Detail předmětu

Matematický seminář

ISM Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 2 kredity

Středoškolská matematika 

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

 • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Upevnění případně doplnění chybějících znalostí středoškolské matematiky. Schopnost formálního matematického vyjadřování.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří nematurovali z matematiky.

Proč je předmět vyučován

Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří nematurovali z matematiky.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní početní dovednosti

Literatura studijní

 • Kolářová, E. Matematický seminář. Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
 • Kolářová, E. Matematický seminář (http://www.umat.feec.vutbr.cz/~kolara/seminar_pdf.pdf). Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
 • Krupková, V., Fusek,M: Matematický seminář pro FIT, UMAT, FEKT, VUT v Brně 2018
 • Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
 • Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy [Mathematics - Admission tests to college]. Brno, FEI VUT, 2000.
 • Kolářová, E. Matematický seminář (http://www.umat.feec.vutbr.cz/~kolara/seminar_pdf.pdf). Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
 • Polák, J.: Přehled stredoškolské matematiky [Compendium of high school mathematics]. Praha, Prometheus, 2002.
 • Krupková, V., Fusek,M: Matematický seminář pro FIT UMAT, FEKT, VUT v Brně 2018
 • Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II [High school mathematics in exercises II]. Praha, Prometheus, 1999.
 • Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
 • Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II [High school mathematics in exercises II]. Praha, Prometheus, 1999.

Osnova numerických cvičení

 1. Úpravy algebraických výrazů
 2. Rovnice a nerovnic
 3. Množiny, reálná čísla
 4. Komplexní čísla
 5. Pojem funkce
 6. Goniometrické funkce a rovnice
 7. Exponenciální funkce a logaritmus
 8. Základní vlastnosti funkcí
 9. Transformace
 10. Kuželosečky
 11. Vektory 
 12. Analytická geometrie

Průběžná kontrola studia

Dvě kontrolní písemky na probranou látku.

Kontrolovaná výuka

Ve cvičeních je prováděna prezence, přičemž lze omluvit nejvýše tři absence.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je nutné splnit obě následující podmínky:

 • Účast na cvičeních (bez neomluvené absence a nejvýše se třemi omluvenými absencemi).
 • Získání alespoň 50 % z hodnocení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky A113 14:0015:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
Po cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky A113 16:0017:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
Út cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky A113 14:0015:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
Út cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky A113 16:0017:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
Čt cvičení 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky A113 16:0017:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
cvičení 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky A113 14:0015:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
cvičení 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky A113 16:0017:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru