Detail předmětu

Bezpečné kódování

SCO Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Předmět seznamuje s principy a postupy bezpečného kódování. Bezpečné kódování znamená psaní programů bezpečným způsobem, aby se předešlo zranitelnostem, které mohou útočníci zneužít. Znamená to také náležitě a efektivně využívat funkce zabezpečení poskytované knihovnami, jako je ověřování a šifrování. Bude zvážena řada programovacích platforem, od nízkoúrovňových (např. Android OS), přes webové programování (např. JavaScript a Python) až po rozsáhlé jazyky na vysoké úrovni (např. Java). Budou zkoumány nové a vznikající jazykové bezpečnostní mechanismy, včetně způsobů statické a dynamické analýzy. 

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 45 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy bezpečného psaní programů a vysvětlit obecné principy zranitelných míst a obrany proti nim. K zajištění korektního návrhu a implementace aplikací tak, aby splňovali bezpečnostní požadavky je nutno začlenit praktiky bezpečného kódování jako běžnou součást všech fází procesu vývoje software. Klíčovým krokem je vzdělání vývojářů, tak aby znali podstatné základní principy bezpečného kódování, uměli je aplikovat, a to bez ohledu na prostředí ve kterém pracují. 

 
Studenti se naučí obecné principy a postupy bezpečného psaní programů. 

Proč je předmět vyučován

V současnosti je stále vzrůstajícím problémem to, že díky nedokonalostem v programovém kódu aplikací se útočník může dostat k tak ceněným údajům uloženým na počítači, nebo nad počítačem získat vládu zcela. Cílem tohoto předmětu je jednak ukázat, jak k takové situaci může zcela neúmyslně dojít a jednak demonstrovat, jak je možné psát kód, který bude takovým útokům předcházet. 

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti programování a algoritmizace. 

Literatura studijní

 • Fred Long et al. The Oracle/CERT Secure Coding Standard for Java, Addison-Wesley, 2011. Available online at http://www.cert.org/secure-coding/
 • The OWASP web application security project: https://www.owasp.org/
 • Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities by Adopting a Secure Software Development Framework (SSDF), https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04232020.pdf
 • Michael Howard, David LeBlanc: Writing Secure Code, Microsoft Press, Second Edition, ISBN-13: 978-0735617223
 • John Viega, Matt Messier: Secure Programming Cookbook for C and C++, 2003, O'Reilly Media, Inc., ISBN: 9780596003944
 • Michael Howard, Steve Lipner: The Security Development Lifecycle, 2006, Microsoft Press, ISBN: 0735622140
 • Ross Anderson: Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 3rd Edition, ISBN: 978-1-119-64281-7

Osnova přednášek

 1. Úvod, rekapitulace pojmů (robustní kód, bezpečný kód, samo se chránící kód, reentrantní kód, intermediární kód, binární kód, binární kód pro VM, role OS, role VM, ...). (DK)
 2. Cíle útočníků, únik z pískovište, elevace privilegií, cesta od zranitelnosti k exploitu, CVE. (HaP)
 3. Základní zranitelnosti kompilovaných jazyků - buffer overflow, řetězce, integer overflow. (HaP)
 4. Mechanismy ochrany paměti, ochrana zásobníku, Return oriented programming, ASLR. Základní zranitelnosti interpretovaných jazyků - práce s pamětí, use after free. (HaP)
 5. Usable security a vliv UX na bezpečnost celého systému. Bezpečnost implementace protokolů, IoT, bezpečnost API. (KM)
 6. Validace vstupních hodnot, testování, fuzzing. (DK)
 7. Statická a dynamická analýza. (DK)
 8. Standardy pro bezpečné kódování, OWASP, SSDF. (KM)
 9. Bezpečné generování náhodných čísel. (HaP)
 10. Seminář - Útok na javascript a jak se tomu bránit. (DK, KM)
 11. Seminář - Útok na Java a jak se tomu bránit. (DK, KM)
 12. Seminář - Útoky na binárku a jak se tomu bránit. (DK, KM)
 13. Seminář - Demonstrace zajímavých projektů, řešení. (KM)

Osnova ostatní - projekty, práce

Samostatně řešené projekty.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků vypracovaných projektů. 
Průběžná kontrola a hodnocení projektů, závěrečná zkouška. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena více než 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body. 

Podmínky zápočtu

Získání alespoň jednoho bodu z každého projektu a získání alespoň 10 bodů v průběhu semestru. Jakákoli forma plagiátorství nebo nesamostatné práce vede k neudělení zápočtu. Zápočty uděluje cvičící. 

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po přednáška 1., 6., 7., 13. výuky G202 09:0010:5080 1MIT 2MIT xx Kolář
Po přednáška 5., 8., 10., 11., 12. výuky G202 09:0010:5080 1MIT 2MIT xx Malinka
Po zkouška 2024-01-22 E104 16:0017:50 1. termín
Po přednáška 2., 3., 4., 9. výuky G202 18:0019:5080 1MIT 2MIT xx Hanáček
Út zkouška 2024-01-16 E112 08:0009:50 řádná
Út zkouška 2024-01-30 D105 13:0014:50 2. termín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru