Detail předmětu

Informační výchova a gramotnost

IVG Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 1 kredit

Předmět je koncipován jako devítitýdenní e-learningový kurz. Výuka se orientuje především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na Fakultu informačních technologií. Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 40 bodů průběžné testy
 • 60 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Být informačně gramotný znamená uvědomit si, kdy a proč potřebujeme informace, umět vyhledat relevantní informace, naučit se poznat kvalitní informace a umět je používat a zpracovávat. Cílem předmětu je naučit se poznat a pochopit informační potřebu, umět se zorientovat v dostupných informačních zdrojích, naučit se v těchto zdrojích správně vyhledávat, poznat kvalitu nalezených výsledků, umět výsledky správně zpracovat, naučit se odpovědně a eticky korektně informace užívat a sdílet.

Po absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • Znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě,
 • umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje,
 • znát základy práce s odborným textem,
 • orientovat se v prostředí knihoven VUT a knihoven,
 • obecně rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií.

Proč je předmět vyučován

Informace získané v předmětu usnadní studentům jejich studium na FITu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

U studentů se předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Literatura studijní

 • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl., ISBN 978-80-260-6074-1.
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídicí znak 01 0197.

Literatura referenční

 • ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ [ÚNMZ]. ČSN ISO 690:2022, Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Česká agentura pro standardizaci, 2022.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Informační instituce
 2. Citace
 3. Tvorba textu

Všechny úkoly jsou povinné.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení písemných úkolů a testů. Podmínky zápočtu: Pro získání zápočtu musí student splnit obě následující podmínky: - Vypracovat všechny úkoly a testy, - získat v součtu nejméně 85 bodů ze všech písemných úkolů a testů (minimálně 85 bodů ze 100).
E-Learningový kurz, žádná kontrolovaná účast na přednáškách. Znalosti studujících jsou ověřovány testy a písemnými úkoly.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu musí student splnit obě následující podmínky:

 • Vypracovat všechny úkoly a testy
 • získat v součtu nejméně 85 bodů ze všech úkolů a testů (minimálně 85 bodů ze 100).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru