Detail předmětu

Multimédia (v angličtině)

MULe Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. pc laboratoře
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (15 bodů písemná část, 36 bodů testová část)
 • 10 bodů půlsemestrální test (testová část)
 • 39 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Literatura studijní

 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • Wodaski, R.: PC Video Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1993, ISBN 0-672-30322-1
 • Wodaski, R.: Multimedia Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1992, ISBN 0-672-30249-7
 • Yun Q. Shi, Huifang Sun. Image and Video Compression for Multimedia Engineering: Fundamentals, Algorithms, and Standards. CRC Press, 1999. ISBN 978-1-4200-4979-8
 • John Watkinson. The MPEG Handbook. CRC Press, 2012. ISBN 978-1-136-02898-6
 • Iain E. G. Richardson. H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-generation Multimedia. John Wiley & Sons, 2003. ISBN 978-0-470-86960-7
 • David Salomon, Giovanni Motta. Handbook of Data Compression. Springer, 2010. ISBN 978-1-84882-902-2

Literatura referenční

 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8

Osnova počítačových cvičení

Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami (0. cvičení)

 1. Návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 2. Rastrové operace Windows API
 3. Zpracování videosekvencí
 4. Komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 5. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Úvod do multimédií, vztah zpracování signálu a multimédií, struktury zpracování signálu (Zemčík, 10.2.2009, slajdy)
 2. Signálové procesory a jejich vlastnosti, příklad zpracování zvuku signálovým procesorem (Zemčík, 17.2.2009, slajdy)
 3. ... bude doplněno ...
 4. "Case study" návrhu systému se signálovým procesorem (Zemčík, 3.3.2009 slajdy)
 5. Windows API pro práci se zvukem a videosignálem I (Žák, 10.3.2009 slajdy)
 6. Windows API pro práci s videosignálem II, rastrové operace (Zemčík 17.3.2009 slajdy)
 7. Formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování (Řezníček 24.3.2009, slajdy)
 8. Komprese obrazu a videosekvencí (Řezníček 31.3.2009, slajdy)
 9. Komprese zvuku (Zemčík? 7.4.2009, slajdy)
 10. Rozhraní DirectX - rastrové operace (Jošth? 14.4.2009, slajdy)
 11. Rozhraní DirectX - zvuk (Jošth? 14.4.2009, slajdy)
 12. Rozhraní OpenGL - rastrové operace (Láník 21.4.2009, saljdy)
 13. Programátorská rozhraní pro programování multimédií (Zemčík? 28.4.2009)

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.
Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-05-27 E104 13:0014:50 3. termín
Po zkouška 2024-05-06 E104 16:0017:50 1. termín
Út přednáška 2., 3., 4., 12. výuky A112 13:0014:5064 1EIT 2EIT INTE MGMe xx Zemčík
Út přednáška 5., 7., 8., 9., 13. výuky A112 13:0014:5064 1EIT 2EIT INTE MGMe xx Bařina
Út přednáška 10., 11. výuky A112 13:0014:5064 1EIT 2EIT INTE MGMe xx Milet
Út přednáška 2024-02-06 A112 13:0014:5064 1EIT 2EIT INTE MGMe xx Chlubna
Út přednáška 2024-03-12 A112 13:0014:5064 1EIT 2EIT INTE MGMe xx Grézl
St zkouška 2024-05-15 A112 13:0014:50 2. termín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru