Detail předmětu

Paralelní a distribuované algoritmy

PRL Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Vlastnosti paralelních a distribuovaných architektur a abstraktní modely paralelismu. Základní typy topologií, synchronní a asynchronní algoritmy. Komunikace v paralelních a distribuovaných systémech. Distribuované a paralelní algoritmy a jejich složitost. Řešení typických problémů paralelismu. Algoritmy řazení, algoritmy vyhledávání, vektorové a maticové algoritmy. Model PRAM (Parallel Random Access Machine), suma prefixů a její aplikace. Algoritmy nad seznamy, stromy a grafy.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 70 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 10 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámení studentů se základními obraty paralelních a distribuovaných výpočtů. Obecné principy paralelních a distribuovaných algoritmů a jejich časová složitost.
Studenti se seznámí se základy paralelních a distribuovaných výpočtů a s obecnými principy paralelních a distribuovaných algoritmů a jejich časovou složitostí.
Studenti se naučí obecné principy a možnosti paralelizace algoritmů.

Proč je předmět vyučován

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet paralelní algoritmická řešení základních úloh jako jsou řazení, vyhledávání, práce se seznamy a pod. Dále student bude schopen vytvářet správně paralelní a distribuované aplikace a správně využívat synchronizačními mechanismy.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti algoritmizace.

Literatura studijní

 • Reif, J: Synthesis of Parallel Algorithms, Morgan Kaufmann, 1993, ISBN:155860135X
 • Akl, S.: The Design and Analysis of Parallel Algorithms, Prentice-Hall International, ISBN 0-13-200073-3
 • Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar: Introduction to Parallel Computing, Addison Wesley, 2003, ISBN: 0-201-64865-2
 • Jaja, J.: An Introduction to Parallel Algorithms, Addison-Wesley, 1992, ISBN 0-201-54856-9

Osnova přednášek

 • Úvod, vlastnosti paralelních a distribuovaných architektur.
 • Abstraktní modely paralelismu, PRAM (Parallel Random Access Machine). 
 • Distribuované a paralelní algoritmy a jejich složitost.
 • Komunikace v paralelních a distribuovaných systémech.
 • Základní typy topologií, synchronní a asynchronní algoritmy.
 • Algoritmy řazení.
 • Algoritmy vyhledávání.
 • Maticové algoritmy.
 • Sumy prefixů a jejich aplikace.
 • Algoritmy nad seznamy a grafy.
 • Synchronizační algoritmy a úlohy.
 • Mechanismy pro synchronizaci.
 • Jazyky pro paralelní a distribuované výpočty.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Samostatné projekty v paralelním programovacím jazyce.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
Písemný půlsemestrální test, průběžná kontrola a hodnocení projektů. Test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena více body, než je minimální hranice uvedená v informačním systému. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň jednoho bodu z každého projektu a získání alespoň 15 bodů v průběhu semestru. Jakákoli forma plagiátorství nebo nesamostatné práce vede k neudělení zápočtu. Zápočty uděluje cvičící, který opravuje půlsemestrální zkoušku.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-05-13 D105 13:0014:50 1. termín
Po zkouška 2024-05-27 E112 13:0015:50 2. termín
Po zkouška 2024-06-03 E112 13:0015:50 3. termín
St zkouška 2024-03-20 E112 14:0015:00 Půlsemestrální zkouška
St zkouška 2024-04-24 E112 14:0015:50 Předtermín PRL
St přednáška 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12. výuky E105 E112 14:0016:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE xx Zbořil
St přednáška 1., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12. výuky E104 14:0016:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE xx Zbořil
St přednáška 2024-02-28 E104 E105 E112 14:0016:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE xx Hanáček
St zkouška 2024-03-20 E112 15:1516:15 Půlsemestrální zkouška

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru