Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

PDS Ak. rok 2020/2021 letní semestr 5 kreditů

Transportní protokoly. Teorie směrování. Architektura přepínačů a směrovačů. Zpracování paketů v operačním systému. Klasifikace paketů a filtrování dat. Identifikace provozu, detekce síťových incidentů. Zajištění soukromí na síti. Principy sítí P2P, CDN a SDN.

Aktuální informace

Vzhledem k aktuálním omezením týkající se prezeční výuky bude výuka předmětu PDS v letním semestru 2020/2021 probíhat až do odvolání on-line. Přednášky budou probíhat dle rozvrhu, tj. v pátek od 08:00 do 10:50 a budou přenášeny přes MS Teams. Demonstrační  cvičení budou organizovány také online formou. Další informace se dozvíte na přednášce a na fóru předmětu.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. laboratoře, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění principům komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Znalost architektury a implementace síťových prvků. Metody pro klasifikaci a analýzu síťového provozu a detekci chyb v počítačové komunikaci. Architektura sítí P2P, CDN a SDN.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Znalost principů komunikace a jejich implementace v současných počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět principům síťové komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Seznámit se s architekturou síťových zařízení. Pochopit metody pro identifikace síťového provozu, detekci síťových incidentů a zabezpečení soukromí. Představit koncept sítí peer-to-peer, sítí pro distribuci obsahu a softwarově definovaných sítí.

Proč je předmět vyučován

Předmět připravuje studenta na řešení pokročilých inženýrský úloh v oblasti počítačové komunikace, síťových aplikací a infrastruktury. Představí pokročilé metody pro zpracování síťových dat a detekci bezpečnostních incidentů. Studenti se seznámí s koncepcí a použitím sítí P2P, CDN a SDN.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie množin, grafů a relací. Znalost základních komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Teorie směrování.
 2. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 3. Architektura přepínačů.
 4. Architektura směrovačů.
 5. Zpracování paketů v operačním systému.
 6. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 7. Detekce síťových incidentů. Identifikace provozu.
 8. Reputační systémy.
 9. Privátnost a anonymita na Internetu.
 10. Architektura peer-to-peer sítí.
 11. Sítě pro distribuci obsahu CDN.
 12. Datová centra. Softwarově definované sítě. Virtualizace síťových funkcí. 

Osnova laboratorních cvičení

 • Pokročilé zpracování síťového provozu.

Osnova počítačových cvičení

 1. Základní principy počítačových sítí.
 2. Identifikace šifrovaného provozu.
 3. Půlsemestrální zkouška.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Pokročilé metody pro zpracování síťového provozu.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech.

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
přednáškavýuky E112 08:0010:50 1MIT 2MIT NCPS - NSEC NHPC NNET xx
přednáškavýuky E112v 08:0011:50MST, ZP, bez projekce
cvičenívýuky E112 11:0011:50 1MIT 2MIT NCPS - NSEC NHPC NNET xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru