Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

PDS Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Transportní protokoly. Teorie směrování. Architektura přepínačů a směrovačů. Principy komunikace P2P. Klasifikace síťového provozu. Zpracování paketu v operačním systému. Identifikace síťového provozu, detekce anomálií. Reputační systémy. Datová centra, SDN a programování sítí. Sítě pro distribuci obsahu CDN. Soukromí a anonymita v počítačových sítích.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 4 hod. cvičení
 • 2 hod. laboratoře
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (ústní část)
 • 15 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 25 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Porozumět principům komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Seznámit se s architekturou základních síťových prvků. Naučit se pokročilé metody pro klasifikaci a analýzu síťového provozu. Seznámit se s architekturou sítí P2P, SDN a programováním sítí. Získat přehled o bezpečnosti a ochraně soukromí v počítačových sítích.

Proč je předmět vyučován

Předmět připravuje studenta na řešení pokročilých inženýrský úloh v oblasti počítačové komunikace, síťových aplikací a infrastruktury. 

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie množin, grafů a relací. Znalost základních komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Přehled síťových technologií.
 2. Teorie směrování.
 3. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Architektura směrovačů.
 6. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 7. Architektura peer-to-peer sítí.
 8. Zpracování paketů v operačním systému.
 9. Datová centra. Softwarově definované sítě. Virtualizace síťových funkcí.
 10. Identifikace síťového provozu a detekce anomálií.
 11. Reputační systémy.
 12. Soukromí a anonymita na Internetu.

Osnova laboratorních cvičení

 • Programování sítí v jazyce P4.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Čt zkouška 2024-05-23 C304 C311 08:0012:50 2. termín
zkouška 2024-05-17 C304 C311 08:0016:50 1. termín
zkouška 2024-05-31 C311 08:0010:00 3. termín
přednáška 1., 2., 3. výuky E104 08:0010:5070 1MIT 2MIT NCPS NGRI - NNET NHPC NISD NNET xx Veselý
přednáška 4., 5., 6., 7., 11., 12. výuky E104 08:0010:5070 1MIT 2MIT NCPS NGRI - NNET NHPC NISD NNET xx Matoušek
přednáška 9., 10., 13. výuky E104 08:0010:5070 1MIT 2MIT NCPS NGRI - NNET NHPC NISD NNET xx Grégr
cvičení 2024-02-09 E104 11:0012:5075 1MIT 2MIT xx Veselý
cvičení 2024-02-16 E104 11:0012:5075 1MIT 2MIT xx Matoušek
laboratoř *) 2024-04-12 C304 11:0012:5020 1MIT 2MIT INTE NCPS - NSEC NGRI - NNET NHPC NISD xx Grégr Prezentace a cvičení na programování v jazyce P4
zkouška 2024-04-05 E112 13:0015:00 Půlsemestrální zkouška PDS
Na výuku se nelze registrovat ve Studis. (Termíny cvičení mohou být v případě potřeby otevřeny dodatečně, ale nemusí být využity vůbec.)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru