Detail předmětu

Geografické informační systémy

GIS Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět není v tomto roce otevřen

Studenti se seznámí se základními principy GIS (Geografické informační systémy), s problematikou ukládání a zpracovávání informací o objektech definovaných svou zeměpisnou polohou a generováním elektronických map. Dále se předmět zaměří na řešení základů topologie a počítačového modelování, které se využijí v návrhu struktury databáze konkrétního GIS systému. Velmi rozsáhlou kapitolou GIS je modelování různých geoobjektů do vektorové a rastové reprezentace. Významnou částí vytváření GIS systémů je provádění různě zaměřených průzkumů v terénu, kde studenti využijí získané vědomosti o základech měření zeměpisné polohy a navigace. V druhé polovině předmětu se přednášky zaměří na analýzu uložených dat a zpracovávání expertních výstupů (statistiky, mapy). V praktických cvičeních předmětu se studenti seznámí se dvěma současnými GIS systémy a budou mít možnost s nimi experimentovat.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 10 hod. pc laboratoře
 • 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 10 bodů půlsemestrální test
 • 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy GIS (Geographic Information Systems) a připravit je prakticky pro práci s těmito systémy, což zahrnuje jejich návrh, vytváření, pořizování a analýzu geografických dat a uplatňování geografických počítačových aplikací v průmyslu, vědě a obchodu.

Studenti se naučí teoretickým základům GIS systémů a v počítačových cvičeních předmětu se studenti prakticky seznámí se systémy ArcView a Grass. Po absolvování předmětu budou schopni navrhovat vlastní GIS systémy.

Studenti proniknou do velmi specifické oblasti informačních systémů, která navazuje na popis naší planety, přírodní vědy a zavádění informační společnosti do praxe.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie modelování a simulace systémů. Databázové systémy. Informační systémy.

Technické vybavení

komerční

 • GIS system called ArcView

 • volně dostupné
  • GIS system called Grass

Literatura studijní

 • Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D. J., Rhind, D.R.: Geographic Information Systems and Science, ESRI Press, 2001, USA
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy, Computer Press, 1998
 • Monmonier, M.: Proč mapy lžou, Computer Press, 2002
 • Peters, D.: Building a GIS: System Architecture Design Strategies for Managers, ESRI Press, 2012
 • Korte, G.B.: The GIS Book (páté vydání), OnWord Press, 2001, Kanada

Osnova přednášek

 • Úvod do problematiky GIS.
 • Struktura a funkce GIS.
 • Modelování geografických objektů.
 • Reprezentace prostorových objektů pro uložení v databázi.
 • Databázové systémy pro GIS.
 • Činnosti v rámci typického GIS projektu.
 • Pořizování geografických dat.
 • Zpracování a vizualizace geografických dat.
 • GIS programy ArcView a Grass.
 • Vytváření uživatelských map.
 • Technické prostředky pro GIS. Provozování a údržba GIS.
 • Navigace v terénu.
 • Aplikace GIS v průmyslu, administrativě a přírodních vědách.

Osnova počítačových cvičení

 • Implementace jednoduché GIS databáze.
 • Používání GIS programu ArcView.
 • Používání GIS programu Grass.
 • Generování elektronických map z GIS databází.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuálně zadávaný projekt řešený v době běhu předmětu - projekt bude zaměřen na vlastní experimenty studentů s návrhem malého GIS systému, na analýzu geografických informací, pořizování geografických dat a generování uživatelských map.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
Kontrolovanou výukou jsou projekt, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň třetinového hodnocení (10 bodů z 30) za vypracování individuálního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru