Detail předmětu

Informační systémy

IIS Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 4 kredity

Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů OLAP a OLTP. Historie informačních systémů. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Internetové řešení informačního systému. Technologie výstavby klienta a serveru (JavaScript a PHP). Technologie jazyka XML.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 19 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních systémech založených na relační databázové technologii. Osvojit si znalosti vytváření komunikační části informačního systému internetovou technologií.
Schopnost modelování zejména ekonomické reality v informačním systému. Schopnost realizace informačních systémů databázovými technologiemi v prostředí internetu.

Proč je předmět vyučován

Efektivní přístup k informacím je klíčový nejen v oblasti řízení podniků, ale prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Předmět podává komplexní přehled jak o metodách analýzy a návrhu informačních systémů, tak i aktuálních technologiích používaných pro jejich implementaci.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

teorie relačních databází, počítačové sítě a protokoly

Literatura studijní

 • Elektronické materiály k předmětu.

 • BRUCKNER, Tomáš et al. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 str., ISBN 80-7226-091-X.
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 str., ISBN 0-13-896101-8.
 • BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3. (in Czech).

Literatura referenční

 • BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3

 • SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 2006. vyd. Brno : Computer Press, a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4.

 • LAUDON, Jane P., LAUDON, Kenneth C. Management Information Systems : Managing the Digital Firm. 10th edition. [s.l.] : Pearson Education, 2008. 736 s. ISBN 0132415798.

Osnova přednášek

 1. Informace a informační systém - základní pojmy, model a jeho zobrazení, klasifikace.
 2. Architektury informačních systémů - třívrstvá architektura, alternativy
 3. HTML a PHP - rozhraní webových aplikací
 4. Databázová vrstva (v PHP)
 5. Serverové aplikační frameworky
 6. Datové modelování
 7. Půlsemestrální zkouška
 8. Serializace, JSON a XML
 9. Webová aplikační rozhraní - REST a alternativy
 10. Další XML technologie - DOM, XPath, XSLT, využití k vizualizaci
 11. Klientský JavaScript
 12. Business vrstva, procesy, transakce
 13. Prezentace dat, použitelnost (dashboardy)

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru


Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.

Podmínky zápočtu

Nejméně 25 bodů, které lze získat za aktivity během semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-01-08 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 12:0013:50 řádná
St zkouška 2024-01-31 D105 13:0014:50 2. opravný termín
St zkouška 2024-01-24 D105 16:0017:50 1. opravný termín
Čt zkouška 2023-11-09 D0206 11:0011:50 D0206 11:00
Čt zkouška 2023-11-09 D105 11:0011:50 D105 11:00
Čt přednáška 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. výuky D0206 D105 11:0012:50470 3BIT xx 10 - 19 Burget
Čt přednáška 3., 13. výuky D0206 D105 11:0012:50470 3BIT xx 10 - 19 Hynek
Čt zkouška 2023-11-09 D0206 12:0012:50 D0206 12:00
Čt zkouška 2023-11-09 D105 12:0012:50 D105 12:00

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru