30 bodů numerická cvičení
 • 30 bodů laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty metody pro pokročilou konfiguraci směrovačů a službů podnikových sítí (enterprise LAN) a rozsáhlých sítí (WAN) za použití pokročilých směrovací technik nad IPv4 a IPv6. Dále se studenti naučí optimalizovat směrovací protokoly a výkon sítě, redistribuovat cesty a využívat technologii tunelování.
Studenti budou schopni implementovat EIGRP k optimalizaci výkonu sítě v sítích IPv4 i IPv6, řešit problémy s implementací  OSPFv2 a OSPFv3 pro více oblastí, nastavit pokročilé funkce směrování BGP pro optimalizaci výkonu sítě, nakonfigurovat  podmíněné předávání a přerozdělování trasy v podnikové síti s více protokoly, zabezpečit přístup pomocí pokročilých technologií tunelování a řešit další úkoly správy sítě.

Na konci kurzu budou studenti schopni:
 • Implementovat DHCP pro provoz ve více sítích LAN.
 • Implementovat EIGRP pro IPv4 v malé a střední podnikové síti. Vysvětlit, jak pokročilé funkce EIGRP ovlivňují výkon sítě.
 • Odstranit běžné problémy s konfigurací EIGRP a EIGRPv6.
 • Vysvětlit funkci OSPF. Implementovat OSPF nad IPv4 pro více oblastí. Umět řešit potíže s připojením v OSPFv2.
 • Implementovat OSPFv3 pro více oblastí, odstranit problémy s konfigurací.
 • Nakonfigurovat BGP včetně pokročilých funkcí. Vysvětlit procesy používané protokolem BGP pro výběr cesty. Diagnostika BGP.
 • Vytvářet tzv. route-mapy a podmíněné směrování. Nakonfigurovat redistribuci mezi směrovacími protokoly. Odstranit problémy s redistribucemi nad IPv4 a IPv6.
 • Vysvětlit dopady VFR a MPLS na rozhodování o směrování. Implementovat tunely DMVPN. Nakonfigurovat IPsec DMVPN s předsdíleným ověřováním.
 • Umět spravovat filtry ACL a prefix-listy.
 • Nastavit zabezpečení sítě a správu zařízení s využitím nástrojů pro dohled.


Proč je předmět vyučován

Jedná se o přípravný kurz na certifikaci CCNP 300-410 ENARSI pro budoucí síťové správce a administrátory.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je jedno z následujícího:

 • úspěšné ukončení kurzu CCNA kurzů I1C a I2C na FIT VUT;
 • zdárné absolvování CCNA kurzů na jiné akademie;
 • složení certifikační zkoušky 200-301 CCNA;
 • pozitivní vztah k sítím a ochota doučit se související problematiku vlastními silami.

Literatura studijní

 • CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410 Official Cert Guide 1st Edition by Raymond Lacoste (Author) and Brad Edgeworth (Author), 2020, ISBN-13: 978-1587145254.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 30 bodů).
 • Challenge lab (30 bodů).
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 30 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 10 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu/předmětu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.


 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nahrazuje individuální formou.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Čt zkouška 2024-05-09 C304 12:0013:00 Teoretický test
Čt laboratoř výuky C304 12:0015:5018 1MIT 2MIT xx Grégr, Veselý, Zavřel
Čt ostatní 2024-05-09 C304 13:0016:00 Praktická zkouška

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru