Detail oboru

Výpočetní technika a informatika

Zkratka: VTN

Délka studia: 3 roky

Počet kreditů: 180

Program: Elektrotechnika a informatika

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 1995 Akreditace do: 2007

Informace pro uchazeče o studium

Profil

Vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vědečtí a vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky a informačních technologií. Do tohoto studijního programu již nejsou přijímáni studenti.

Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent oboru má teoretické a praktické znalosti jak z technických prostředků, tak i z programových prostředků.
 • Kvalifikační připravenost a profesní adaptabilita absolventa oboru je vysoká, protože byl připravován jako "inženýr systémů založených na počítačích".
 • Absolvent oboru se může v praxi uplatnit jako vědecký a vývojový pracovník, projektant a konstruktér počítačových systémů a číslicových zařízení, jako systémový inženýr v oblasti tvorby konfigurací, instalací a údržby počítačů, číslicových systémů a počítačových sítí, jako specialista pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátor specialista pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů, jako správce rozsáhlých počítačových sítí a systémů založených na počítačích, jako kvalifikovaný poradce pro záležitosti výpočetní techniky.
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má písemnou část a ústní část. Písemná část SZZ spočívá ve vypracování technické zprávy diplomové práce podložené realizačními výstupy. Ústní část SZZ spočívá v obhajobě diplomové práce a v odborné rozpravě. Odborná rozprava při ústní části SZZ vychází z vybraných povinných předmětů v navazujícím magistreském studijním programu na oboru VTN, kterými jsou Architektury počítačů, Číslicové a impulsové obvody, Databázové systémy, Modelování a simulace, Paralelní a distribuované algoritmy, Programovací jazyky, Přenos dat a počítačové sítě, Teoretická informatika 1, Umělá inteligence, Vyčíslitelnost a složitost, Výstavba počítačů, Základy počítačové grafiky a Základy překladačů. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací
 • Modelování a simulace lineárních a nelineárních elektronických obvodů.
 • Přenositelný hierarchický editor jazyka SFC s generátorem Petriho sítí.
 • Interpretační překladač stochastických atributovaných L-systémů s podporou 3D a VRML.
 • Docházkový systém založený na bezkontaktních čipových kartách.
 • Tvorba profesionální technické dokumentace v systému DocBook.
 • Vizualizace systémů modelovaných pomocí parciálních diferenciálních rovnic.
 • Překladač jazyka ANSI-C do rozšířeného Java-kódu.
 • Vytváření obecných hypertextových dokumentů pomocí jazyka XML.
 • Rozpoznávání otisků prstů neuronovou sítí.
 • Překladač rozšířeného Java-bytecode na architekturu odvozenou od NS COP8.

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
CIOČíslicové a impulsové obvody *)6PZkFIT
DSIDatabázové systémy a návrh databází *)6PZaZkFIT
TI1Teoretická informatika 1 *)6PZaZkFIT
ZPGZáklady počítačové grafiky *)6PZkFIT
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 1/2 *)5PVJZaFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 1/23PVJZaFEKT
JA3Angličtina: konverzace 1/23PVJZaFEKT
JA4Obchodní angličtina 1/23PVJZaFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 1/23PVJZaFEKT
JH2Angličtina: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JH3Angličtina: středně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JH4Angličtina: pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 1/23PVJZaFEKT
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 1/23PVJZaFEKT
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 1/23PVJZaFEKT
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 1/23PVJZaFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZaFEKT
JN8Odborná němčina 1/2 *)3PVJZaFEKT
JR1Ruština: začátečníci 1/23PVJZaFEKT
JR2Ruština: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JS1Španělština: začátečníci 1/23PVJZaFEKT
JS2Španělština: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
APSArchitektury programových systémů *)6VZkFIT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PRJProgramovací jazyky *)6PZaZkFIT
VPOVýstavba počítačů *)6PZaZkFIT
ZAPZáklady překladačů *)6PZkFIT
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 2/2 *)5PVJZaZkFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 2/23PVJZaZkFEKT
JA3Angličtina: konverzace 2/23PVJZaZkFEKT
JA4Obchodní angličtina 2/23PVJZaZkFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 2/23PVJZaZkFEKT
JH2Angličtina: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JH3Angličtina: středně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JH4Angličtina: pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 2/23PVJZaZkFEKT
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 2/23PVJZaZkFEKT
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 2/23PVJZaZkFEKT
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZaFEKT
JN8Odborná němčina 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JR1Ruština: začátečníci 2/23PVJZaZkFEKT
JR2Ruština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JS1Španělština: začátečníci 2/23PVJZaZkFEKT
JS2Španělština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3DZaCEVAPO
EPOEtika podnikání *)2DZaFEKT
FIKFilozofie a kultura *)3DZaCEVAPO
FITDějiny a filozofie techniky *)3DZaCEVAPO
RYCRychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu *)3DZaCEVAPO
SEMSebevláda, sebepoznání, motivace *)3DZaCEVAPO
TMATimemanagement *)3DZaCEVAPO

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
MSIModelování a simulace6PZaZkFIT
PI1Ročníkový projekt 1/20PZaFIT
VSLVyčíslitelnost a složitost6PZaZkFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PDTPřenos dat a počítačové sítě6PZkFIT
P2XRočníkový projekt 2/2 *)6PKlzFIT
PI2Ročníkový projekt 2/24PKlzFIT
UINUmělá inteligence6PZkFIT
TI2Teoretická informatika 26PVMZkFIT

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ARPArchitektury počítačů6PZaZkFIT
PDAParalelní a distribuované algoritmy6PZaZkFIT
PI3Semestrální projekt3PKlzFIT
CPPJazyk C5VZkFIT
CZSČíslicové zpracování signálů6VZaZkFIT
GMPGrafické procesory6VZaZkFIT
GURGrafická uživatelská rozhraní5VZkFIT
INSInformační systémy6VZaZkFIT
NCSModerní návrh číslicových systémů6VZaZkFIT
NEUNeuronové sítě6VZkFIT
PRDPostrelační databáze5VZaZkFIT
PSIPočítačové sítě a komunikační protokoly6VZkFIT
PZ2Periferní zařízení 26VZkFIT
SCSStyk člověk - stroj6VZkFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DPIDiplomový projekt10PZaFIT
AMCAplikované mikropočítače6VZkFIT
APPModerní aplikace počítačů6VZkFIT
BKRBezpečnost a kryptografie6VZkFIT
CZRČíslicové zpracování řeči5VZkFIT
DIADiagnostika a bezpečné systémy *)6VZaZkFIT
EVAAplikované evoluční algoritmy5VZkFIT
FLPFunkcionální a logické programování5VZaZkFIT
KPAKomunikace v počítačových aplikacích5VZkFIT
MUMMultimédia5VZkFIT
OMPObjektově orientované modelování a prototypování6VZaZkFIT
OS2Operační systémy 26VZkFIT
POGPočítačová grafika7VZkFIT
PTPPersonální počítače, technická péče6VZkFIT
RPSŘízení projektů systémů založených na počítačích6VZkFIT
SOPSystémy odolné proti poruchám6VZaZkFIT

4. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DPIDiplomový projekt10PZaFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PASPokročilé asemblery5VZkFIT
VYPVýstavba překladačů (v angličtině)5VZkFIT
TELTělesná výchova1DZaCESA
ZPXZahraniční odborná praxe5DZaFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DAKDatová komunikace6VZkFEKT
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů5VZkFIT
VKSVysokorychlostní komunikační systémy5VZaZkFEKT
PRMPrávní minimum3DZaCEVAPO
RETRétorika3DZaCEVAPO
TEVTělesná výchova *)1DZaCESA
TELTělesná výchova1DZaCESA
ZPXZahraniční odborná praxe5DZaFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
J148DJA1, JA2, JA3, JA4, JA7, JA9, JH2, JH3, JH4, JN1, JN2, JN3, JN5, JN6, JN7, JN8, JR1, JR2, JS1, JS2Jazyk
M144VTI2Matematický předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru