Detail předmětu

Tvorba uživatelských rozhraní

ITU Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Rozhraní mezi uživatelem a počítačem, informační propustnost uživatelských rozhraní, různé způsoby implementace rozhraní, historie uživatelských rozhraní, historie nástrojů pro tvorbu aplikací a rozhraní, rozhraní soudobých operačních systémů - Windows, iOS, X-Window a jiných, řízení událostmi, prostředky programování aplikací a uživatelských rozhraní, tradiční, objektový a komponentní model rozhraní, prvky rozhraní - tlačítka, listboxy, editační boxy, apod., vlastnosti základních stavebních bloků uživatelských rozhraní, perspektivy tvorby uživatelských rozhraní.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 12 hod. pc laboratoře
 • 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 20 bodů půlsemestrální test (testová část)
 • 25 bodů počítačová cvičení
 • 55 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučit se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámit se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předpokládaným vývojem do budoucna. Vyzkoušet si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučit se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámit s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopit rozdíly implementace v X-Window či iOS. Získat potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.
Studenti porozumí důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučí se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámí se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předpokládaným vývojem do budoucna. Vyzkouší si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučí se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámí s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopí rozdíly implementace v X-Window či iOS. Získají potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty. Studenti se naučí hledat si partnery do týmu a řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovacích jazyků.

Proč je předmět vyučován

Grafické uživatelské rozhraní (GUI) je klíčovým prvkem zpřístupnění počítačů lidem. V dnešní době jsou možnosti počítačů nedozírné a jediným limitem je způsob, jak lidé mohou výpočetní sílu těchto strojů využít, jak se stroji komunikovat. GUI jsou dnes nejběžnější a zatím nejefektivnější způsob, jak mohou lidé s počítači komunikovat. Předmět ITU učí, jak takové GUI s využitím moderních technologií vytvořit.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++.

Literatura studijní

 • Yu-kai Chou: Actionable Gamification - Beyond Points, Badges, and Leaderboards. Octalysis Media, ISBN 978-1511744041, 2015.
 • Rubin, J., Chisnell, D., Spool, J.: Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests. Wiley, ISBN 978-0470185483, 2008.
 • Steve Krug: Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders, ISBN 978-0321965516, 2014.

Literatura referenční

 • Preece J.: Human-Computer Interaction. Addison-Wesley, Wokingham, ISBN 0-201-62769-8, 1995.
 • Sheridan Yuen: Mastering Windows Presentation Foundation: Master the art of building modern desktop applications on Windows. Packt Publishing, ISBN 978-1785883002, 2017.

Osnova přednášek

 1. Organizace předmětu, úvod do problematiky GUI
 2. Základy GUI, návrh a historie
 3. Základní principy realizace GUI pomocí WinAPI
 4. Pokročilé nástroje a knihovny pro Windows (WPF, .NET) 
 5. Qt + QML
 6. Webová rozhraní
 7. Mobilní platformy
 8. GUI pro iOS
 9. GTK (průmysl, v angličtině)
 10. React
 11. X-Windows
 12. UX v praxi, prototypování (průmysl)
 13. Test a Závěr

Osnova počítačových cvičení

Během cvičení budou řešeny drobné úlohy a cvičení budou průběžně bodována. Procvičované technologie jsou WinAPI, Qt, WPF, web/AJAX a návrh testování GUI. Práce na cvičení je individuální a výsledné řešení musí být autorské. 

Osnova ostatní - projekty, práce

Projekt v délce trvání po celou dobu kursu. Cílem projektu je navrhnout, zrealizovat, otestovat a vyhodnotit uživatelské rozhraní. Hodnocení projektu bude zaměřeno na tyto atributy. Projekty se řeší v týmech. Odevzdání projektu probíhá elektronicky a musí být doplněno obhajobou a demonstrací výsledků. Obhajoba a demonstrace je povinná a je možná až po elektronickém odevzdání. Vyhodnocení řešení musí popisovat důležité prvky řešení. Do dokumentace se uvádí vše, co se týká vypracování projektu, jeho implementace a testování. Obhajoba projektu bude v laboratořích cvičení. Veškeré termíny jsou vyvěšeny v IS.

Průběžná kontrola studia

 • Test - až 20 bodů 
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 25 bodů
 • Individuální projekty - až 55 bodů


Kontrolovaná výuka zahrnuje individuální projekt, test a bodovaná počítačová cvičení. Test nemá náhradní termín.

Podmínky zápočtu

Úspěšná realizace projektu. Studenti musí na své části projektu pracovat samostatně a vypracovat autorské řešení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po ostatní 2024-01-08 N204 N205 08:0010:00 Obhajoby projektů
Po ostatní 2024-01-15 N204 N205 08:0010:00 Obhajoby projektů
Po poč. lab 2023-10-02 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bažout, Kohút
Po poč. lab 2023-10-09 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
Po poč. lab 2023-10-16 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kubík
Po poč. lab 2023-10-23 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
Po poč. lab 2023-10-30 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Dolejška, Zavřel
Po poč. lab 2023-11-06 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
Po ostatní 2024-01-08 N204 N205 10:0012:00 Obhajoby projektů
Po ostatní 2024-01-15 N204 N205 10:0012:00 Obhajoby projektů
Po poč. lab 2023-10-02 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bažout, Kohút
Po poč. lab 2023-10-09 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
Po poč. lab 2023-10-16 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kubík
Po poč. lab 2023-10-23 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
Po poč. lab 2023-10-30 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Dolejška, Zavřel
Po poč. lab 2023-11-06 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
Po ostatní 2024-01-08 N204 N205 12:0014:00 Obhajoby projektů
Po ostatní 2024-01-15 N204 N205 12:0014:00 Obhajoby projektů
Po poč. lab 2023-10-02 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bažout, Kohút
Po poč. lab 2023-10-09 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
Po poč. lab 2023-10-16 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kubík
Po poč. lab 2023-10-23 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
Po poč. lab 2023-10-30 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Dolejška, Pluskal
Po poč. lab 2023-11-06 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
Po ostatní 2024-01-08 N204 N205 14:0016:00 Obhajoby projektů
Po ostatní 2024-01-15 N204 N205 14:0016:00 Obhajoby projektů
Po poč. lab 2023-10-02 N204 N205 14:0015:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bažout, Kohút
Po poč. lab 2023-10-09 N204 N205 14:0015:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
Po poč. lab 2023-10-16 N204 N205 14:0015:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kubík
Po poč. lab 2023-10-23 N204 N205 14:0015:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
Po poč. lab 2023-10-30 N204 N205 14:0015:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Dolejška, Pluskal
Po poč. lab 2023-11-06 N204 N205 14:0015:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
Po ostatní 2024-01-08 N204 N205 16:0018:00 Obhajoby projektů
Po ostatní 2024-01-15 N204 N205 16:0018:00 Obhajoby projektů
Po poč. lab 2023-10-02 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bažout, Kohút
Po poč. lab 2023-10-09 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
Po poč. lab 2023-10-16 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kubík
Po poč. lab 2023-10-23 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
Po poč. lab 2023-10-30 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Dolejška, Zavřel
Po poč. lab 2023-11-06 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
Út ostatní 2024-01-09 N204 N205 08:0010:00 Obhajoby projektů
Út poč. lab 2023-10-03 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kohút
Út poč. lab 2023-10-10 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
Út poč. lab 2023-10-17 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kubík
Út poč. lab 2023-10-24 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
Út poč. lab 2023-10-31 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Dolejška, Zavřel
Út poč. lab 2023-11-07 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
Út ostatní 2024-01-09 N204 N205 10:0012:00 Obhajoby projektů
Út poč. lab 2023-10-03 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kohút
Út poč. lab 2023-10-10 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
Út poč. lab 2023-10-17 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kubík
Út poč. lab 2023-10-24 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
Út poč. lab 2023-10-31 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Dolejška, Zavřel
Út poč. lab 2023-11-07 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
Út ostatní 2024-01-09 N204 N205 12:0014:00 Obhajoby projektů
Út poč. lab 2023-10-03 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kohút
Út poč. lab 2023-10-10 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
Út poč. lab 2023-10-17 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kubík
Út poč. lab 2023-10-24 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
Út poč. lab 2023-10-31 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Dolejška, Zavřel
Út poč. lab 2023-11-07 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
Út zkouška 2023-12-12 D105 14:0016:00 Test
Út přednáška 2., 4., 5., 9., 11., 12., 13. výuky D0206 D105 14:0015:50470 2BIA 2BIB 3BIT xx 10 - 19 Beran
Út přednáška 2023-09-19 D0206 D105 14:0015:50470 2BIA 2BIB 3BIT xx 10 - 19 Zemčík
Út přednáška 2023-10-03 D0206 D105 14:0015:50470 2BIA 2BIB 3BIT xx 10 - 19 Tesařová
Út přednáška 2023-10-24 D0206 D105 14:0015:50470 2BIA 2BIB 3BIT xx 10 - 19 Pluskal
Út přednáška 2023-10-31 D0206 D105 14:0015:50470 2BIA 2BIB 3BIT xx 10 - 19 Hrubý
Út přednáška 2023-11-07 D0206 D105 14:0015:50470 2BIA 2BIB 3BIT xx 10 - 19 Herout
Út přednáška 2023-11-21 D0206 D105 14:0015:50470 2BIA 2BIB 3BIT xx 10 - 19 Lampa
Út ostatní 2024-01-09 N204 N205 14:0016:00 Obhajoby projektů
Út ostatní 2024-01-09 N204 N205 16:0018:00 Obhajoby projektů
Út poč. lab 2023-10-03 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kohút
Út poč. lab 2023-10-10 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
Út poč. lab 2023-10-17 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Kubík
Út poč. lab 2023-10-24 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
Út poč. lab 2023-10-31 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Pluskal, Zavřel
Út poč. lab 2023-11-07 N204 N205 16:0017:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
St ostatní 2024-01-10 N204 N205 08:0010:00 Obhajoby projektů
St poč. lab 2023-10-04 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bažout, Kohút
St poč. lab 2023-10-11 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
St poč. lab 2023-10-18 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Bažout
St poč. lab 2023-10-25 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
St poč. lab 2023-11-01 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Dolejška, Zavřel
St poč. lab 2023-11-08 N204 N205 08:0009:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
St ostatní 2024-01-10 N204 N205 10:0012:00 Obhajoby projektů
St poč. lab 2023-10-04 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bažout, Kohút
St poč. lab 2023-10-11 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
St poč. lab 2023-10-18 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Bažout
St poč. lab 2023-10-25 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
St poč. lab 2023-11-01 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Dolejška, Zavřel
St poč. lab 2023-11-08 N204 N205 10:0011:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
St ostatní 2024-01-10 N204 N205 12:0014:00 Obhajoby projektů
St poč. lab 2023-10-04 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bažout, Kohút
St poč. lab 2023-10-11 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Tesařová, Vaško
St poč. lab 2023-10-18 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Bambušek, Bažout
St poč. lab 2023-10-25 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kišš, Šilling
St poč. lab 2023-11-01 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Dolejška, Zavřel
St poč. lab 2023-11-08 N204 N205 12:0013:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Beran
St ostatní 2024-01-10 N204 N205 14:0016:00 Obhajoby projektů
St ostatní 2024-01-10 N204 N205 16:0018:00 Obhajoby projektů
Čt ostatní 2023-09-07 L225 12:0013:00 klz - mechanismus CIS

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru