Detail předmětu

Dějiny a filozofie techniky

FIT ICV FIT Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 2 kredity

Dějiny a filosofie techniky – kurz sleduje vývoj technické tvorby a technických inovací a vynálezů od samých počátků přibližně po začátek 20. století. Stav a podoba techniky dané epochy je kladena do souvislostí s panujícími náboženskými či filosofickými učeními i s ostatními oblastmi kultury.
Kurz je určen především pro studenty prvních ročníků.

Garant předmětu

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV VUT-Celoživotní)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

  • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV VUT-Celoživotní)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získané vědomosti mají obohatit myšlení studentů o vědomí úžasného dramatu, které je skryto za zdánlivě chladnou a neosobní technikou. Mají sloužit i k napojení odborných vědomostí na ostatní obory kultury.

Cíle předmětu

Cílem kurzu je vzbudit v posluchači vědomí tisíciletých slavných dějin techniky, vědomí jejich souvislostí s celkem lidské kultury a z toho vyplývající etickou zodpovědností každého člověka, jemuž se má stát technika životním posláním.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jedná se o předmět nestrukturovaného dobíhajícího studijního programu

Osnova přednášek

Od nejstarší industrie po megalitické stavby
Starověk a helénistická věda a technika
Středověk - technika ve stínu chrámu
Renesanční inženýři, nový obraz světa
Dlouhá cesta k parnímu stroji
Průmyslová revoluce v Anglii
Setkání vědy a techniky
Spalovací motor, turbina a nové možnosti
Elektřina od Thaleta k Coulombovi
Galvani a další
Elektromotorický princip na světě
Dějiny přenosu informací po jiskrovou telegrafii
Vynálezectví a etické souvislosti techniky dnes

Metody vyučování

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po přednáška výuky U7 08:0009:5057 Klapetek Výuka probíhá na FSI
St přednáška výuky T12/SF 1.141 09:0010:50202 Klapetek
Čt přednáška výuky G202 13:0014:509999 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru