Detail předmětu

Informační výchova a gramotnost

IVG Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 1 kredit

Předmět je koncipován jako devítitýdenní e-learningový kurz. Výuka se orientuje především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na Fakultu informačních technologií. Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Aktuální informace

Předmět začíná v pondělí 30.9.2019 a je výhradně v on-line formě (https://moodle.vutbr.cz/).

Garant předmětu

Mikésková Anežka, DiS. (Děkanát FIT VUT)

Zástupce garanta předmětu

Obrusníková Petra, Bc. (Děkanát FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

13 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Knihovna (KN FIT VUT)

Cvičící

Mikésková Anežka, DiS. (Děkanát FIT VUT)
Obrusníková Petra, Bc. (Děkanát FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Po absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • Znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě,
 • umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje,
 • znát základy práce s odborným textem,
 • orientovat se v prostředí knihoven VUT a knihoven,
 • obecně rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Po absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • Vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací,
 • využívat pro studium a praxi informační služby knihoven,
 • citovat širokou škálu tištěných a elektronických dokumentů
 • ovládat citační manažer

Cíle předmětu

Být informačně gramotný znamená uvědomit si, kdy a proč potřebujeme informace, umět vyhledat relevantní informace, naučit se poznat kvalitní informace a umět je používat a zpracovávat. Cílem předmětu je naučit se poznat a pochopit informační potřebu, umět se zorientovat v dostupných informačních zdrojích, naučit se v těchto zdrojích správně vyhledávat, poznat kvalitu nalezených výsledků, umět výsledky správně zpracovat, naučit se odpovědně a eticky korektně informace užívat a sdílet.

Proč je předmět vyučován

Informace získané v předmětu usnadní studentům jejich studium na FITu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

U studentů se předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Literatura referenční

 • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl., ISBN 978-80-260-6074-1.
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídicí znak 01 0197.

Osnova přednášek

 1. Informační instituce
 2. Zdroje odborných informací + Vyhledávání na internetu
 3. Time management + Organizace znalostí
 4. Kreativní techniky + Efektivní čtení
 5. Prezentace informací
 6. Hodnocení informací
 7. Citace I
 8. Citace II
 9. Tvorba textu

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Informační instituce (10 bodů)
 2. Zdroje odborných informací + Vyhledávání na internetu (20 bodů)
 3. Time management + Organizace znalostí (10 bodů)
 4. Kreativní techniky + Efektivní čtení (5 bodů)
 5. Prezentace informací (10 bodů)
 6. Hodnocení informací (20 bodů)
 7. Citace I (10 bodů)
 8. Citace II (10 bodů)
 9. Tvorba textu (5 bodů)

Všechny úkoly a testy jsou povinné.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení písemných úkolů a testů.

Kontrolovaná výuka

e-Learningový kurz, žádná kontrolovaná účast na přednáškách. Znalosti studujících jsou ověřovány testy a písemnými úkoly.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu musí student splnit obě následující podmínky:

 • Vypracovat všechny úkoly a testy,
 • získat v součtu nejméně 85 bodů ze všech písemných úkolů a testů (minimálně 85 bodů ze 100).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru