Detail předmětu

Zahraniční odborná praxe

ZPX Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Studijní pobyty a stáže, apod., se řídí pravidly stanovenými vedením VUT (http://www.vutbr.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus/studenti). Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípadě v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například SP, BP a DP v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se považují i praxe a stáže u zahraničních institucí bez studia předmětů na souvislou dobu 1 nebo 2 semestrů bez dojíždění do ČR, pokud byly na FIT před odjezdem projednány a schváleny. Za studijní pobyt se může považovat i praxe u odborné firmy v zahraničí, která byla delší než 6 souvislých týdnů bez dojíždění do ČR, a tato praxe byla na FIT schválena před odjezdem do zahraničí. Předmět se zapisuje buď "těsně" před odjezdem a nebo po dojezdu na zahraniční univerzitu, a to na žádost studenta.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 52 hod. projekty

Zajišťuje ústav

Cíle předmětu

Předmět podporuje výjezdy studentů na zahraniční studijní pobyty a stáže.

Proč je předmět vyučován

Předmět se nabízí studentům při výjezdech na zahraniční studijní pobyty a stáže, aby jim pomohl naplnit roční kreditové minimum. Předmět je pak také uveden na Diploma Supplement, a tím je potvrzen studentům pobyt na zahraniční univerzitě nebo výzkumné instituci. Student tak splní položku "Record the traineeship in the trainee's Diploma Supplement" na Learning Agreement nebo Traineeship Agreement, pokud je tam uvedena.

Průběžná kontrola studia

Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípadě v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například pro SEP nebo ISP (předkládá se a obhajuje technická zpráva) v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se mohou považovat i praxe a stáže u odborné firmy nebo jiné instituce v zahraničí, které byly na FIT schváleny před odjezdem do zahraničí. Zápočet se uděluje na základě prokázaného pobytu na zahraniční univerzitě nebo instituci včetně uznaných aktivitách (uznání úspěšných dovezených předmětů, apod.) a odevzdání zprávy (asi "1 A4" garantovi ZPX) o aktivitách na zahraniční univerzitě včetně vyhodnocení přínosu pobytu. Zpráva musí také obsahovat základní osobní údaje studenta a podpis, a to při e-verzi "Jméno Příjmení, v.r." a při osobním odevzdání na SO pak podpis originální.

Podmínky zápočtu

Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípadě v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například pro SEP nebo ISP (předkládá se a obhajuje technická zpráva) v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se mohou považovat i praxe a stáže u odborné firmy nebo jiné instituce v zahraničí, které byly na FIT schváleny před odjezdem do zahraničí.
Zápočet se uděluje na základě prokázaného pobytu na zahraniční univerzitě nebo instituci včetně uznaných aktivitách (uznání úspěšných dovezených předmětů, apod.) a odevzdání zprávy (asi "1 A4" garantovi ZPX) o aktivitách na zahraniční univerzitě včetně vyhodnocení přínosu pobytu.
Zpráva musí také obsahovat základní osobní údaje studenta a podpis, a to při e-verzi "Jméno Příjmení, v.r." a při osobním odevzdání na SO pak podpis originální.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru