Detail předmětu

Filozofie a kultura

FIK ICV FIK Ak. rok 2023/2024 letní semestr 2 kredity

Předmět přináší posluchačům vhled do základních forem náboženského a filosofického pohledu na svět. Umožňuje pochopit dynamickou skutečnost evropské kultury, a to i ve srovnání s jinými kulturními oblastmi, zejména s kulturami východními. Předmět může být pomocí při hledání vlastního obrazu světa, vlastního světového názoru.

Garant předmětu

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Cíle předmětu

Seznámit studenty kromě hlavních kulturních a filosofických proudů minulosti a současnosti i s některými slepými a bludnými rameny charakterizujícími proces hledání a vývoje.
Získané vědomosti povedou k rozšíření všeobecného vzdělání, napomohou kultivaci myšlení, výchově k toleranci a budou pomocí při vytváření vlastního vědomého a harmonického obrazu světa.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Prerekvizitní znalosti nejsou vyžadovány.

Průběžná kontrola studia

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500-1.000 slov.
Výuka není kontrolována.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po cvičení výuky U8 10:0011:5056 Klapetek
Čt cvičení výuky G202 13:0014:5080 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Klapetek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru