Detail předmětu

Matematický seminář

ISM Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 2 kredity

Středoškolská matematika 

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Fusek Michal, Ing., Ph.D. (UMAT FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky (UMAT FEKT VUT)

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Upevnění případně doplnění chybějících znalostí středoškolské matematiky.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost formálního matematického vyjadřování.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří nematurovali z matematiky.

Proč je předmět vyučován

Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří nematurovali z matematiky.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní početní dovednosti

Literatura studijní

 • Kolářová, E. Matematický seminář. Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
 • Krupková, V., Fusek,M: Matematický seminář pro FIT, UMAT, FEKT, VUT v Brně 2018

Literatura referenční

 • Kolářová, E. Matematický seminář (http://www.umat.feec.vutbr.cz/~kolara/seminar_pdf.pdf). Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
 • Krupková, V., Fusek,M: Matematický seminář pro FIT, UMAT, FEKT, VUT v Brně 2018
 • Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
 • Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy [Mathematics - Admission tests to college]. Brno, FEI VUT, 2000.
 • Polák, J.: Přehled stredoškolské matematiky [Compendium of high school mathematics]. Praha, Prometheus, 2002.
 • Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II [High school mathematics in exercises II]. Praha, Prometheus, 1999.

Osnova numerických cvičení

 1. Množiny, reálná čísla
 2. Komplexní čísla
 3. Úpravy algebraických výrazů
 4. Rovnice a nerovnice
 5. Polynomy
 6. Goniometrické funkce a rovnice
 7. Exponenciální funkce a logaritmus
 8. Základní vlastnosti funkcí
 9. Transformace
 10. Kuželosečky
 11. Vektory 
 12. Analytická geometrie

Průběžná kontrola studia

Dvě kontrolní písemky  na probranou látku.

Kontrolovaná výuka

Ve cvičeních je prováděna prezence, přičemž lze omluvit nejvýše tři absence.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je nutné splnit obě následující podmínky:

 • Účast na cvičeních (bez neomluvené absence a nejvýše se třemi omluvenými absencemi).
 • Získání alespoň 50 % z hodnocení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popoč. labvýuky A113 16:0017:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
Útpoč. labvýuky A113 15:0016:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
Útpoč. labvýuky A113 17:0018:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
Čtpoč. labvýuky A113 14:0015:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
Čtpoč. labvýuky A113 16:0017:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
poč. labvýuky A113 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
poč. labvýuky A113 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru