Detail předmětu

Pokročilé komunikační systémy (v angličtině)

PKSa Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Předmět není v tomto roce otevřen

Stav vývoje sítí: hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích. Teorie digitálních přenosových sítí, vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály). Teorie přenosových systémů SDH a PDH, Protokoly linkové vrstvy - HDLC, Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, ISDN protokoly, základní a doplňkové služby, Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1), Technologie xDSL, Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM, Moderní mobilní sítě - GPRS, EDGE, UMTS, LTE, 5G, Směrování v mobilních sítích.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 6 hod. laboratoře
 • 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 20 bodů půlsemestrální test
 • 12 bodů laboratoře
 • 8 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.

Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací. Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.

Proč je předmět vyučován

Předmět připravuje studenta na řešení různých úloh v oblasti bezdrátové počítačové komunikace a mobilní síťové infrastruktury. 

Osnova přednášek

 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích,
 2. Přenosová média bezdrávových sítí
 3. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 4. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Protokol HDLC.
 5. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 6. Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 7. SIGTRAN
 8. Technologie xDSL
 9. GSM
 10. GPRS a EDGE
 11. UMTS
 12. LTE
 13. 5G

Osnova laboratorních cvičení

 1. Spektrální analýza signálů
 2. Analýza ISDN komunikace
 3. Analýza komunikace xDSL
 4. Analýza SIGTRAN komunikace
 5. Analýza GSM komunikace

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří


Bodovaná aktivní účast na laboratořích. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.

Podmínky zápočtu

Získání min. 15 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru