Detail předmětu

Výpočetní geometrie (v angličtině)

VGEe Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Lineární algebra, geometrická algebra, afinní a projektivní geometrie, princip duality, homogenní a paralelní souřadnice, testování polohy bodu, konvexní obálka, algoritmy výpočtu průsečíků, hledání intervalů, metody dělení prostoru, 2D/3D triangulace, Delaunay triangulace, problém nejbližších, Voroniovy diagramy, meshing, rekonstrukce povrchu, mračno bodů, volumetrická data, vyhlazování a decimace polygonálních modelů, lineární programování.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (24 bodů písemná část, 27 bodů testová část)
 • 31 bodů projekty
 • 18 bodů domácí úkoly

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

 • Student se seznámí s problematikou výpočetní geometrie a jejími typickými úlohami.
 • Student získá přehled o některých tradičních problémech počítačového vidění a počítačové grafiky a možnostech jejich řešení s využitím znalostí výpočetní geometrie.
 • Student prohloubí své znalosti matematiky a seznámí se užitečnými vlastnostmi geometrické algebry včetně reálných aplikací.
 • Student se zaměří na zvolenou oblast výpočetní geometrie a v rámci projektu vytvoří praktickou aplikaci, projektovou dokumentaci a projekt obhájí.

 

 • Student se naučí odborné terminologii v anglickém jazyce.
 • Student se naučí vyhledávat informace v angličtině.
 • Student se naučí vytvářet projekty v malém týmu a prezentovat i obhájit výsledky projektu.
 • Studenti se zdokonalí v praktickém užívání programátorských nástrojů.

Proč je předmět vyučován

Předmět je vystaven na tématech a typických problémech, se kterými se v drobných obměnách setkává student v jiných předmětech (např. počítačové vidění nebo počítačová grafika), ve kterých typicky není prostor se jimi zabývat detailněji. Z pohledu náplně těchto předmětů se jedná spíše o okrajová témata, jejichž znalost je však v praxi potřebná.
Část přednášek je věnována klasickým problémům výpočetní geometrie (problém nejbližších a hledání intervalů, dělení prostoru, 2D/3D triangulace, Voroného diagramy, apod.) a další pak prohloubení vašich znalostí teoretických (afinní a projektivní geometrie, homogenních souřadnice, kvaterniony, atd.)

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Znalost základů lineární algebry a geometrie (v rozsahu bakalářského studia FIT).
 • Znalost základů počítačové grafiky (v rozsahu bakalářského studia FIT).
 • Znalost základních algoritmů a datových struktur (v rozsahu bakalářského studia FIT).

Literatura studijní

Osnova přednášek

 1. Úvod do výpočetní geometrie: příklady řešených problémů v počítačové grafice a počítačovém vidění, typické metody, složitost a robustnost algoritmů, numerická přesnost a stabilita.
 2. Přehled pojmů z lineární algebry a geometrie. Proč je nutnost tohle znát?
 3. Souřadné systémy, homogenní souřadnice. Příklady použití v počítačové grafice.
 4. Hledání intervalů a metody dělení prostoru: range searching a range tree; quad tree, k-d tree, BSP tree. Aplikace v počítačovém vidění.
 5. Testování polohy bodu v polygonu, triangulace polygonu, konvexní obálka ve 2D a 3D, praktické aplikace.
 6. Detekce kolizí pomocí algoritmu GJK.
 7. Problém nejbližších (proximity): closest pair; nearest neighbour; Voroniovy diagramy.
 8. Afinní a projektivní geometrie. Epipolární geometrie. Příklad využití ve 3D vidění.
 9. Triangulace ve 2D a 3D, Delaunay triangulace, tetrahedral meshing.
 10. Obecný princip duality, dualita v geometrických úlohách a aplikace.
 11. Rekonstrukce 3D povrchu z mračna bodů.
 12. Základy geometrické algebry. Kvaterniony. Příklady využití v počítačové grafice.
 13. Další příklady typických úloh výpočetní geometrie a aktuální trendy. Využití lineárního programování: definice a aplikace; half-plane intersection.

Osnova ostatní - projekty, práce

Skupinové nebo individuální projekty s tvorbou dokumentace a obhajobou.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava na přednášky (tzv. čtení): 18 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou: 31 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška: 51 bodů
 • Minimum pro závěrečnou písemku je 17 bodů.
 • Hranice pro úspěšné absolvování předmětu podle pravidel ECTS - 50 bodů.

Kontrolovaná výuka zahrnuje čtení odborných článků, individuální projekt a písemnou zkoušku.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po přednáška 1., 3., 5. výuky A113 12:0013:5064 1EIT 2EIT INTE MGMe xx Bařina
Po přednáška 6., 8., 11. výuky A113 12:0013:5064 1EIT 2EIT INTE MGMe xx Španěl
Po přednáška 10., 12., 13. výuky A113 12:0013:5064 1EIT 2EIT INTE MGMe xx Herout
Po přednáška 2024-02-12 A113 12:0013:5064 1EIT 2EIT INTE MGMe xx Chlubna
Po přednáška 2024-02-26 A113 12:0013:5064 1EIT 2EIT INTE MGMe xx Zemčík
Po přednáška 2024-03-18 A113 12:0013:5064 1EIT 2EIT INTE MGMe xx Beran
Po zkouška 2024-05-13 E104 13:0014:50 1. termín
Po ostatní *) 2024-04-22 E112 16:0017:5060 INTE xx Bařina
zkouška 2024-05-31 E105 13:0014:50 3. termín
zkouška 2024-05-24 A112 14:0015:50 2. termín
Na výuku se nelze registrovat ve Studis. (Termíny cvičení mohou být v případě potřeby otevřeny dodatečně, ale nemusí být využity vůbec.)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru