Detail předmětu

Kurz pornostudií

KPO-Z FaVU KPO-Z Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 3 kredity

Termínem "pornografický" rozumíme "obscénní", vytlačený poza scénu. Tématem kurzu není jen lákavé pseudotabu pornoprodukce, ale také tyto otázky
- uměleckohistorické - sexualita a porno prvky jako specifická mutace ženského body artu od 60.let
- aktivistické - otázka pro a proti pornografii jako ústřední téma anglosaského feministického hnutí
- genderové - týkají se mužů a žen a jejich erotické a sexuální citlivosti
- jedná se o fenomén erotického a pornografického produktu a jeho účelu a působení, jeho vývoj v historii a specifika současného stavu
- z toho vyplývající otázky po možnostech vizuálního vyjádření intimních vnitřních mezilidských emocionálních vztahů, po hranicích únosnosti jejich zveřejnění a odintimnění
- jde dále o problém možnosti a způsobu veřejné prezentace daného tématu
- velmi podstatná otázka, která celý umělecký projekt zastřešuje
- vztah řešeného problému k současným formám výtvarného umění, hranice mezi společenskou vědou a uměním, meze veřejného umění /public artu/ a jeho použitelnosti jako nástroje k řešení společenských otázek
Oprávněnost studií tohoto tématu lze podepřít již poměrně širokým akademickým zájmem, např. existencí kurzů Porn studies vedených Lindou Williams na University of California v Berkeley nebo prací dr. Kateřiny Liškové z fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

  • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Účelem kurz nebude pouze studenty s tématem a jeho polohou na pomezí osobního těla, umění a sociální problematiky seznámit. Jelikož téma prezentujeme tvůrčím lidem v uměleckém oboru, budeme od kurzu očekávat, že se objeví nové podněty v tématu, nové zdroje neklidu a významu.


Poznatky o provázanosti výtvarného umění s dalšími společenskovědními obory. Pochopení možného mechanismu analýzy společenských jevů a nalezení nových zdrojů inspirace pro uměleckou tvorbu z oblasti na pomezí umění, sociologie a společenské kritiky.
Dovoluji si plánovat i praktické výstupy.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Obeznámenost s formou tématických přednášek.

Literatura studijní

  • Erotická Revue I.-III., Torst, Praha 2001

Literatura referenční

  • Michel Foucault, Dějiny sexuality I., Herrmann, Praha 1999
  • Isabel Tang, Pornografie

Osnova přednášek

Osnovy výuky:
Schéma kurzu:
1. přednášky, promítání a prezentace
- O původu pornografie /Pompejské nálezy, historické formy pornogr. Do vynálezu tisku a po, současná massprodukce/
- Pornografie jako lakmusový papírek feministických hnutí
- Body art special - porno prvky ve výtvarném umění
- Stereotyp v pornografii - tabu v pornografii, pokusy o alternativu
- Prezentace vizual art: Erotická revue, Jindřich Štýrský, Toyen, Dalí, surealisté, Duchamp, Carolee Schneemann, Valie Export, Elke Krystufek, Jeff Koons, Bob Flanagan, Annie Sprinkle, Cosey Fanni Tutti, Robert Mapplethorpe, Nan Goldin, BKS, Ondřej Brody…
2. Empirická část
- Prezentace pornomateriálů: strandardní pornofilm, alternativní produkce Annie Sprinkle, kultovní pornofilm /Green door, Deep throat, Miss Jones/
- Studijní návštěva sexshopu a night klubu, studium způsobu prezentace sexuality, designu těchto intimních zážitků.
3. Možné praktické výstupy :
- témata "Night club" Jedná se o otázku prostorovou a o otázku akční
- erotický kalendář
- "Pornočasopis" Otázky obrazové prezentace a grafického designu, otázky "lživosti" a stylizovanosti fotografie, obrazové strategie, text, báseň, heslo, propagace na veřejnosti, distribuce.

Průběžná kontrola studia

Účast na přednášce není kontrolovaná. Kredity a slovní hodnocení studenti obdrží na základě odevzdané práce, jejíž zadání bude vyplývat z obsahu kurzů.
Účast na přednášce není kontrolovaná.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Čt přednáška výuky U2/327 10:0011:50999 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Klodová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru