Detail předmětu

Právní minimum

PRM ICV PRM Ak. rok 2023/2024 letní semestr 2 kredity

Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.

Garant předmětu

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

  • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Cíle předmětu

Seznámení s podstatou práva a jeho souvislosti s ethosem, přiblížení základních právních norem, jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.
Základní přehled o právních normách týkajících se občanů a schopnost orientovat se v těchto normách.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Osnova přednášek

1. Původ, smysl a význam práva. Povaha norem, regulujících chod lidské společnosti. Právo a ethos
2. Nástin vývoje práva, právní kultury.
3. Občanské právo - hlavní zásady, subjekty a dělení.
4. Vlastnické právo
5. Závazkové (smluvní) právo
6. Pracovní právo
7. Obchodní a živnostenské právo
8. Občanský soudní proces
9. Finanční právo
10. Trestní právo hmotné
11.Trestní právo procesní
12. Ústavní právo

Průběžná kontrola studia

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách a aktivní přístup k diskusi.
Výuka není kontrolována.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St přednáška výuky Aula profesora Braunera 13:0014:5040 Klapetek
Čt přednáška výuky G202 17:0018:5080 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Klapetek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru