Detail oboru

Výpočetní technika a informatika

Zkratka: VTN

Délka studia: 3 roky

Počet kreditů: 180

Program: Elektrotechnika a informatika

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 1995 Akreditace do: 2007

Profil
Vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vědečtí a vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky a informačních technologií. Do tohoto studijního programu již nejsou přijímáni studenti.
Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent oboru má teoretické a praktické znalosti jak z technických prostředků, tak i z programových prostředků.
 • Kvalifikační připravenost a profesní adaptabilita absolventa oboru je vysoká, protože byl připravován jako "inženýr systémů založených na počítačích".
 • Absolvent oboru se může v praxi uplatnit jako vědecký a vývojový pracovník, projektant a konstruktér počítačových systémů a číslicových zařízení, jako systémový inženýr v oblasti tvorby konfigurací, instalací a údržby počítačů, číslicových systémů a počítačových sítí, jako specialista pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátor specialista pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů, jako správce rozsáhlých počítačových sítí a systémů založených na počítačích, jako kvalifikovaný poradce pro záležitosti výpočetní techniky.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška (SZZ) má písemnou část a ústní část. Písemná část SZZ spočívá ve vypracování technické zprávy diplomové práce podložené realizačními výstupy. Ústní část SZZ spočívá v obhajobě diplomové práce a v odborné rozpravě. Odborná rozprava při ústní části SZZ vychází z vybraných povinných předmětů v navazujícím magistreském studijním programu na oboru VTN, kterými jsou Architektury počítačů, Číslicové a impulsové obvody, Databázové systémy, Modelování a simulace, Paralelní a distribuované algoritmy, Programovací jazyky, Přenos dat a počítačové sítě, Teoretická informatika 1, Umělá inteligence, Vyčíslitelnost a složitost, Výstavba počítačů, Základy počítačové grafiky a Základy překladačů. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Příklady témat závěrečných prací
 • Modelování a simulace lineárních a nelineárních elektronických obvodů.
 • Přenositelný hierarchický editor jazyka SFC s generátorem Petriho sítí.
 • Interpretační překladač stochastických atributovaných L-systémů s podporou 3D a VRML.
 • Docházkový systém založený na bezkontaktních čipových kartách.
 • Tvorba profesionální technické dokumentace v systému DocBook.
 • Vizualizace systémů modelovaných pomocí parciálních diferenciálních rovnic.
 • Překladač jazyka ANSI-C do rozšířeného Java-kódu.
 • Vytváření obecných hypertextových dokumentů pomocí jazyka XML.
 • Rozpoznávání otisků prstů neuronovou sítí.
 • Překladač rozšířeného Java-bytecode na architekturu odvozenou od NS COP8.

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
CIOČíslicové a impulsové obvody *)6PZkFIT
DSIDatabázové systémy a návrh databází *)6PZaZkFIT
TI1Teoretická informatika 1 *)6PZaZkFIT
ZPGZáklady počítačové grafiky *)6PZkFIT
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 1/2 *)5PVJZaFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA3Angličtina: konverzace 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA4Obchodní angličtina 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 1/23PVJZaFEKT
JH2Angličtina: mírně pokročilí 1/2 *)3PVJZaFEKT
JH3Angličtina: středně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JH4Angličtina: pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 1/23PVJZaFEKT
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 1/23PVJZaFEKT
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 1/23PVJZaFEKT
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 1/2 *)3PVJZaFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZaFEKT
JN8Odborná němčina 1/2 *)3PVJZaFEKT
JR1Ruština: začátečníci 1/23PVJZaFEKT
JR2Ruština: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
JS1Španělština: začátečníci 1/23PVJZaFEKT
JS2Španělština: mírně pokročilí 1/23PVJZaFEKT
APSArchitektury programových systémů *)6VZkFIT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PRJProgramovací jazyky *)6PZaZkFIT
VPOVýstavba počítačů *)6PZaZkFIT
ZAPZáklady překladačů *)6PZkFIT
JA1Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 2/2 *)5PVJZaZkFEKT
JA2Angličtina: efektivní čtení anglických textů 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JA3Angličtina: konverzace 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JA4Obchodní angličtina 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JA7Angličtina: nácvik poslechu 1/2 *)3PVJZaFEKT
JA9Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 2/23PVJZaZkFEKT
JH2Angličtina: mírně pokročilí 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JH3Angličtina: středně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JH4Angličtina: pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JN1Němčina: začátečníci - Grundkurs 2/23PVJZaZkFEKT
JN2Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 2/23PVJZaZkFEKT
JN3Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 2/23PVJZaZkFEKT
JN5Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JN6Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)4PVJZaFEKT
JN7Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 *)5PVJZaFEKT
JN8Odborná němčina 2/2 *)3PVJZaZkFEKT
JR1Ruština: začátečníci 2/23PVJZaZkFEKT
JR2Ruština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
JS1Španělština: začátečníci 2/23PVJZaZkFEKT
JS2Španělština: mírně pokročilí 2/23PVJZaZkFEKT
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3DZaCP
FIKFilozofie a kultura *)3DZaCP
FITDějiny a filozofie techniky3DZaCP
RYCRychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu *)3DZaCP
SEMSebevláda, sebepoznání, motivace *)3DZaCP
TMATimemanagement *)3DZaCP

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
MSIModelování a simulace *)6PZaZkFIT
PI1Ročníkový projekt 1/2 *)0PZaFIT
VSLVyčíslitelnost a složitost *)6PZaZkFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PDTPřenos dat a počítačové sítě *)6PZkFIT
P2XRočníkový projekt 2/2 *)6PKlzFIT
UINUmělá inteligence *)6PZkFIT

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DPIDiplomový projekt10PZaFIT
PI3Semestrální projekt3PKlzFIT
CPPJazyk C *)5VZkFIT
NCSModerní návrh číslicových systémů5VZkFIT
PRDPostrelační databáze5VZaZkFIT
PSIPočítačové sítě a komunikační protokoly *)6VZkFIT
PZ2Periferní zařízení 24VZkFIT
SCSStyk člověk - stroj6VZkFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ARPArchitektury počítačů6PZaZkFIT
DPIDiplomový projekt10PZaFIT
PDAParalelní a distribuované algoritmy6PZaZkFIT
AMCAplikované mikropočítače *)6VZkFIT
APPModerní aplikace počítačů5VZkFIT
BKRBezpečnost a kryptografie *)6VZkFIT
CZRČíslicové zpracování řeči5VZkFIT
EVAAplikované evoluční algoritmy *)5VZkFIT
FLPFunkcionální a logické programování5VZaZkFIT
KPAKomunikace v počítačových aplikacích *)5VZkFIT
MUMMultimédia5VZkFIT
POGPočítačová grafika *)7VZkFIT
PTPPersonální počítače, technická péče5VZkFIT
RPSŘízení projektů systémů založených na počítačích5VZkFIT
SOPSystémy odolné proti poruchám *)5VZaZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVJZkFEKT
PASPokročilé asemblery5VZkFIT
VYPVýstavba překladačů (v angličtině)5VZkFIT
ZPJZpracování přirozeného jazyka5VZaZkFIT
TELTělesná výchova1DZaCP
ZPXZahraniční odborná praxe5DZaFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVJZkFEKT
DAKDatová komunikace6VZkFEKT
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů5VZkFIT
VKSVysokorychlostní komunikační systémy5VZaZkFEKT
TELTělesná výchova1DZaCP
ZPXZahraniční odborná praxe5DZaFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
J148DJA1, JA2, JA3, JA4, JA7, JA9, JH2, JH3, JH4, JN1, JN2, JN3, JN5, JN6, JN7, JN8, JR1, JR2, JS1, JS2, NEVJazyk
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru